Coronavirus

Kerkdiensten in 'De Voorhof'
gaan niet door tot 1 juni 

Alternatieve diensten zijn
te horen en te zien
via de kerkradio- en TV

Voorbeden aanvragen kan -  lees verder

40-dagentijd


We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus opstanding uit de dood. Jezus zei: “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Mailen aan

Wanneer u iets wilt doorgeven, vertellen, vragen aan de predikanten of de kerkenraad of wanneer u wilt reageren op een dienst, kan dat via de e-mailadressen van de predikanten en de scriba.

Abonneren op Front page feed