Liturgische bloemschikkingen

Toelichting bij de liturgische schikking Vredeszondag 22 september 2019

Thema: Vrede verbindt over grenzen.

Kleur van de vrede: wit

De ondergrond van de schikking is een cirkel, voorstellend de wereld. Daar om heen rommelige takken en distels, die de grenzen verbeelden, evenals de muur van steen dwars door de wereld. Twee witte koorden, komend van links en rechts met hier en daar een ontluikende witte bloem, verbeelden een begin van vrede. Zij kronkelen over de wereld heen naar de muur toe. Op de muur verbinden de koorden zich met elkaar en bloeien witte bloemen op: Vrede verbindt over grenzen heen. Een witte kaars brandt als teken van leven.

(klik op de foto's voor een vergroting)

Vrede verbindt over grenzen

Is er een plek
waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij,
daar ergens in het midden.
Het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan.
Een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb,
evengoed als jij,
met het onrecht
dat ons allebei is aangedaan.
Zijn we ieder nog in staat
Daar naar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek
waar het pad een aanvang vindt,
het pad
dat eindigt waar vergeving begint.

Toelichting bij de schikking op de Startzondag

In de schikking zien we een snaarinstrument, de Harp of Kinnor. Deze werd bespeeld door David, later gebruikt door de Levieten in de tweede Tempel. De hoorn, gevuld met olijftakken met olijven, deze staat voor de olijfolie waarmee David door Samuël gezalfd werd tot koning. De olijfboom is een beeld van vrede, sjaloom, gerechtigheid. Cirkel met 7 bloemen. David ( achtste zoon) werd te midden van zijn 7 broers gezalfd. 8 Is het getal van een nieuw begin. Wol, symbool voor de schapen.

(klik op de foto voor een vergroting)

Een nieuw begin

David
Als jongste zoon, (schijnbaar onbelangrijk)
Een herder van schapen,
Gezalfd, Te midden van zijn broers.

Hij, rechtvaardig in Gods ogen,
Een man naar Gods hart
Toekomstige koning van Israël
David

Toelichting bij schikking voor Pinksteren

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt. In de schikking is dat te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed.

De niet afgemaakte toren in de schikking met onkruid tussen de stenen verbeeldt de 1e lezing: De torenbouw van Babel.
De volkeren in die tijd waren bang verstrooid te raken over de aarde en daarom bouwden zij een stad met dikke muren en een toren zo hoog als de hemel.
Maar God steekt daar een stokje voor en verwart hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En de volken werden over de aarde verspreid, ieder naar een eigen gebied met hun eigen taal.

De schikking vooraan verbeeldt het huis waarin de discipelen bijeen zijn (12 anthuriums), de 2e lezing. …en plotseling was er het geluid van een windvlaag en er verschenen tongen als van vuur, die zich op ieder van hen neerzette en zij werden vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in andere talen… De Heilige Geest wordt verbeeld door de duif boven de schikking, de bloemen die gebruikt zijn lijken op vuurtongen.
Met Pinksteren komt er een eind aan de verscheurdheid en de vervreemding, want de Heilige Geest heelt alle wonden en maakt recht wat krom was.
Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God.
God, die met mensen meegaat de wijde wereld in.

(klik op de foto's voor een vergroting)

Pinksteren 2019

Babel.
Verwarring alom,
spraakverwarring.
Mensen
raken elkaar kwijt.

Pinksteren.
Samen zijn
eendrachtig samen zijn
in gebed.

Wind waait.
Tongen,
komen los,
vormen woorden.
Mensen
raken in vuur en vlam.

Gods Geest
overkomt hen
als een duif
van vrede.

(klik op de foto's voor een vergroting)

 

Toelichting bij schikking voor Pasen

21 april 2019 

Thema: Een nieuw begin
 De morgen is nog vroeg, maar de zon staat al boven de horizon.
Het is al licht.
De liturgische kleur voor vandaag is wit. Wit voor het feest van de opstanding.
Daarom is er vandaag een uitbundige schikking met witte bloemen.
De Heer is waarlijk opgestaan.

Woorden bij de schikking
 
De zon geeft licht
aan de morgen:
een nieuwe dag.
 
De steen is afgewenteld,
het graf is leeg,
de windsels,
netjes opgevouwen.
 
God heeft waar gemaakt
wat was beloofd:
 
Hij laat niet los
waar hij ooit aan begon.
Hij geeft leven
als licht van de zon:
 
Een nieuw begin van leven.
Halleluja.

 

Goede Vrijdag,
19 april 2019

 

Witte Donderdag,
donderdag 18 april 2019

Jezus viert met zijn leerlingen het laatste avondmaal

 

3e Vesper,
woensdag 17 april 2019

De tempel zal worden afgebroken.

 

2e Vesper,
dinsdag 16 april 2019

De wet van Mozes

1e Vesper,
maandag 15 april 2019

Onderricht in de tempel,
Jezus stuurt de handelaars weg.

 

Toelichting bij de 6e zondag in de 40-dagentijd
14 april 2019 Palmpasen
Thema: Juichen 

Er is iets bijzonders aan de hand. Jezus rijdt de stad Jeruzalem binnen niet hoog te paard, maar op een ezel.
Mensen juichen: wordt Hij de langverwachte nieuwe Koning? Kom er eindelijk een nieuw begin?
In de schikking wordt de poort van de stad Jeruzalem verbeeld.
Bij de stenen poort staan buxustakjes, symbool voor de palmtakken, waar de mensen mee zwaaien.
Het lijkt zo mooi allemaal, maar aan de horizon, bij de alsmaar hoger klimmende zon, zien we het kruis al staan, symbool voor wat er met Jezus gaat gebeuren.
De liturgische kleur is nog paars, maar ook rood voor de intocht.

 

(klik op de foto voor een vergroting)

Woorden bij de schikking
 
Mensen juichen,
zwaaien met takken.
Iedereen is blij:
daar komt Hij,
de langverwachte Koning.
 
En Jezus….
Hij weet van verdriet,
van verraad,
van pijn en dood.
 
Maar Jezus….
Hij laat niet los
waar hij ooit aan begon.
Hij geeft leven
als licht van de zon

Toelichting bij de 5e zondag in de 40-dagentijd.

7 april 2019

Thema: Teruggeven

 

In de liturgische tuin (de wijngaard) is een druivenstok geplaatst, die hopelijk goede vruchten zal gaan dragen. Wij als gemeente mogen en moeten daar zorg voor dragen, zodat we er van uit kunnen delen.

In de symbolische schikking is ook een tuin aangelegd met daarin een druivenstok met daarbij veel druiven.

Goede vruchten.

Bij de schikking is een muur geplaatst waartegen de druivenstok ‘groeit’ en in die muur is een witte  hoeksteen geplaatst, de steen die eerst als onbruikbaar aan de kant geschoven is, maar die uiteindelijk de dragende en verbindende steen zal blijken te zijn.

Jezus wordt vergeleken met die steen.

De zon klimt al hoger aan de horizon.

Na afloop van de dienst worden bij de uitgang druiven uitgedeeld.

 

Woorden bij de schikking

 

Jezus

als wijngaardenier

plant en vertrouwt

op goede zorg

op goede vruchten.

 

Pachters

leven als bezitters

voor zichzelf.

Delen niet uit

van de oogst.

 

Vergeldt Jezus

Kwaad met kwaad:

Nee!

 

Hij laat niet los

waar hij ooit aan begon.

Hij geeft leven

als licht van de zon.

 

(klik op de foto's voor een vergroting)

 

Toelichting bij de 3e zondag in de 40-dagentijd.
24 maart 2019
Thema: Geduld
 
In de kerstmorgendienst van 2018 liet ds. Marten Jan ons een takje zien, wat hij had afgesneden van de vijgenboom in zijn tuin. Hij wilde ons laten zien, dat daar midden in de winter,  al iets zichtbaar was van heel kleine knopjes als een belofte van nieuw leven.
Stef heeft dat takje mee naar huis genomen en in een glazen pot met water gezet om te zien of het wilde wortelen.
Na verloop van een aantal weken, werden de knopjes heel kleine blaadjes en kwamen er twee kleine vijgen aan het takje.
Het mini boompje staat nu in de aarde en krijgt regelmatig water en mest.
Misschien, als we veel geduld hebben, groeit er een nieuwe vijgenboom op, die tot bloei komt en vrucht zal dragen.
Een mooi beeld van een nieuw begin in het midden van de 40-dagentijd.
De zon in de schikking is al halverwege de horizon.
 

(klik op de foto's voor een vergroting)

Woorden bij de schikking

Jezus,
die wakker schudt
en voedt,
die geduld heeft
en blijft geloven,
dat je kunt bloeien
en vrucht dragen.

Hij laat niet los
waar hij ooit aan begon.
Hij geeft leven
als licht van de zon.

Toelichting bij de 2e zondag in de 40-dagentijd.

17 maart 2019

Thema: Wakker worden

 

Drie leerlingen van Jezus mogen mee de berg op: een plek van eenzaamheid.
Een plek waar je ruimte kunt maken voor God en Hem kunt ontmoeten.

Jezus bidt tot zijn Vader. En terwijl Jezus bidt vallen de drie leerlingen in slaap, wachten duurt lang.

Wanneer de leerlingen wakker schrikken, zien ze dat het gezicht van Jezus begint te stralen als de zon en zijn kleed wordt glanzend als het licht.

Opeens verschijnen twee mannen bij Jezus: Mozes en Elia. Zij spreken met Jezus over zijn levenseinde.

Zijn naderend lijden zal een doortocht worden naar een nieuw begin.

In de schikking wordt dit verbeeld door 3 witte tulpen, 3 witte stenen liggen daarbij.

Het getal drie staat voor Jezus, Mozes en Elia. De tulp is symbool voor gebed.

De kleur wit staat voor het stralend licht wat Jezus omstraalt. De zon klimt al hoger.
 

(klik op de foto's voor een vergroting)

Woorden bij de schikking

De berg:
plek van eenzaamheid,

plek van openbaring,

plek van ruimte maken

om Hem te ontmoeten

 

Wees waakzaam

Open ogen en oren

om getuige te zijn

van een heilsgeheim:

 

Een weg

door duisternis en dood

zal leiden naar de opstanding:

Een nieuw begin.

 

Hij laat niet los

waar hij ooit aan begon.

Hij geeft leven

als licht van de zon.   

 

 

Toelichting bij de schikking 1e zondag van de 40-dagentijd

10 maart 2019

 

In Kind op Zondag is dit jaar het thema: Een nieuw begin.

En wij hebben daar onze liturgische schikkingen ook op afgestemd.
En hoe kun je een nieuw begin beter verbeelden dan door de zon.

De zon, die iedere dag weer, het licht geeft aan een nieuwe dag, aan een nieuw begin.

In de schikkingen is die zon te zien en komt hij iedere week hoger aan de horizon te staan.
Totdat hij op de 1e Paasdag, wanneer we de Opstanding van Jezus vieren, voluit zal stralen.

Op deze 1e zondag in de 40-dagentijd is dat nog lang niet zover. Jezus bevindt zich in de woestijn en hij moet kiezen: kiest hij voor de verleidelijke  macht die hem aangereikt wordt door de duivel of luistert hij, ook als alles om hem heen droog en dor is, naar de stem van zijn vader, naar God.

De woestijn wordt uitgebeeld door zand en stenen en dor hout.
Een weg loopt tussen de stenen door en eindigt bij de zon, die nog nauwelijks boven de horizon uit komt.

Woorden bij de schikking

Voelt je leven
als een woestijn?
Donker en angstig,
eenzaam en verlaten,
zoekend
naar een uitweg.

 Is er een keuze?
 Luister je naar de stem
van de verleiding
naar geld en macht.
 
Of blijf je luisteren
naar de stem van God.
 

(klik op de foto voor een vergroting)

Hij laat niet los
waar hij ooit aan begon.
Hij geeft leven
als licht van de zon.

Toelichting bij de bloemschikking

20 januari 2019  Gebed voor de Eenheid 
De veelkleurige Gerbera’s vertegenwoordigen de enorme verscheidenheid van mensen, bewoners op de duizenden eilanden, precies op de grens van de Indische-  en Stille oceaan.
Opvallend aan de bloem is het ‘oog’, qua kleur al dan niet contrasterend met de kroonbladeren.
In de week van gebed zijn de ogen gericht op de rechtvaardigheid in de samenleving van Indonesië die voorheen zo vanzelfsprekend was.
De kleur van rechtvaardigheid is wit en het recht wordt daarom in de schikking weergegeven door de witte bloemen.
Het recht is op de balans in evenwicht met het ‘recht-doen’ dat weergegeven wordt door het mandje met producten die op een eerlijke manier zijn geproduceerd en verhandeld.
De tekst uit Deuteronomium roept op om het recht te zoeken en geeft aanwijzingen om te streven naar gelijkwaardigheid door bijvoorbeeld samen feest te vieren.
In de schikking is dit te zien door vrolijke grassen die zowel de gekleurde als de witte bloemen en de producten in het mandje met elkaar verbinden. Lampionnen en confetti horen bij de feesten in Indonesië. De rode en witte kleur van de confetti correspondeert met de kleuren van de nationale vlag en is zo gestrooid dat er een cirkel is ontstaan.
De cirkel verbindt de etnische, culturele diversiteit en de taalverschillen in de samenleving.

Woorden bij de schikking 

Ogen
zoekend naar evenwicht
tussen recht en ‘recht-doen’.
Ogenzoekend naar gelijkwaardigheid.
 
Ondanks
taalverschillen en
culturele diversiteit,
 
eenheid
zoeken in gebed,
eenheid
vinden in samen feest vieren.

 

 (klik op de foto voor een vergroting)
 

 

 

Toelichting bij de schikking van Kerst

25 december 2018
Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden.
Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.
Als symbool daarvan brandt er een grote witte kaars.
De krans is nu een kerstkrans geworden en daar binnen bloeien witte bloemen.
De bazuin hoog boven de bloemen uit  kondigt de geboorte van Jezus aan.

 

Woorden bij de schikking

Het Kind dat we verwachten
is geboren,
God is komen wonen
onder de mensen.
Als een kind,
zo klein en kwetsbaar.
Teer,
maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren.
Wat in donker leek verloren
wordt weer aan het licht gebracht
 
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

 (klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 4e schikking in Advent

Zondag 23 december 2018 
Vorige week mochten we al een glimp zien van het op handen zijnde feest van Kerst.
Vandaag is de kleur weer helemaal paars. Maar we komen steeds dichter bij de komst van de Messias, die we verwachten.
De vierde kaars wordt vandaag aangestoken.
Er vindt een ontmoeting plaats tussen Maria en Elisabeth.
Aan beide zijden van de schikking wordt dit verbeeld door twee bollen met een beginnende knop.
Vandaar uit gaan twee takken omhoog die elkaar in de punt raken. 

 

Woorden bij de 4e schikking

Hem die we verwachten
brengt vrijheid
rechtvaardigheid en standvastigheid.
Het kwaad
zal niet overwinnen.
Een nieuw lied klinkt
tot eer van God.
 
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

 

(klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 3e schikking in Advent

Zondag 16 december 2018
Over de paarse doek ligt vandaag een roze doek, omdat op deze zondag het licht van het op handen zijnde feest al doorbreekt en het roze even de plaats inneemt van het paars.
De eerste twee paarse kaarsen worden aangestoken, maar vandaag wordt ook de derde roze kaars aangestoken.

We mogen al iets merken van het komende feest: er is vreugde in de stad en we mogen  zingen en juichen en hoeven niet meer bang te zijn.
In de schikking zijn daarom roze bloemen geplaatst. De duif die boven de schikking ‘vliegt’ verbeeldt vrede en vrijheid. God zal in ons midden zijn.

Woorden bij de 3e schikking

Onstuitbaar
De hoop
die oplicht
in een kind
ons geboren
De Messiaanse mens
opent de toekomst
van heelheid

Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw

(klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 2e schikking in Advent

Zondag 9 december
De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning.
Aan de linkerkant staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze.
Vandaag steken we de eerste en de tweede kaars aan.
Vandaag ligt de nadruk op een nieuw begin.
In de krans is nu een glazen schaal gezet, gevuld met water.
Het water symboliseert het water van de Jordaan, waar Johannes de Doper zich bevindt. Hij heeft opdracht van God gekregen om de mensen op te roepen om tot inkeer te komen en zich te laten dopen.
Buiten de krans rechtsonder liggen donkere stenen en kronkelige hazelaartakken, verbeeldend de donkerheid en het kromme waarin we ons als mensen bevinden.
Wanneer we gehoor geven aan de oproep van Johannes om ons te laten dopen, zullen de paden en wegen recht gemaakt worden. Dit wordt verbeeld door de rode rechte takken van de kornoelje.
Zo zal er een nieuw begin ontstaan.
LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto voor een vergroting)
Woorden bij de 2e schikking

Mensen
gaan in het donker
Kinderen
tasten in het duister
Iedereen
vindt graag
lichtstralen op zijn pad
Keer om
Wat krom is wordt recht
Nieuw begin ontstaat

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

Toelichting bij de 1e schikking in Advent

Zondag 2 december

De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning.
Aan de linkerkant staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze.
Vandaag steken we de eerste kaars aan.
In de schikking leggen we de nadruk op de gebeden.
De krans wordt gevuld met zeven witte rechtopstaande calla’s. Deze witte
bloemen staan voor de gebeden. De betekenis van de bloem is zuiverheid.
Maar ook verwijst de vorm van de bloem naar de bazuinen van de zeven engelen waarover in het bijbelgedeelte van vandaag wordt gesproken.
De wierookstokjes verwijzen naar de wierook waarvan de rook met de gebeden opstijgt naar de hemel.
Iedere week wordt de krans groener: kleur van hoop en verwachting op nieuw leven.

LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto voor een vergroting)
Woorden bij de 1e schikking

Hoort God
in de stilte?
Zoveel kostbare gebeden
Zoveel pijn en nood
Zoveel onmacht en moedeloosheid
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw