Communicatie

Websites | De Schakel | Zondagsbrief

Website

  • www.pkndevoorhof.nl
    Contactpersonen:
    André Nederlof, webmaster [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
    Ook bestaat er een webredactie die zich bezig houdt met de inhoud van de website. Deze webredactie bestaat momenteel uit André Nederlof en Gerrit Jan Busser en is te bereiken via webredactie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

De Schakel

Dit informatieblad wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun Kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, het pastorale en diaconale werk, over ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken.
De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. De juli- en augustusuitgaven worden gecombineerd. Kopij kunt u inleveren op: Kastanjelaan 4 of via e-mail: schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.
De redactie bestaat uit:

Functie Naam @Adres Tel.nr.
Eindredacteur Louise Wijnberg-van Bentum schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl (033) 285 8180
Redactielid Renate de Rooij schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl  
Coördinator bezorging Jan de Pagter De Weteringsehof 12 (033) 286 2671

 

Schema voor de Schakel 2018
editie kopij binnen verschijning
januari    
februari    
maart    
april    
mei    
juni    
juli/augustus    
september    
oktober    
november    
december    
januari + kerstnummer    

Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daarop volgende week relevante mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, lief en leed van gemeenteleden als daar aanleiding toe is, de weekagenda enz. Contactpersonen: Marijke en Ab van den Pol, 't Schilt 26, (033) 286 3225, zondagsbrief [apenstaartje] pkndevoorhof.nl