Berichtenarchief

Lezen uit de grondtekst

Op dinsdag 15 oktober lezen we samen een tekst uit de grondtekst. Ds. Pieter Koekkoek maakt een (letterlijke) vertaling van een van de teksten die op het leesrooster voor de komende periode staat. Die vergelijken we met een aantal Bijbelvertalingen en zoeken zo samen wat er staat, en wat de betekenis hiervan kan zijn. Vertalingen liggen de zondag tevoren in de hal van de Voorhof gereed. We beginnen om 20.00 uur.

Benefietconcert "St. Als kanker je raakt"

Op D.V. zaterdag 12 oktober a.s. wordt er een benefietconcert georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan stichting Als kanker je raakt. Aan dit concert zal medewerking worden verleend door Chr. Gemengde Zangvereniging ‘Jubilate Deo’ uit  Woudenberg o.l.v. Marco den Toom, het Elspeets Mannen Ensemble o.l.v. Dick van Asselt, Marcel van de Ketterij (orgel) en Kees de Bruin (piano). Ds. Arie van der Veer zal een overdenking houden en het werk van de stichting nader toelichten.

Contactmiddag

Op 8 oktober is de volgende contactmiddag. Dan verwelkomen wij Mevrouw Weenink - van Oort uit Sneek. Het onderwerp is: “Damast uit de kast”. We beginnen om 14.30 uur.

Pagina's

Abonneren op Front page feed