Wat wij geloven

Al meer dan veertig jaar komen de meest verschillende mensen in de Voorhof samen rond het oude boek dat bijbel heet, als gemeente van Jezus Christus. Ze vinden er een plaats voor hun verdriet en hun blijdschap, voor hun vragen en hun antwoorden.
Samen vormen zij de Voorhofgemeente. Een gemeente die er zorg voor draagt dat je er niet verloren loopt - al is er ook alle ruimte om er even voor jezelf alleen te zijn, zonder meteen van alles te moeten.
De Voorhofgemeente wil een open gemeenschap zijn van en voor alle leeftijden in een open gebouw waar je adem kunt halen en op adem kunt komen - waar ruimte is voor allerhande initiatieven en activiteiten. (Zie: wat wij doen / agenda).
Zo proberen we hier en nu kerk te zijn. Een mondige gemeenschap voor wie het kerk-zijn niet ophoudt bij de muren van het gebouw.

De Protestantse Gemeente De Voorhof wil een dorpsplein en een kruispunt zijn. Een dorpsplein waarop het leven van alledag gewogen wordt. In woord en beeld, muziek en stilte. En een kruispunt waarop je weer even beseft waar je eigenlijk staat en waar je je kunt bezinnen op de vraag: waarheen?