Diensten - Algemeen

Kerkdiensten | Vervoer naar de kerkdiensten | Preken nalezen | Bloemendienst | Heilig Avondmaal | Doopdiensten | Kinderoppas | Kindernevendienst | Huwelijksbevestiging | Bij overlijden | Stiltecentrum | Kosters | Organisten | Preekvoorziening | Cantorij

Kerkdiensten

Diensten op zondag:
Elke zondag wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden.

Daarnaast is er zo nu en dan een thematische avonddienst om 18.30 uur.

Voor de kinderen tussen 0-6 jaar wordt er vier keer per jaar om 16.00u een Krabbeldienst georganiseerd.
Informatie over deze diensten vindt u in de Schakel of op de website.

We maken in de diensten gebruik van het ‘Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk’.
Als er een gedrukte liturgie is of gebeamd wordt, worden er ook liederen uit andere bundels gebruikt zoals: Iona, Taizé, Opwekking en de Evangelische liedbundel.

Bijzondere diensten:
Kerstnacht, Oudejaarsavond, biddag voor gewas en arbeid, de diensten in de stille week, Hemelvaartsdag, de dienst op de vredeszondag, dankdag voor gewas en arbeid, gebedsdienst voor de eenheid der kerken, en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
zie ook kerkdienstenrooster

Alle diensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad

Na afloop van de dienst is er in de hal gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee of fris.

Er is elke zondag een informatiebrief, de Zondagsbrief, die ook digitaal beschikbaar is via onze website.
U kunt onze kerkdiensten ook beluisteren en bekijken via onze website.

Vervoer naar de kerkdiensten

Wie slecht ter been is of op enigerlei wijze niet in staat is zelfstandig de kerk te bezoeken, kan met een auto worden opgehaald.
Contactpersoon: Dhr. Jan van Bentum, Nico Bergsteijnweg 143, Tel. (033) 286 2810

Preken nalezen

Als u een preek van ds. Koekkoek of van ds. Kooistra thuis nog eens rustig na wilt lezen dan kan dat: geef uw adres of uw e-mailadres (indien u dat heeft) door aan Piet Blonk, (033) 286 2223 of per e-mail cornelis39 [apenstaartje] gmail.com.
U kunt de preek dan eenmalig of elke week toegestuurd krijgen.

Bloemendienst

De diaconie zorgt voor bloemen die tijdens de kerkdienst in het liturgisch centrum staan. Na de dienst bezorgt een kerkganger deze bloemen bij het adres waarvoor ze die dag bestemd zijn.

Heilig Avondmaal

Het avondmaal wordt één keer per twee maanden gevierd in de dienst van 10.00uur. We vieren het avondmaal in ‘lopende’ vorm, op Witte Donderdag in ‘zittende’ vorm. In De Voorhof zijn kinderen aan het avondmaal welkom. Op de avondmaalszondagen wordt 's middags om 15.30 uur in de serre van Groenewoude avondmaal gevierd in zittende vorm.
Het gesprek rond het avondmaal blijft nodig. Uw vragen of suggesties omtrent de vieringen zijn dus blijvend welkom.
Avondmaal thuis vieren is in principe mogelijk; inlichtingen daarover bij uw wijkdiaken.

Doopdiensten

In overleg met één van beide predikanten zoeken ouders naar een geschikte doopzondag. In principe is dit iedere eerste zondag van de maand, behalve in augustus en september. Voorafgaande aan de doop heeft de predikant met de doopouders een doopgesprek, waarbij ook wordt afgesproken welke liturgie wordt gebruikt. Opgave ruim van te voren bij één van de predikanten. Dan wordt een datum afgesproken voor het doopgesprek dat voorafgaat aan de doopdienst. Bij dat gesprek is behalve de predikant ook één van de ouderlingen namens de kerkenraad aanwezig. Zo bereiden we ons samen voor op de feestelijke viering van de doop.
Het maken van foto's (in beperkte mate) in doopdiensten wordt geregeld. Het is niet toegestaan tijdens deze diensten zelf te fotograferen.
Doopdiensten zijn normaal gesproken diensten welke aanvangen om 10.00 uur.

Kinderoppas

Tijdens de ochtenddienst van 10.00 uur is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. Er is speelgoed aanwezig.
Contactpersoon: Laura Moerman, 06-12304159, peter.laura [apenstaartje] kpnmail.nl
Zie ook: oppasdienst.

Kindernevendienst

Het uitgangspunt van de kindernevendienst is dat kinderen er in de gemeente bij horen, ook in de kerkdienst. Als zodanig berust de eindverantwoording bij de kerkenraad.
De kindernevendienst heeft ten doel:
- kinderen op hun niveau de boodschap van de kerkdienst te laten beleven;
- integratie te bevorderen tussen volwassenen en kinderen binnen de kerkdienst.

In de morgendienst van 10.00 uur is er kindernevendienst voor alle groepen.
De kinderen gaan na het ‘gebed bij de opening van de schriften’ naar hun eigen ruimte.
Tijdens het naspel van het lied na de preek komen zij terug.

Huwelijksbevestiging

Zie Huwelijksbevestiging.

Bij overlijden

Zie Rouwdienst

Stiltecentrum

Enkele malen per jaar wordt de opbaarruimte naast zaal 1 van de Voorhof ingericht als stiltecentrum. Een plaats om even tot rust te komen. Met name na de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag waarop de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar worden herdacht. Na deze dienst wordt het stiltecentrum geopend. U vindt hier naast de brandende paaskaars en de geopende bijbel dan ook een lijst met de namen van de overledenen. Ook het bloemstuk dat in de dienst van deze zondag wordt opgebouwd, krijgt hier na de dienst een plaats.
Het stiltecentrum is geopend tot drie dagen na deze zondag. De precieze tijden worden aangegeven op de zondagsbrief en in de Schakel. Mocht u in deze dagen behoefte hebben aan een gesprek, dan is er altijd iemand in het kerkgebouw aanwezig.

Kosters

Om beurten hebben de volgende personen kosterdienst:

Naam Adres Tel.nr.
Ad Kleinveld Vermeerlaan 24 (033) 286 2339
Jan de Lange Schoolstraat 18 (033) 286 2785
Anton Veldhuizen Nico Bergsteijnweg 75 (033) 286 1861
Ab van den Pol 't Schilt 26 (033) 286 3225
Cor Stuivenberg J.F. Kennedylaan 27 (033) 286 4572
Erwout Blokhuis Wilhelminastraat 15 06-43430561
Bertus Brouwer Henschoterhof 26 (033) 286 4440

Organisten

Naam Adres Postcode Tel.nr. E-mail
Adrie Duizendstra Agaatvlinder 14 3822 AX Amersfoort 06-22975391 a3 [apenstaartje] 1000stra.nl
Jaap van Dijk Van Reedeweg 91 3927 BT Renswoude (0318) 701149 jaapvandijk50 [apenstaartje] solcon.nl
Wim van Hoek        
Berend van Surksum Frans Halslaan 6 3925 XK Scherpenzeel (033) 277 3577 sumbest [apenstaartje] planet.nl
Piet de Vries Aardhuisweg 60-G 3888 MG Uddel 06-13596619 devries.p [apenstaartje] outlook.com

Preekvoorziening

De preekvoorziening wordt verzorgd door mw. Gerry Thiescheffer, contact : preekvoorziening [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

Cantorij

Regelmatig wordt de gemeentezang ondersteund door de cantorij.
De cantorij bestaat uit een aantal leden van de Kerkgemeenschap en wordt geleid door een cantor.
Van september t/m juni, op de oneven woensdagen van 18.45 tot 20.00uur, komen de leden van de cantorij bijeen om de liederen voor de dienst, waarbij zij de zang zullen ondersteunen, te oefenen.
Er wordt geoefend in de kerkzaal van De Voorhof. In de maanden juli en augustus zijn er geen oefenavonden.
Cantrix: Vacant
Contactpersoon: Jan Strootman