Commissies en werkgroepen

De technische commissie (TC) | Hulpdienst De Voorhof | Verjaardagsfonds | Oud papieractie (OPA) | Kledinginzameling | Verkoopdag - Handwerkgroep | Kringloopwinkel | Contactmiddagen | Vervoer naar ziekenhuizen voor bezoek

De technische commissie (TC)

Alles wat met het beheer van het kerkgebouw te maken heeft, zoals onderhoud of verhuur van zalen en het beheer van de pastorie, valt onder de TC. Behalve de kerkzaal, die ongeveer 400 personen kan bevatten, zijn er in De Voorhof zeven ‘bij’-zalen en een ontmoetingshal met keuken. Met behulp van een schuifwand kan van de kerkzaal nog een achtste zaal worden afgezonderd. Het gebruik van zalen voor kerkelijke doeleinden is gratis. Voor andere doeleinden kunnen zalen worden gehuurd.

De TC bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Tel.nr.
voorzitter TC/contact beheerster/ sleutelbeheer Rob van den Brink 06 22011558
contact verzekeringen Rien Stuivenberg (033) 286
bouwtechnische zaken/onderhoud gebouwen dhr. M. v.d. Lagemaat (033) 286 3851
06 22443907
  dhr. C. Richel (033) 286 2844

Hulpdienst De Voorhof

Voor acute kortdurende hulp van eenvoudige aard.
De hulpdienst valt rechtstreeks onder de diaconie.

Verjaardagsfonds

Op de verjaardagen van leden van de Kerkgemeenschap wordt een gelukwens bezorgd. Tevens wordt gevraagd een extraatje voor het werk van de Kerkgemeenschap af te staan.
Contactpersoon:
Hans en Trudi Stoffer, Ekris 18a, (033) 286 1852, hntstoffer [apenstaartje] kpnplanet.nl

Oud papier actie (OPA)

Regelmatig wordt er oud papier opgehaald. Dit gebeurt momenteel alleen in de wijken ten noorden van de Voorstraat/Dorpsstraat/Stationsweg. (Het zuidelijk gedeelte neemt Fidelio voor zijn rekening).
De ophaaltijden worden in de Schakel en de Woudenberger aangekondigd, terwijl op de avond zelf een geluidswagen rond rijdt. Oud papier kan ook naar het contactadres worden gebracht of - op verzoek - eventueel opgehaald worden.
Vanaf januari 2013 worden er door de gemeente Woudenberg papiercontainers verstrekt die ondermeer door vrijwilligers van De Voorhof worden geleegd. Zodra dit gerealiseerd is verdwijnt de container bij het autoschadebedrijf Schreuder.
Contactpersoon: André van Ginkel, 06-26308950

Kledinginzameling

In Roemenië bestaat nog steeds grote behoefte aan, in goede staat verkerende, kleding voor zowel kinderen als volwassenen. Vooral onderkleding is gewenst. Ook dekens vormen een welkome aanvulling.
Deze kleding en dekens kunt u inleveren bij het contactadres. U kunt ook meedoen het financieel rond te krijgen. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 92.35.16.301 ten name van ‘Rikjes inzameling Roemenië’.
Contactpersonen: dhr. A. de Greef, Stationsweg Oost 120, (033) 286 1472.

Verkoopdag - Handwerkgroep

Op de 1e zaterdag in november wordt de jaarlijkse verkoopdag gehouden waaraan o.a. de handwerkgroep haar bijdrage levert.
Contactpersoon: Tineke Druijff, Stationsweg West 68, (033) 286 1252
 

De kringloopwinkel is ontstaan vanuit de materiaalopslag voor de jaarlijkse rommelmarkt van de Hervormde wijkgemeente ‘Salem’. Vanuit deze opslag bij de familie A. de Greef werd gedurende het jaar reeds het een en ander verkocht. Deze hobby van enkele enthousiastelingen werd steeds omvangrijker, bekender en succesvoller en leidde uiteindelijk in 1995 tot de ingebruikname van een echte winkel aan de Parellelweg 5. Sinds 2 april 2014 zijn wij verhuisd naar Stationsweg Oost 194B.
De openingstijden van de winkel zijn woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 en zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur.

De werkzaamheden worden gecoördineerd door een werkgroep, bestaande uit een voorzitter (vacant), Anja Veltman (secretaris), Joop van Viegen (penningmeester), Hans Stoffer (techniek) en Gerrit (meubelhalcoördinator) en Henny den Besten (winkelcoördinator).
Op vrijdagmiddag halen wij uw goede spullen op; dit wordt gecoördineerd door Gerard Hendriksen, (033) 286 3625. Ook kan er, tegen betaling, aan huis worden bezorgd.
De winkel is tijdens openingstijden bereikbaar op telefoonnummer (033) 286 7292.

Zie ook de website van de kringloopwinkel: www.kringloopwinkelwoudenberg.nl.

De jaarlijkse rommelmarkt wordt gehouden op de eerste zaterdag van november in en rond De Voorhof.

Contactmiddagen

Doorgaans elke tweede dinsdag van de maand wordt er door een aantal dames van de Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap ‘De Voorhof’ een contactmiddag georganiseerd.
Inlichtingen: Gerda van 't Foort, Ekris 11, (033) 286 4220

Vervoer naar ziekenhuizen voor bezoek

In bijzondere gevallen kan autovervoer voor bezoek aan ziekenhuispatiënten worden geregeld. Inlichtingen bij uw wijkdiaken.