Commissies en werkgroepen

Hulpdienst De Voorhof | Verjaardagsfonds | Oud papieractie (OPA) | Najaarsmarkt | Kringloopwinkel | Contactmiddagen | Vervoer naar ziekenhuizen voor bezoek

Hulpdienst De Voorhof

Voor acute kortdurende hulp van eenvoudige aard.
De hulpdienst valt rechtstreeks onder de diaconie.

Verjaardagsfonds

Op de verjaardagen van gemeenteleden wordt een kaartje met een gelukwens bezorgd. Tevens wordt gevraagd een extraatje voor het werk in de gemeente af te staan. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een specifieke bestemming aan te geven.
Contactpersoon: Rien Stuivenberg

Oud papier actie (OPA)

In Woudenberg wordt door een aantal verenigingen en kerken oud papier verzameld. Hiervoor zijn in januari 2013 door de gemeente Woudenberg papiercontainers huis aan huis verstrekt. Op woensdagavond rijdt er een vuilniswagen door het dorp, waarbij iedere keer 2 á 3 vrijwilligers meelopen om deze containers te legen. De opbrengst van de verkoop, met een door de gemeente Woudenberg gegarandeerde minimum prijs, komt ten goede aan de deelnemende verenigingen en kerken. De ophaaltijden worden in de Schakel en de Woudenberger aangekondigd.
Zin om mee te helpen bij het beladen? Meld je aan bij onze coördinator: H. (Hilbrecht) Haan, hhaan51 [apenstaartje] hotmail.com 06 51368643
Contactpersoon : J.A. (André) van Ginkel, javginkel [apenstaartje] hotmail.com 06 26308950

Jaarlijkse Voorhofmarkt

Op de eerste zaterdag in november wordt de jaarlijkse Voorhofmarkt van de Voorhofgemeente gehouden van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Activiteiten zoals het rad van fortuin, verkoop van oliebollen, potgrond, bloemen/planten, assortiment volwassen- en kinderboeken, cd’s en dvd’s, speelgoed, 2e handskinderkleding, rookworsten, koek, horecaplein enz.
In de weken voor de Voorhofmarkt komen er medewerkers langs en kunt u lootjes kopen voor de verloting. Wij nemen contact met u op als u een prijs gewonnen heeft.
Kortom, een dag om even langs te komen.
De coördinatie van de Voormarkt is in handen van Jan van Bentum, Anja en Evert van Asselt, Herman Engel
Wilt u helpen of op een andere manier een bijdrage willen leveren, mail dan naar Anja: anjavanasselt [apenstaartje] gmail.com
of bel met 06 40 66 72 08

Kringloopwinkel

De Kringloopwinkel Woudenberg is in november 1995 ontstaan vanuit de jaarlijkse rommelmarkt van de toenmalige Hervormde Wijkgemeente Salem. Deze wijkgemeente is opgegaan in de huidige PKN De Voorhof. Als zodanig maakt de Kringloopwinkel daar nu onderdeel van uit.

De winkel, die volledig wordt gerund door ongeveer 50 enthousiaste vrijwilligers, is gevestigd aan de Stationsweg Oost 194 B te Woudenberg.
De opbrengst is (na aftrek van de vaste lasten) bestemd voor PG De Voorhof en voor een groot aantal goede doelen. De goede doelen staan vermeld op publicatieborden in De Voorhof en in de Kringloopwinkel. Eveneens is over de goede doelen op de website van de Kringloopwinkel informatie te vinden.
Op de eerste zaterdag van november wordt medewerking verleend aan de najaarsmarkt (voorheen: rommelmarkt) door het beschikbaar stellen van goederen.
De werkzaamheden in de Kringloopwinkel worden gecoördineerd door een werkgroep, bestaande uit: Joop van Viegen (penningmeester), Hans Stoffer (techniek), Anja Veltman (lid), Sarianne van Oosterum (lid), Wim de Bruijn (lid) en Wim van Hoek/Annet Leefkens (secretariaat). Momenteel heeft de werkgroep geen voorzitter.

Er kan, tegen betaling, aan huis worden bezorgd. De winkel is tijdens openingstijden bereikbaar op telefoonnummer (033) 2867292. De openingstijden van de winkel zijn in principe op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur. Hier kan door bijzondere omstandigheden van worden afgeweken.

Voor actuele informatie en eventuele acties zie de website:  www.kringloopwinkelwoudenberg.nl.

De najaarsmarkt wordt gehouden op de eerste zaterdag van november in en rond De Voorhof.

Contactmiddagen

Doorgaans elke tweede dinsdag van de maand wordt er door een aantal dames van de Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap ‘De Voorhof’ een contactmiddag georganiseerd.

Vervoer naar ziekenhuizen voor bezoek

In bijzondere gevallen kan autovervoer voor bezoek aan ziekenhuispatiënten worden geregeld. Inlichtingen bij uw wijkdiaken.