Kerk TV en Kerkradio

Wie niet in staat is de kerkdiensten bij te wonen, kan de diensten volgen via de kerktelefoon, via internet of later via bandopnamen. Aansluiting met de kerktelefoon kan worden aangevraagd bij uw wijkdiaken.
Inlichtingen bij de wijkdiaken of bij mw. A. Veldhuizen, Nico Bergsteijnweg 75, (033) 286 1861.

Via deze pagina kunt u de kerkdienst van dit moment bekijken of beluisteren, of het archief van vorige kerkdiensten nakijken en downloaden/beluisteren.

Klik hier op de gewenste optie: