Rouwdienst

Ook bij een sterfgeval wil de kerkelijke gemeente u waar mogelijk ondersteunen. Een rouwdienst of dienst van woord en gebed kan in De Voorhof plaatsvinden. Dit in overleg met één van de predikanten en de beheerster van De Voorhof. Ook bestaat de mogelijkheid voor een condoleance in De Voorhof, hierbij is het mogelijk dat de overledene in een aparte ruimte in De Voorhof wordt opgebaard. Een overledene mag daar vanaf de dag voor de begrafenis worden opgebaard.
Bij een rouwdienst of dienst van woord en gebed wordt de kerkenraad vertegenwoordigd door een wijkouderling en een diaken. Ook als deze dienst op een andere plaats dan De Voorhof wordt gehouden is er een ouderling en een diaken aanwezig.

Voor een condoleancebijeenkomst en ook voor een eventuele bijeenkomst na afloop van de begrafenis wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht. Dit alles in overleg met de beheerder en de begrafenisondernemer.
In principe treedt de begrafenisondernemer op als huurder die voor het gebruik van De Voorhof contact opneemt met de beheerder. Vanaf 1 januari 2016 wordt de catering door de begrafenisondernemer verzorgd, waarbij de uitgiftebalie in de hal beschikbaar is.

Kosten

Qua kosten wordt vanaf 1 september 2015 het volgende in rekening gebracht:

Voor gemeenteleden:

 • het gebruik van de opbaarruimte per opbaring € 40,--
 • het gebruik van zaalruimte voor condoleances en van de kerkzaal € 150,--
 • het gebruik van de keuken en de keukenvoorzieningen € 95,--
 • voor een basisliturgie worden geen kosten doorberekend; voor het samenstellen en drukken van een afwijkende liturgie kunnen kosten worden doorberekend,
 • de kosten voor consumpties en extra personele ondersteuning bij een condoleance worden volgens de actuele tarieven doorberekend. 

Voor niet-gemeenteleden:

 • huur kerkzaal incl. opbaarruimte etc. € 520,--
 • voor het eenmalig gebruik van het buffet wordt € 130,-- in rekening gebracht,
 • wordt het buffet zowel tijdens de begrafenis, als ook bij het condoleren gebruikt dan kost dit € 210,--
 • de consumpties worden volgens de actuele tarieven in rekening gebracht bij de begrafenisondernemer,
 • kosten voor liturgie en kaarsen worden doorberekend,
 • de kosten van de predikant worden door hem afzonderlijk in rekening gebracht,
 • de begrafenisondernemer regelt, in overleg met de predikant, de organist,
 • als de zaal al is verhuurd hebben eerdere huurders in principe voorrang.