Tienerdienst

Iedere 2e zondag van de maand zijn alle jongeren vanaf de brugklas van harte welkom in de tienerdienst.

We starten in de kerkdienst en hebben een plekje achter in de kerk voor je gereserveerd, zodat we na de opening en lied naar de soos gaan. Hier vieren wij ook een dienst met liederen en teksten die ons aanspreken. We gaan met elkaar in gesprek over geloof en andere onderwerpen die wij als jongeren belangrijk vinden!

We sluiten de tienerdienst gelijk met de kerkdienst in de kerkzaal.

Volgende tienerdienst
11 september 2016
9 oktober 2016
13 november 2016
11 december 2016

Contact of vragen: mail naar elly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com

8 f