Taakgroep Eredienst

taakgroep eredienst

Het taakgebied van de Taakgroep Eredienst omvat alles wat met een kerkdienst te maken heeft, maar ook beleidsontwikkeling en coördinatie. De Taakgroep kan opdrachten krijgen, maar ook zelf voorstellen doen. De ouderling Eredienst vertegenwoordigt de Taakgroep in de kerkenraad.

Bij een kerkdienst komt heel wat kijken. Zo moet ruim van tevoren een preekrooster klaar liggen, waarop alle informatie ‘wie doet wat’ voor de dienst te vinden is. Dit rooster vindt u elders op deze site. Om een goede voortgang van de eredienst te bewerkstelligen dienen elke maand de kerkdiensten geëvalueerd te worden en moet er vooruitgekeken worden naar de diensten die komen. Van belang is dat er vanuit de diverse taak- en subgroepen afvaardiging is bij de evaluatie. De Taakgroep Eredienst vergadert in principe één avond per maand. Vijf keer per jaar worden bijzondere diensten, soms gezamenlijk met de Catharina Parochie, voorbereid. In de Taakgroep Eredienst zitten behalve leden, ook vertegenwoordigers namens taak- en subgroepen.

Vijf keer per jaar vragen wij extra hulp bij het voorbereiden van een eredienst en/of oecumenische dienst. Wil jij dat een keer doen, neem dan gerust contact op. Het is vrijblijvend en leerzaam!

Samenstelling en adressen Taakgroep Eredienst

Contactpersoon, voorzitter Taakgroep Eredienst:

Naam Tel.nr. E-mail
Henk Boom                                       h.boom1952 [apenstaartje] knpmail.nl