Predikanten

ds. Pieter Koekkoek

Ik ben geboren in Hardinxveld-Giessendam en opgegroeid in Sleeuwijk. Van 1979 - 1987 studeerde ik theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. In deze periode werkte ik ook enige tijd als catecheet in Zwolle en enkele jaren was ik als student-assistent verbonden aan de afdeling Kergeschiedenis van de universiteit. Ik studeerde af bij deze afdeling met een dotoraalscriptie over de Doleantie (kerkscheuring aan het einde van de 19e eeuw) Ik werd predikant van de Gereformeerde kerk van Gameren en Zuilichem in de Bommelerwaard en vervolgens in 1993 van de Gereformeerde kerk van Woudenberg. Hier maakte ik in 1996 de federatie mee met de Hervormde deelgemeente Salem, waarbij ik ook aan deze gemeente werd verbonden als predikant. De fusie tot Protestantse gemeente de Voorhof in 2005 beschouw ik als een hoogtepunt. Nog steeds werk ik met veel plezier in deze gemeente, als wijkpredikant voor wijk Noord. Mede hierdoor ligt vooral het ouderenpastoraat op mijn weg. Daarnaast is het fijn om ook de theologie meer inhoudelijk over te brengen aan de mensen en daar met elkaar over in gesprek te zijn. Steeds weer blijkt het Oude Woord te kunnen verrijken op nieuwe wijze.

Contactgegevens:
ds. Pieter Koekkoek
Piet Heijnlaan 10
3931 AD Woudenberg
tel: 033 286 7225
E-mail: pbkoekkoek [apenstaartje] kpnmail.nl

ds. Marten Jan Kooistra

Per 17 september is dominee Marten Jan Kooistra de nieuwe predikant van De Voorhof. Binnenkort verschijnt hier een introductie van Marten Jan.