Communicatie

Websites | De Schakel | Zondagsbrief

Website

  • www.pkndevoorhof.nl
    Contactpersonen:
    André Nederlof, webmaster [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
    Ook bestaat er een webredactie die zich bezig houdt met de inhoud van de website. Deze webredactie bestaat momenteel uit André Nederlof en is te bereiken via webredactie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

De Schakel

Dit informatieblad wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun Kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, het pastorale en diaconale werk, over ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken.
De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. De juli- en augustusuitgaven worden gecombineerd. Kopij kunt u inleveren op: Tulpensingel 19 of via e-mail: schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.
De redactie bestaat uit:

Functie Naam @Adres Tel.nr.
Eindredacteur Louise Wijnberg-van Bentum   schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl   (033) 285 8180
Redactielid Hannie van de Veen    
Redactielid Vacature    
Coördinator bezorging   Jan de Pagter De Weteringsehof 12 (033) 286 2671

 

Schema voor de Schakel 2021
editie kopij binnen verschijning
februari 13-01-2021 28-01-2021
maart 10-02-2021 25-02-2021
april 17-03-2021 01-04-2021
mei 14-04-2021 29-04-2021
juni 12-05-2021 27-05-2021
juli/augustus 16-06-2021 01-07-2021
september 18-08-2021 02-09-2021
oktober 15-09-2021 30-09-2021
november 13-10-2021 28-10-2021
december 10-11-2021 25-11-2021
januari + kerstnummer 08-12-2021 23-21-2021

Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daarop volgende week relevante mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, lief en leed van gemeenteleden als daar aanleiding toe is, de weekagenda enz. Contactpersonen: Marijke en Ab van den Pol, 't Schilt 26, (033) 286 3225, zondagsbrief [apenstaartje] pkndevoorhof.nl