Liturgische bloemschikkingen

Toelichting Liturgische schikking 1e advent

Liturgische schikking 3 december 2023Liturgische schikking 3 december 2023Zondag 3 december 2023

De basisgedachte voor het liturgisch bloemwerk in deze adventstijd is verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ - het zoeken van de weg om samen op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. Iedere zondag wordt er een wegwijzer geplaatst waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert. Elke week met een andere richting en bekleding van de weg. De liturgische kleur in deze weken is paars.

Vandaag, 1e Advent, is de wegwijzer naar beneden gericht. De mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker, de zon is verduisterd.
De guirlande is gemaakt met mos, beukenblad, beukennootjes en andere gedroogde materialen. De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.
De beuk verbindt de aarde met de hemel, het ritselen van de bladeren klinkt als een boodschap.
De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.

Gedichtje/Meditatieve tekst

We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven


Toelichting bij de schikking in de Gedachtenisdienst van zondag 26 november 2023

Liturgische schikking 26-11-2023 Liturgische schikking 26-11-2023 Liturgische schikking 26-11-2023

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
Het is een gedenken, een herinneren aan hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen en het aansteken van een kaars voor iedere overledene.

De liturgische kleuren zijn groen en wit.
Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst.
Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.
In de gelezen Bijbelteksten wordt gesproken over eenheid en verbinding.
Jezus, die de verbinding is tussen God en mensen, wil zorgen voor eenheid.

In de schikking op de ronde tafel is in het midden een schaal in 3 lagen geplaatst. De onderste laag stelt de mensen voor: gekleurde Gerbera’s (ieder mens mag er zijn zoals hij is), Mos en groene Hortensia, Hedera en takken van de Els. De middelste schikking staat symbool voor Jezus en vormt de verbinding tussen de mens en God. 22 witte rozen symboliseren de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor de mens en zijn Vader in de hemel. De bovenste laag stelt de hemel voor: De brandende witte kaars als beeld van het Nieuwe Leven, daarom heen blauwe Hortensia, de kleur blauw staat voor het goddelijke.

Vanuit de schikking lopen witte linten naar 22 kleine witte kaarsen. 21 voor de dierbaren die ons in het afgelopen jaar ontvielen en hier vanmorgen genoemd zijn en 1 als symbool voor allen, die overleden zijn en hier vanmorgen niet genoemd zijn. Verbonden met het Licht van de Eeuwige.

Woorden bij de schikking

Geweven in de moederschoot
Levend op de aarde
onder Gods toeziend oog.

Gestorven en begraven
Uit handen gegeven
door geliefden,
toevertrouwd aan de aarde

Verbonden
in het Licht van de Eeuwigheid
Gods belofte zichtbaar
in het leven door de eeuwen heen.


Liturgische schikking op de Startzondag

Zondag 10 september 2023, thema: 'Ga mee! - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde', aan de hand van Psalm 139

In de schikking is een glazen bolle vaas geplaatst vol met spagnum, als beeld van de moederschoot, waarin we allemaal zo kunstig geweven zijn. Maar ook als beeld van de aarde, waarop we allemaal wonen (veelkleurige bloemen) en waar God ons altijd ziet en met ons mee gaat. De 4 zonnebloemen staan daar symbool voor.

Bij de schikking is een hart van zand gevormd. Zandkorrels zo talrijk, als de gedachten van God. In het hart zijn 3 aandachtspunten: 1 blauwe bloem als beeld van GELOOF, groene blaadjes als beeld van HOOP en rode rozen als beeld van LIEFDE. Aan het eind van de tafel staat een vaas met 1 zonnebloem als beeld van God, die met ons meegaat tot het eind van de wereld.

Woorden bij de schikking

Geweven
in de moederschoot
Levend
op de aarde
onder Gods toeziend oog.
Hij, die ons ziet
zoals we zijn.
Ga mee: samen op weg
om te getuigen
van Geloof, Hoop en Liefde


Klik hier voor de Liturgische bloemschikkingen over het kerkelijke jaar 2022-2023