Taakgroep Pastoraat

Het woord Pastoraat is ontleend aan het bijbelse beeld van de ‘herder’, dat een spoor trekt door heel de Schrift heen. Omzien naar de mens, in liefde en vrijheid, en zijn ‘tegenover’ durven zijn, lijken bijbels gesproken de belangrijkste kenmerken van herderschap.

In het Pastoraat gaat het om ontmoeting met een ander, het vergezellen van een mens (vaak in pijn of nood, met haar verlangen en verdriet) in het perspectief van het verhaal (in de Schriften) van God met mensen.
Een predikant of ouderling kan de kleur krijgen van een vriend, die een stukje van een levensweg met iemand deelt en wezenlijk geinteresseerd is in zijn leven, zijn zoeken, zijn hoop en verlangen. Uiteraard zijn de ambtsdragers geen vriend, maar een goed pastoraal gesprek kan wel dat beeld van ‘de vriend’ oproepen (zie Ex. 33: 11). De predikant of ouderling ‘als vriend’ kan wel de omschrijving zijn die recht doet aan het bijbelse beeld en die voor iedereen dichtbij genoeg is om daar ook ervaring mee op de doen. In dit beeld kunnen mensen zich erkend, gekend en aangesproken weten zoals ze zijn, een hulp om te ontdekken wie je zelf bent, wie je Vader is, een plek waar aandacht is voor jou, waar je persoonlijk aangesproken wordt.

Samenstelling en adressen Taakgroep Pastoraat

Naam Adres Postcode Tel.nr. E-mail Wijk
Leny de Koeijer De Tol 6 3931 DV Woudenberg (033) 286 4658 LdeKoeyer1944 [apenstaartje] kpnmail.nl N1
Arend Hoogers (Vz) Schoutstraat 14 3931 HT Woudenberg (033) 785 0469 a.j.hoogers [apenstaartje] hccnet.nl N2
Alice Bossema Laanzicht 49 3931 RM Woudenberg (033) 286 1868 alice.bossema [apenstaartje] hotmail.com N3
Bettina v.d. Wetering De Koekel 40 3931 DW Woudenberg (033) 286 3892 wetkis [apenstaartje] hetnet.nl Z4
Gilda Hoogers Schoutstraat 14 3931 HT Woudenberg (033) 785 0469 ho192919 [apenstaartje] telfortglasvezel.nl Z5
Anneke Bos Mesdaglaan 14 3931 TT Woudenberg (033) 286 1700 jjbos0 [apenstaartje] tele2.nl Z6/N6