Berichtenarchief

ZWO project Ghana

De Taakgroep ZWO (Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in de periode tussen Pasen en Pinksteren in voor een project van de Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG). Het doel is het inzamelen van geld voor Braillebijbels in Ghana.

Contactmomenten

Aangezien Corona nog steeds onder ons is, hebben we er voor gekozen om twee contactmomenten (Gemeenteavonden) te houden en wel op 28 en 29 september 2021, beide avonden beginnen om 19.30 u. in De Voorhof.

Pagina's

Abonneren op Front page feed