College van Kerkrentmeesters (CvK)

Begroting 2017 | Begroting 2016 | Verantwoordelijkheden van CVK | Samenstelling CVK


Begroting 2017

Door de kerkenraad is de begroting voor 2017 vastgesteld. De begroting sluit met een voordelig resultaat van € 7.374,--. Het voordelig resultaat in deze begroting is ontstaan door de vacature predikantsplaats, vermindering van de kosten voor het beheer van het kerkgebouw en extra inkomsten van de kringloopwinkel, verkoopdag boeken en de rommelmarkt.
Download de begroting 2017 (PDF)


Begroting 2016

De begroting over 2016 sluit met een klein voordelig resultaat van € 670,--. Het voordelig resultaat in deze begroting is ontstaan door een éénmalige teruggave van kosten Pastoraat. In 2016 zal het CvK, in overleg met de kerkenraad, het bezuinigingsplan verder uitwerken, zodat vanaf het jaar 2017 er weer een evenwicht ontstaat tussen inkomsten en uitgaven.
Download de begroting 2016 (PDF)


Jaarrekening en balans 2015 / 2016

CvK: Diaconie:


Overeenkomst Periodieke Schenking

Degenen die gebruik willen maken van het fiscale voordeel van een Overeenkomst Periodieke Schenking kunnen het benodigde formulier hier downloaden.
Meer info via de belastingdienst: periodieke giften.

Invul - en behandelingsinstructie voor het formulier 'Overeenkomst Periodieke Schenking':

 • de schenkingsovereenkomst wordt in tweevoud ingevuld, één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger;
 • vraag 1 tot en met 3 in het schenkingsformulier invullen door de schenker;
 • vraag 4 wordt ingevuld door het CvK (College van Kerkrentmeesters);
 • vraag 5, ondertekening door de schenker;
 • vraag 6 mede ondertekening van de schenkingsovereenkomst door de eventuele partner;
 • vraag 7, ondertekening door het CvK.

Na het invullen van de gegevens bij punt 1 t/m 3 en de ondertekening bij punt 5, de beide formulieren inleveren bij de secretaris van het CvK, de heer Ruud van der Krogt, of bij één van de overige leden van het CvK.
Nadat door het CvK de gegevens van de schenkingsovereenkomst zijn ingevuld, wordt het exemplaar voor de schenker terug gezonden. Dit exemplaar dient te schenker te bewaren bij de gegevens voor de Belastingdienst.


Verantwoordelijkheden van CVK

Het College zorgt voor het beheer van alle materiële zaken van niet-diaconale aard.

Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen de volgende commissies:

 • de Kringloopwinkel;
 • Oud Papier(OPA);
 • Verjaardagsfonds;
 • de Ledenadministratie.

De inkomsten van het College van Kerkrentmeesters worden in hoofdzaak verkregen door:

 • de vrijwillige bijdragen;
  Bij de actie ‘kerkbalans’ in de maand januari wordt de gemeenteleden gevraagd op te geven wat men denkt te kunnen bijdragen in het dan begonnen jaar. Hierbij wordt o.a. vermeld welke richtlijn men zou kunnen hanteren voor de bijdrage. Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL44 FVLB 0635 8088 11  t.n.v. ‘PG De Voorhof’ te Woudenberg.
 • collecten in de kerkdiensten;
  Men kan naar keuze bijdragen met geld of collectebonnen. Er zijn collectebonnen van €0,50, €1,00, €2,00 en € 5,00 in vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen door overmaking van het bedrag voor het gewenste aantal kaarten op rekeningnummer NL91 FVLB 0635 8088 38  t.n.v. ‘PG De Voorhof’ te Woudenberg.
  Een blad met 20 bonnen van €0,50 kost €10,00.
  Een blad met 20 bonnen van €1,00 kost €20,00.
  Een blad met 20 bonnen van €2,00 kost €40,00.
  Een blad met 20 bonnen van €5,00 kost €100,00.
 • giften en legaten;
  Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL44 FVLB 0635 8088 11  t.n.v. ‘PG De Voorhof’ te Woudenberg.
 • acties.
  Een groot aantal vrijwilligers zorgt voor een aanzienlijk bedrag aan inkomsten via de oud-papier actie (OPA), het verjaardagfonds, de kringloopwinkel en de jaarlijkse verkoopdag.

Rekeningnummer  NL44 FVLB 0635 8088 11  is bestemd voor vrijwillige bijdragen en giften.
Bij overmaking a.u.b. vermelden: ‘t.n.v. ‘PG De Voorhof’ te Woudenberg’.


Samenstelling College van Kerkrentmeesters

leden portefeuille commissies e-mailadres
Rien Stuivenberg
Voorzitter
2013
Algemene zaken
P&O
afgevaardigde MR en KKR
redactie Schakel
contacten met de vrijwilligers
Via MR voorzitter.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Ruud van der Krogt
Secretaris
2016
Secretariaat
Verzekeringen
Archief
Archiefcommissie secretaris.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

 
Roel van Woudenberg
Penningmeester
2013
Middelenbeheer
Facturering
Jaarrekening & begroting
Salarissen en traktementen
Prijzen verhuur en buffet
 
  penningmeester.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Cor Kwakernaak
Bijdrage-administratie
2014
Procuratiehouder   bijdrageadmin.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Dirk-Jan de Kruijf
Kerkbalans
2014
    kerkbalans [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Johan de Kruijf
Technisch coördinator
2016
Website en automatisering
Beeld & geluid
Contractverhuur zalen
Facilitaire zaken
Onderhoudslogboek
Veiligheid (AED, BMI, ARBO)
Gebouwbeheer
Technische commissie
i.o.m. penn. + secr.
techniek.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Menko Wiersema
Fondsen
2014
  Kringloopwinkel
Rommelmarkt
Boekenmarkt
Oud papier
Advertenties Schakel
Verjaardagsfonds
fondsen.gvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl