Kerkdiensten

Kerkdiensten in 'De Voorhof'
vanaf 5 september 2021 kunnen er 70 bezoekers
bij de kerkdiensten aanwezig zijn

Meldt u zich wel eerst aan
 zie elders op deze webpagina

De diensten via de kerkradio- en TV
beginnen elke zondag om 10.00 u.

Voorbeden aanvragen kan - klik 'lees verder'

Contactmomenten

Aangezien Corona nog steeds onder ons is, hebben we er voor gekozen om twee contactmomenten (Gemeenteavonden) te houden en wel op 28 en 29 september 2021, beide avonden beginnen om 19.30 u. in De Voorhof.

Contactmomenten

Aangezien Corona nog steeds onder ons is, hebben we er voor gekozen om twee contactmomenten (Gemeenteavonden) te houden en wel op 28 en 29 september 2021, beide avonden beginnen om 19.30 u. in De Voorhof.

Abonneren op Front page feed