Taakgroep ZWO

De taakgroep ZWO heeft een jaardoel voor het kerkelijk jaar. Tevens ondersteunt via de Zendingsbus voor 2 jaar een project in Afrika, Oeganda. ZWO organiseert de inzameling van 'De Voorhof Kerk in Actie'  (voorheen MDA), onderhoudt contact met Amnesty Woudenberg en verzendt Paasgroeten aan uitgeprocedeerde asielzoekers in de gevangenis van Zeist. Het jaardoel 2014-2015  is dt een project in India . In de periode vanaf Pasen tot en met Pinksteren zal hier 7 zondagen lang aandacht aan worden besteed met diepgang. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om geld op te halen. Het ZWO Naai atelier, Het ZWO Indiaas Restaurant zullen vanaf begin april, na Pasen, geopend zijn.

logo ZWO 

Wat eertijds de Zendingscommissie was, heet nu ZWO in onze gemeente. Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze 3 begrippen zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden.

Zending:
In de bijbel komen we op velen plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we in het nieuwe testament. Het begrip zending heeft al heel oude papieren.
Zending heeft in de loop der tijd een verandering ondergaan. Bij zending denken we vaak aan zendelingen die vanuit Nederland naar Indonesië of Afrika werden gezonden. We vergeten vaak dat de kerk in Nederland ook ontstaan is door zending en dat onze huidige samenleving op dit moment opnieuw om zending vraagt. De zending in de wereld is veranderd van eenrichtingsverkeer naar wederkerigheid.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk kan en mag zich daar niet voor afsluiten. Barmhartigheid / Gerechtigheid / Bevrijding zijn hierbij de belangrijke Bijbelse kernwoorden.

Ontwikkelingssamenwerking:
De term ontwikkelingssamenwerking komt niet uit het kerkelijke begrippenkader. Het is een term die vooral vanuit de overheid gebruikt werd en wordt. De kerk is echter vaak een belangrijke schakel in de uitvoering hiervan. Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking lopen dan ook vaak door elkaar heen.

De taakgroep ZWO is een doorgeefluik. Vanuit het kerkelijk bureau van de PKN, de media, andere organisaties en de gemeente wordt zij gevoed. Het is ons doel om de gemeente te informeren, te communiceren over de nood in de wereld met als doel om (financiële en morele) steun te verkrijgen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het mens zijn in onze wereld. ZWO wil bijdragen om met samenwerking in de gemeente, en interessante activiteiten voor de gemeente, aandacht en steun te verkrijgen.

Wilt u bijdragen in woord of daad dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Samenstelling en adressen Taakgroep ZWO

Functie Naam Tel.nr. E-mail
Voorzitter en Werelddiaken Johan Jansen (033) 286 1254 zwo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Lous Wijnberg-van Bentum    
Penningmeester Jan Holl 06 101 26 522 penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

Bankrekening: NL04RABO0372402674