Communicatie

Websites | De Schakel | Zondagsbrief

Website

  • www.pkndevoorhof.nl
    Contactpersonen:
    André Nederlof, webmaster [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
    Ook bestaat er een webredactie die zich bezighoudt met de inhoud van de website. Deze webredactie bestaat momenteel uit Lia Stegehuis-Meijer en Johan de Kruijf en is te bereiken via webredactie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

De Schakel

Dit informatieblad wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun Kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, het pastorale en diaconale werk, over ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken.
De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. De juli- en augustusuitgaven worden gecombineerd. Kopij kunt u inleveren op: Tulpensingel 19 of via e-mail: schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.
De redactie bestaat uit:

Functie Naam Adres Tel.nr.
Eindredacteur Louise Wijnberg-van Bentum   schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl   (033) 285 8180
Redactielid Hannie van de Veen    
Redactielid Jolanda de Kruijf    
Redactielid Ilse Robertsen    
Coördinator bezorging   Jan de Pagter De Weteringsehof 12 (033) 286 2671

 

Schema voor de Schakel 2022
editie kopij binnen verschijning
februari 12-01-2022 27-01-2022
maart 09-02-2022 24-02-2022
april 16-03-2022 31-03-2022
mei 13-04-2022 28-04-2022
juni 11-05-2022 26-05-2022
juli/augustus 15-06-2022 30-06-2022
september 17-08-2022 01-09-2022
oktober 14-09-2022 29-09-2022
november 12-10-2022 27-10-2022
december 16-11-2022 01-12-2022
januari + kerstnummer 07-12-2022 22-12-2022

Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daarop volgende week relevante mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, lief en leed van gemeenteleden als daar aanleiding toe is, de weekagenda enz. Contactpersonen: Marijke en Ab van den Pol, 't Schilt 26, (033) 286 3225, zondagsbrief [apenstaartje] pkndevoorhof.nl