College van Kerkrentmeesters (CvK)

Exploitatierekening 2017 | Begroting 2018 | Verantwoordelijkheden van CVK | Samenstelling CVK


Exploitatierekening 2017

De exploitatierekening uit de jaarrekening 2017 is ook te downloaden (PDF).


Begroting 2018

Door de kerkenraad is de begroting voor 2018 vastgesteld. De begroting sluit met een klein nadelig resultaat van € 1.902,--. Het resultaat in deze begroting is ontstaan door de extra kosten predikantsplaatsen, jaarlijkse reservering van € 10.000,-- voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen, vermindering van de kosten voor het beheer van het kerkgebouw en extra inkomsten van de kringloopwinkel, verkoopdag boeken en de rommelmarkt.
Download de begroting 2018 (PDF)


Overeenkomst Periodieke Schenking

Degenen die gebruik willen maken van het fiscale voordeel van een Overeenkomst Periodieke Schenking kunnen het benodigde formulier hier downloaden.
Meer info via de belastingdienst: periodieke giften.

Invul - en behandelingsinstructie voor het formulier 'Overeenkomst Periodieke Schenking':

 • de schenkingsovereenkomst wordt in tweevoud ingevuld, één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger;
 • vraag 1 tot en met 3 in het schenkingsformulier invullen door de schenker;
 • vraag 4 wordt ingevuld door het CvK (College van Kerkrentmeesters);
 • vraag 5, ondertekening door de schenker;
 • vraag 6 mede ondertekening van de schenkingsovereenkomst door de eventuele partner;
 • vraag 7, ondertekening door het CvK.

Na het invullen van de gegevens bij punt 1 t/m 3 en de ondertekening bij punt 5, de beide formulieren inleveren bij de secretaris van het CvK, de heer Ruud van der Krogt, of bij één van de overige leden van het CvK.
Nadat door het CvK de gegevens van de schenkingsovereenkomst zijn ingevuld, wordt het exemplaar voor de schenker terug gezonden. Dit exemplaar dient te schenker te bewaren bij de gegevens voor de Belastingdienst.


Verantwoordelijkheden van CVK

Het College zorgt voor het beheer van alle materiële zaken van niet-diaconale aard.

Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen de volgende commissies:

 • de Kringloopwinkel;
 • Oud Papier(OPA);
 • Verjaardagsfonds;
 • de Ledenadministratie.

De inkomsten van het College van Kerkrentmeesters worden in hoofdzaak verkregen door:

 • de vrijwillige bijdragen;
  Bij de actie ‘kerkbalans’ in de maand januari wordt de gemeenteleden gevraagd op te geven wat men denkt te kunnen bijdragen in het dan begonnen jaar. Hierbij wordt o.a. vermeld welke richtlijn men zou kunnen hanteren voor de bijdrage. Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL14RABO 0373 728 387  t.n.v. ‘PG De Voorhof Vrijwillige bijdrage’ te Woudenberg.
 • collecten in de kerkdiensten;
  Men kan naar keuze bijdragen met geld of collectebonnen. Er zijn collectebonnen van €0,50, €1,00, €2,00 en € 5,00 in vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen door overmaking van het bedrag voor het gewenste aantal kaarten op rekeningnummer NL89RABO 0373 728 395  t.n.v. ‘PG De Voorhof Collectebonnnen’ te Woudenberg.
  Een blad met 20 bonnen van €0,50 kost €10,00.
  Een blad met 20 bonnen van €1,00 kost €20,00.
  Een blad met 20 bonnen van €2,00 kost €40,00.
  Een blad met 20 bonnen van €5,00 kost €100,00.
 • giften en legaten;
  Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL14RABO 0373 728 387  t.n.v. ‘PG De Voorhof Vrijwillige bijdrage’ te Woudenberg.
 • acties.
  Een groot aantal vrijwilligers zorgt voor een aanzienlijk bedrag aan inkomsten via de oud-papier actie (OPA), het verjaardagfonds, de kringloopwinkel en de jaarlijkse verkoopdag.

Rekeningnummer NL14RABO 0373 728 387  is bestemd voor vrijwillige bijdragen en giften.
Bij overmaking a.u.b. vermelden: ‘t.n.v. ‘PG De Voorhof’ te Woudenberg’.


Samenstelling College van Kerkrentmeesters

leden portefeuille commissies e-mailadres
Rien Stuivenberg
Voorzitter
2013
Algemene zaken
P&O
afgevaardigde MR en KKR
redactie Schakel
contacten met de vrijwilligers
Via MR voorzitter.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Ruud van der Krogt
Secretaris
2016
Secretariaat
Verzekeringen
Archief
Archiefcommissie secretaris.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

 
Roel van Woudenberg
Penningmeester
2013
Middelenbeheer
Facturering
Jaarrekening & begroting
Salarissen en traktementen
Prijzen verhuur en buffet
 
  penningmeester.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Cor Kwakernaak
Bijdrage-administratie
2014
Procuratiehouder   bijdrageadmin.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Dirk-Jan de Kruijf
Kerkbalans
2014
    kerkbalans [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Jan Blankers Jan Blankers
Technisch coördinator
2018
Contractverhuur zalen
Facilitaire zaken
Onderhoudslogboek
Veiligheid (AED, BMI, ARBO)
Gebouwbeheer
Technische commissie
i.o.m. penn. + secr.
techniek.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Johan de Kruijf
Systeembeheer
2016
Website & automatisering
Beeld & geluid
  systeembeheer.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Menko Wiersema
Fondsen
2014
  Kringloopwinkel
Rommelmarkt
Boekenmarkt
Oud papier
Advertenties Schakel
Verjaardagsfonds
fondsen.gvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl