Liturgische bloemschikkingen 2020-2021

Gedachtenisdienst

zondag 21 november 2021
 

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
De liturgische kleur is groen en wit.
Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst.
Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.
In de schikking staan hoog geschikt, de kronkeltakken van de hazelaar, symbool voor het voorbije leven en een witte Amaryllis met 3 bloemen die symbool staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn.
In de schikking staan voornamelijk witte en groen/witte bloemen: Rozen, Chrysanten, Lysianthus en Alstroemeria. Klimop staat symbool voor Gods trouw.
Witte linten, als lichtstralen, lopen vanaf het bloemstuk naar de kaarsjes en geven de verbinding (het verbond) aan van God met de mensen.
Bij de schikking staan 15 kaarsjes, voor de 15 gemeenteleden, die van ons gingen in het voorbije jaar.
Eén grote kaars wordt aangestoken voor allen, die hier niet genoemd zijn, maar met wie wij ons in gedachten verbonden weten.

 

Woorden bij de schikking

Moge het eeuwige Licht
hen beschijnen, Heer,
met uw heiligen
tot in eeuwigheid,
want Gij zijt genadig.

Geef hen
de eeuwige rust, Heer,
en dat het eeuwige Licht
hen beschijne.

 

Dankdag

woensdag 3 november 2021
 

Liturgische bloemschikking
 

Woorden bij de schikking

De goede vruchten van het land
bepalen ons bij het wonder
van het kleine begin,
zaad in de aarde gezaaid
onzichtbaar op de winterdag
maar groeiend
zoveel opgebracht
in zegenrijke oogst.
Niet enkel mensenhanden
brachten dit bijeen
het wonder van wat leven doet
kent God alleen.

Jeanette van Osselen

Toelichting bij de schikking voor Drievuldigheidszondag ‘Trinitatis’

zondag 30 mei 2021

De kleur van deze zondag is wit.
De bloemen staan geschikt in een driehoekige vorm, symbool voor de Vader, Zoon en heilige Geest.
De aardbei, het blad is drietallig, evenals de akelei, waarvan haar bloemdeel op een duif lijkt. De aardbei is door de zachte geur en kwetsbaarheid een verwijzing naar Christus.
De duif is het symbool van de Geest. Verder staan er Irissen en Violieren tussen. Voor de schikking ligt een Jacobs- of doopschelp, gevuld met water, omgeven door een sluier van tule.
Jezus sprak: “Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.”

 

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Woorden bij de schikking

Doop ons met water,
en met Uw Geest,
opdat de sluier
weggenomen zal worden.

Doop ons met water,
en met Uw Geest,
opdat wij Uw Licht
mogen zien en ervaren.

Doop ons met water,
en met Uw Geest,
om Uw woord
te verstaan.

Doop ons met water,
en met Uw Geest,
opdat wij mogen leven,
zoals U het bedoeld hebt.

 

Toelichting bij de schikking voor Pinksteren

zondag 23 mei 2021

Vandaag is de liturgische kleur rood. Kleur van de Geest, van vlammende liefde. In de schikking is een vuur gemaakt met hout en daartussen bloemen als oranje vuurbollen, tulpen als tongen van vuur, rood/gele gloriosa en rode en geel/oranje rozen.
Een houtvuur waar we omheen kunnen zitten om ons te laten verwarmen en inspireren. Dit wordt verbeeld door de kleine vaasjes gevuld met rood/oranje/gele bloemen. Om deze vaasjes is een rood lint gebonden om aan te geven, dat het vuur ons met elkaar verbindt en inspireert om samen op weg te gaan.

 

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Woorden bij de schikking

Vuur,
om je pad te verlichten
als het duister is
om je heen.

Vuur,
om je hart te verwarmen
als alles koud voelt
binnen in je.

Vuur,
om je geestkracht,
moed en inspiratie
te schenken.

Vuur,
om je te verbinden
om samen
op weg te gaan.

 

Toelichting bij de schikking van Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021

Op de achtergrond is een hoge vaas geplaatst met daarin een wolk van fluitenkruid.
Deze wolk staat symbool voor de wolk, die Jezus onttrok aan het gezicht van zijn leerlingen.
Aan de voet van de vaas is een bloemstuk met een hart van witte bloemen, verbeeldend: eeuwigdurende liefde.
Daarom heen zijn 4 grote bladeren geschikt met daarop twee aan twee geschikt blauwe bloemen. ( blauw: de kleur van hoop en hemel)
Dit verbeeldt de 4 windstreken en de leerlingen die de opdracht krijgen het goede nieuws te verkondigen over de hele aarde.

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Woorden bij de schikking

Een wolk
onttrok hem
aan het oog.
Hij liet ze alleen...

...maar niet
zonder de belofte van Hoop.

En Hij gaf ze een opdracht:
Ga... en vertel
mijn goede nieuws
overal op aarde.

Zijn ze er klaar voor?

 

Toelichting bij de schikking op Pasen

zondag 4 april

Het is Licht geworden!
Aan één zijde van de laatste boog ligt een grote witte steen. Deze laatste boog symboliseert het geopende graf waarvan de steen is weggerold. Aan de andere kant van de boog liggen windsels.
Voor het geopende graf is een stralende wit bloeiende paastuin gemaakt met witte primula’s, tulpen en narcissen en andere witte bloemen en uitbottende kastanje takken.
Het mos, de vrede, is de ondergrond voor de Paastuin.

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Woorden bij de Paasmorgen

Vroeg in de morgen
op weg gegaan.
Snelle stappen
op weg
naar het graf...

Verbazing
vol ongeloof kijken
in het lege graf...

Maar dan die stem:
"Maria, waarom huil je,
wie zoek je..."

Het is Licht geworden,
een stralende,
nieuwe dag.
Jezus, Hij is het.
Hij is waarlijk opgestaan.
Pasen!

 

Toelichting bij de schikking in de Paaswake-dienst

De gedachtenis aan de doop heeft in de katholieke traditie een plek in de paasnacht. Pasen is immers de viering van de bevrijding uit de dood. Als het water is gewijd wordt het over de gelovigen gesprenkeld. De gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis vormt de herinnering aan de doop. De toef witte bloemen en het witte kleed aan het doopvont verwijzen naar onze eigen doop.

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Toelichting bij de schikking op Goede Vrijdag 2 april

De liturgische kleur is zwart vandaag

We kijken nu nog in het laatste stuk van de tunnel. Het is er donker en doods. Voor de tunnel is een kruis geplaatst met een schikking van rode anemonen erbij. De legende verhaalt dat er witte bloemen aan de voet van het kruis stonden en dat het bloed van Jezus deze bloemen rood kleurden...

Woorden bij de schikking

Het Kruis

Het kruis is een beeld van geweld
maar de sleutel tot vrede.
Een beeld van het lijden
maar de sleutel tot genezing.
Een beeld van de dood
maar de sleutel tot het leven.
Een beeld van de doodstraf
maar sleutel tot vergeving.
Beeld van uiterste zwakheid
maar sleutel tot kracht.
Beeld van intense haat
maar sleutel tot liefde.

David Watson

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikking
 

Toelichting bij de schikking op Witte Donderdag 1 april

Op Witte Donderdag is de liturgische kleur wit, de kleur van reinheid en zuiverheid. We gedenken vandaag de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. En in het Johannes evangelie wast Jezus voor deze maaltijd de voeten van zijn leerlingen. In de schikking wordt de maaltijd verbeeld door het graan, de matzes, de kan met de bekers, de druivenstok en de druiven. En de voetwassing wordt verbeeld door een waterschaal en een linnen doek.

Woorden bij de schikking

U hebt uw handen
vuil gemaakt aan onze voeten,
wij overwegen nog of wij wel samen
aan één tafel zullen gaan.
Breng ons te binnen het gebroken brood,
het geheim van het graan,
het geeft zich aan de aarde,
sterft, breekt uit in leven.
En laat ons niet ontgaan de klare wijn
van uw woorden,
maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde.
Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen
onder één dak,
breng ons weer thuis
bij U aan tafel.

ds. J Zijlstra

Liturgische bloemschikking
 

Toelichting bij de schikking van 28 maart

6e zondag in de 40-dagentijd

Palmpasen

Liturgische bloemschikkingLiturgische bloemschikkingLIturgische bloemschikking
 

Er is nog weer een boog verwijderd van de tunnel. Voor de tunnel zijn palmtakken geplaatst als symbool van overwinning en vrede. Een kroon, met daarin witte bloemen geschikt, symboliseert de vorst van een koninkrijk, dat anders is: Jezus rijdt op een ezel, als een vorst, Jeruzalem binnen……. nu wordt het licht!! Traditioneel is rood de kleur van Palmpasen vanwege de liefde van Jezus voor ons en de wereld en van het beginnend lijden, wat we de komende week zullen gedenken.

Woorden bij de schikking

Jezus,
gezeten op een ezel
rijdt als een vorst
de stad binnen.

Mensen
zingen en juichen:
Hosanna.
De koning is in aantocht.

Lang gekoesterde
hoop en verwachting
gaat
in vervulling.

Toelichting bij de schikking van 21 maart

5e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

De liturgische kleur is deze week paars. Er is weer een boog van de tunnel afgehaald, maar binnen in de tunnel wordt het steeds donkerder. Duisternis dreigt Jezus te omsluiten, maar Hij hoort Gods bemoedigende stem als lichtpuntjes in de donkere tunnel, verbeeld door kleine bloeiende bloemetjes. Jezus vertelt de mensen over de graankorrel die eerst moet sterven in de aarde om later veel vrucht te kunnen voortbrengen. Dit wordt verbeeld door het graan wat voor de ingang van de tunnel op de aarde ligt.

Woorden bij de schikking

Een graankorrel valt
in de aarde.
Sterft:
om later veel vrucht
te dragen.

Het zal Jezus net zo vergaan.
Hij ziet er tegenop,
is bang.
Duisternis en dood dreigen,
geen weg terug.

Uit de hemel
klinkt
een bemoedigende stem,
als lichtpunt,
op deze weg...

Toelichting bij de schikking van 14 maart

4e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

De liturgische kleur van deze zondag is roze. Het is de middelste zondag in de 40-dagentijd. Roze houdt het midden tussen paars, symbool van het lijden, en het wit, symbool van het feest. De roze kleur op deze zondag geeft licht in de tijd naar pasen toe. We zijn op de helft. In de tunnel, waarvan weer één boog is verwijderd, staat een roze tak / plant te bloeien, dit verbeeldt een lichtstraal. Voor de tunnel ligt mos, verbeeldend het gras waarop 5000 mensen gezeten, brood en vis ontvangen uit de hand van Jezus. Jezus voorziet de grote menigte van eten, terwijl er maar 5 broden en 2 vissen voorradig zijn. Maar Jezus verricht een wonder. Er is genoeg voor iedereen. Meer dan genoeg, want er blijven zelfs 12 manden over.

Woorden bij de schikking

Een menigte mensen,
5000 maar liefst.
Gekomen
van heinde en ver.

Hoe kunnen we
ze voorzien van eten?
Er zijn slechts
5 broden en 2 vissen...

Mensen lopen
tegen hun grenzen aan.
Maar Jezus gaat verder
en nodigt iedereen.

Een lichtstraal
in de donkere tunnel:
een wonder geschiedt.
Er is genoeg
voor iedereen...
... meer dan genoeg.

Toelichting bij de schikking op Bidstond voor Gewas en Arbeid

Woensdag 10 maart 2021

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Elk jaar is op de tweede woensdag in maart de 'biddag voor gewas en arbeid'. Het is een dag in de periode waarop de winter plaats maakt voor de lente. Voorzichtig opkomende ‘neusjes’ van de eerste bloembolletjes worden zichtbaar. Een zachtgroene waas van knoppen en de eerste vogelzang in de bomen. In de schikking staan kistjes, gereedschap, bloembollen in de knop, zwarte aarde, met daarop het nieuwe zaad voor graan en bloemen. Witte tulpen staan symbool voor gebed. Tulpen richten zich op en ontvouwen hun kelkbladeren om zegen te kunnen ontvangen.

Woorden bij de schikking

Lente:

Vroeg vogelgezang,
groen waas van nieuw blad
aan de bomen.

Aarde bewerken
voor ontvangst
van nieuw zaad.

Milde regen, warme zon
om het zaad
te laten ontkiemen
en groeien.

Zorg besteden
aan het
opkomend gewas.
Bidden
voor een goede oogst.

Toelichting bij de schikking van 7 maart

3e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag is Jezus te vinden in de tempel. Daar is het druk vanwege de voorbereidingen voor Pesach. Mensen uit de wijde omtrek komen een offer brengen. Maar handelaars en geldwisselaars maken er een markt van. Een duistere plaats waar geld de boventoon voert. Jezus kan het niet verdragen en herstelt de orde: ‘maak geen markt van het huis van mijn Vader. Geen winst, maar offers! Schep ruimte zodat de eredienst in de tempel weer tot bloei kan komen!’

In de schikking is weer een boog weggehaald. Er zijn bakstenen voor de tunnel geplaatst, als verwijzing naar de tempel. Bij de ingang zijn een zweep en bezem geplaatst.

Woorden bij de schikking

Lawaai, geschreeuw,
handel, winstbejag.
De tempel:
een markthal...

De zweep erover,
De bezem erdoor.

De orde hersteld.
Plaats van offer en gebed:
het Heilig Huis,
het huis van zijn Vader!

Toelichting bij de schikking van 28 februari

2e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag speelt het verhaal van Jezus zich af op de berg. Drie van Jezus’ discipelen zijn erbij als Jezus de berg opgaat. Boven op de berg verandert Jezus van gedaante en wordt zijn kleding stralend wit. Ook heeft hij daar een ontmoeting met Mozes en de profeet Elia. Een glimp van het koninkrijk van God wordt zichtbaar, wanneer er een stem uit de hemel zegt: Dit is mijn geliefde Zoon.

In de schikking is de regenboog en de 1e boog van de tunnel weggehaald. In plaats van het zand ligt er groen mos en ook zijn er de groene ranken van de klimop. Beide staan zij symbool voor Gods eeuwige trouw. Voor de tunnel staat hoog een witte amaryllis te bloeien als verwijzing naar Jezus, Het Licht. En als verwijzing naar het helder wit van zijn kleding.

Woorden bij de schikking

Beproevingen: niet om
weggeredeneerd te worden,
maar om te groeien in geloof.

Hindernissen:
waar ik doorheen moet.
Bergen:
waar ik tegen opzie,
maar niet omheen kan,

om uit te komen bij mijzelf,

om een glimp
op te vangen
van Gods koninkrijk.

Toelichting bij de schikking van 21 februari

1e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag is de eerste zondag in de 40-dagentijd. In deze periode leven we toe naar het Licht van Pasen, maar eerst gaan we nog door een periode van inkeer en bezinning.
De liturgische kleur is in deze periode paars.

De weg naar Pasen kan symbolisch door een weg worden weergegeven. Jezus gaat die weg, die steeds donkerder lijkt te worden, alsof het een tunnel is.
Aanvankelijk is de tunnel nog ruim genoeg. Maar naarmate de tijd vordert blijkt de weg een trechter te zijn die Jezus naar het diepste donker van de dood voert.

De gebogen vorm van de tunnel herinnert ook aan de (regen)boog uit het verhaal in het Oude Testament: de boog van het verbond van God met de aarde, met alles wat leven heeft. Gods belofte aan de mensen: Ik ben bij je, Ik laat je niet los.

Voor de tunnel liggen stenen, zand, en dorre takken, symbool voor de woestijn, waar Jezus zich bevindt.
Ranken van klimop benadrukken Gods eeuwige trouw, evenals de regenboog, die voor de tunnel is geplaatst.

Woorden bij de schikking

Woestijn:
dor en droog.
Hitte, geen schaduw, stilte.
Inkeer en bezinning.

Levensweg:
een weg, die leidt
naar hoge toppen,
soms door diepe donkere dalen.

Levensles:
wie ben ik,
welke weg ga ik?
Maak ik de juiste keuzes.

Gods belofte:
Ik ga met jou mee.
Altijd.
Ik laat jou niet los.

Toelichting bij de liturgische schikking Kerst 2020

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Het is feest, het is eindelijk feest: we hebben er lang naar uitgekeken, maar vandaag is Jezus geboren: dat is wereldnieuws!!
De liturgische kleur is wit: witte kleden, witte bloemen. Wit is de kleur van Feest, van Licht en Vrede.
Eén grote witte kaars staat hoog te branden.
In de schikking staan veel witte bloemen, zoals rozen (zuiverheid), Violieren, Chrysanten, vermengd met het groen van de kersttakken, conifeer en taxus. ( groen is de kleur van hoop, groei en leven)
Takken van de wilg met witte katjes vormen de verbinding tussen hemel en aarde.

In de schikking daarvoor is in een ronde cirkel een stralend witte bloem van de Amaryllis geplaatst, wit als het Licht wat op aarde is gekomen.
De bloem is ingebed in stro, verwijzend naar de stal waarin Jezus is geboren.
Aan de rand bloeien witte kerstrozen, als geschenk voor het nieuwgeboren kind.
Er is gekozen voor een ronde schaal omdat deze symbool staat voor de oneindige (cirkel) liefde van God voor alle mensen op de hele wereld (ronde vorm van de aarde). .

In een kind
is het Woord
tot bloei gekomen.

En het heeft God,
als mens op aarde,
aan het Licht gebracht.

En alle volken zullen zien
hoe onze God
redding zal brengen
voor heel deze wereld.

Wat een wereldnieuws!

Toelichting bij de liturgische schikking op 4e Advent

Zondag 20 december

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Op deze 4e Advent horen we over de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël.
In de schikking wordt de boodschap, die de engel aan Maria brengt, verbeeld door rode takken (rood: de kleur van de Geest), geschikt in een gebogen, ontvangende vorm, als open armen.
Vanuit die takken steekt een Amaryllisbol met een knop.
Deze bol staat symbool voor het groeiende nieuwe leven in de schoot van Maria.
Een groene halve mos bol en groene kersttakken staan voor hoop en verwachting van nieuw leven.
De 4e kaars is aangestoken.

De Geest van leven
daalt neer
in Maria,
als rode takken
vol liefde en passie.

Met open armen
verwachten we
de Heer,
die Leven is
en leven schenkt.

Wat een geschenk!

Toelichting bij de liturgische schikking op 3e Advent

Zondag 13 december

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Op deze 3e Advent mogen we blij zijn, daarom is de liturgische kleur op deze zondag roze, de kleur van blijdschap.
We mogen ons al verheugen op het kerstfeest: het feest van het nieuwe begin.
Dit is in de schikking te zien aan het roze kleed bij het paarse en er bloeien roze bloemen van de cyclaam.
De kronkeltakken van de afgelopen weken zijn verdwenen en daarvoor in de plaats staan mooie rechte takken van de wilg met zilverwitte katjes, als beeld van de vrede.
Ze zijn geplaatst op een bed van groen mos, symbool van groei en nieuw begin.
Ze wijzen naar de hemel en vormen zo de verbinding tussen hemel en aarde.
Bij de schikking branden 3 kaarsen.

Verheugt u,
het feest is ophanden.
De Heer belooft
ons
een nieuw begin.

Verheugt u,
het feest is ophanden.
De Heer belooft
ons
Vrede.

Leef en werk.
Leef in verbinding
met elkaar en
met de Heer

Vrede en
een nieuw begin
zal uw beloning zijn.

Ben jij er al klaar voor?

Toelichting bij de liturgische schikking op 2e Advent

Zondag 6 december

LIturgische bloemschikking 1e advent

In de schikking staan nog de kronkelige takken en de rechte tak van vorige week.
Het dorre blad is vervangen door zand wat een pad voorstelt.
Daarbij klinkt de oproep: Baan voor de Heer een weg door de woestijn,
maak kromme wegen recht.
Bij de schikking ligt ook een schelp met water, symbool voor de doop, met daarbij witte bloemen van de Helleborus (kerstroos) als symbool voor gerechtigheid.

 
LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Woorden bij de schikking op 2e Advent

Maak kromme wegen
recht
Maak ruim baan
voor de Heer.

Laat water stromen
als teken van
een nieuw begin.

Laat gerechtigheid
zegevieren.

Let op.
Zie uit.
Wees waakzaam.
Hij is reeds onder ons

Toelichting bij de liturgische schikking op 1e Advent

Zondag 29 november

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Vandaag is de liturgische kleur groen verwisseld voor de kleur paars.
De kleur van inkeer, van afwachten.
We wachten, kijken uit naar de komst van Jezus.
In wat voor een tijd zijn we beland. De wereld weet het niet meer. Mensen zijn angstig.
In de schikking wordt dit verbeeld door verwelkte bladeren, kale takken van de kronkelhazelaar en de vijgenboom. Alles lijkt dor en doods.
Maar wie goed kijkt, ziet aan zowel de hazelaar als de vijgenboom kleine nieuwe, groene bladpuntjes.
De belofte van nieuw leven.
De 1e kaars staat hoog te branden, hij staat als het ware op de uitkijk.
Op de uitkijk naar het kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus.

Woorden bij de schikking op 1e Advent

Verwelkte bladeren
verwaaid op de wind
door ons
eigen wangedrag.

Niemand
die nog Zijn naam
aanroept.
Hemel en aarde
zullen verdwijnen.

Maar niet
Gods woorden.
Niet Zijn belofte
zal verdwijnen

Daarom blijven we
uitkijken naar
Zijn komst.

Daarom moeten we
waakzaam zijn.
Het kan zomaar gebeuren.

Wees waakzaam!!