Taakgroep Pastoraat

Het woord Pastoraat is ontleend aan het bijbelse beeld van de ‘herder’, dat een spoor trekt door heel de Schrift heen. Omzien naar de mens, in liefde en vrijheid, en zijn ‘tegenover’ durven zijn, lijken bijbels gesproken de belangrijkste kenmerken van herderschap.

In het Pastoraat gaat het om ontmoeting met een ander, het vergezellen van een mens (vaak in pijn of nood, met haar verlangen en verdriet) in het perspectief van het verhaal (in de Schriften) van God met mensen.
Een predikant of ouderling kan de kleur krijgen van een vriend, die een stukje van een levensweg met iemand deelt en wezenlijk geinteresseerd is in zijn leven, zijn zoeken, zijn hoop en verlangen. Uiteraard zijn de ambtsdragers geen vriend, maar een goed pastoraal gesprek kan wel dat beeld van ‘de vriend’ oproepen (zie Ex. 33: 11). De predikant of ouderling ‘als vriend’ kan wel de omschrijving zijn die recht doet aan het bijbelse beeld en die voor iedereen dichtbij genoeg is om daar ook ervaring mee op de doen. In dit beeld kunnen mensen zich erkend, gekend en aangesproken weten zoals ze zijn, een hulp om te ontdekken wie je zelf bent, wie je Vader is, een plek waar aandacht is voor jou, waar je persoonlijk aangesproken wordt.

Samenstelling en adressen Taakgroep Pastoraat

naam adres postcode telefoon e-mail overig
Anneke Bos (voorzitter) Zie persoonsgegevens. Wijk Z6/N6
Alice Bossema Wijk N3
Arend Hoogers Wijk N2
Gilda Hoogers Wijk Z5
Leny de Koeijer Wijk N1
vacant Wijk Z4