Communicatie

Websites | De Schakel | Zondagsbrief

Website

  • www.pkndevoorhof.nl
    Contactpersonen:
    André Nederlof, webmaster [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
    Ook bestaat er een webredactie die zich bezig houdt met de inhoud van de website. Deze webredactie bestaat momenteel uit André Nederlof en is te bereiken via webredactie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

De Schakel

Dit informatieblad wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun Kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, het pastorale en diaconale werk, over ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken.
De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. De juli- en augustusuitgaven worden gecombineerd. Kopij kunt u inleveren op: Kastanjelaan 4 of via e-mail: schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.
De redactie bestaat uit:

Functie Naam @Adres Tel.nr.
Eindredacteur Louise Wijnberg-van Bentum   schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl   (033) 285 8180
Redactielid Jolanda de Kruijf    
Redactielid Hannie van de Veen    
Coördinator bezorging   Jan de Pagter De Weteringsehof 12 (033) 286 2671

 

Schema voor de Schakel 2019
editie kopij binnen verschijning
januari    
februari    
maart    
april    
mei    
juni    
juli/augustus    
september 21-08-2019 05-09-2019
oktober 11-04-2019 26-09-2019
november 16-10-2019 31-10-2019
december 13-11-2019 28-11-2019
januari + kerstnummer 04-12-2019 19-12-2019

Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daarop volgende week relevante mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, lief en leed van gemeenteleden als daar aanleiding toe is, de weekagenda enz. Contactpersonen: Marijke en Ab van den Pol, 't Schilt 26, (033) 286 3225, zondagsbrief [apenstaartje] pkndevoorhof.nl