Liturgische bloemschikkingen

Klik op de foto's voor een vergroting.

Liturgische schikking voor de 2e Advent, thema: Stel je voor (10 december 2017)

Stel je voor…

Een wereld
zonder oorlog,
zonder honger en armoede.
Een wereld
waarin
alle volken
samen optrekken.
Een wereld
waarin recht en gerechtigheid
zegeviert.
Stel je voor…

God
neem ons mee
en wijs ons de weg.

De opbouw van de schikking is dezelfde als vorige week. Met dit verschil, dat er in de groene bol een groeipunt is verschenen.
Iedere week worden er aan de schikking andere elementen toegevoegd.
Stel je voor: een wereld zonder oorlog, wapengekletter, honger en armoede. Een duurzame aarde, waarop alle volken samen optrekken en in vrede leven in het licht van de Heer. Een visioen.
In de schikking wordt dit visioen verbeeld door stekelige braamtakken (zwaarden en speren), die worden bedekt door wilgentakken met zachte katjes (ploegijzers en snoeimessen).
In het midden daarvan bloeit een witte bloem (licht van de Heer).
Een pad van stenen wijst ons de weg.
Vandaag vieren we het heilig Avondmaal en wordt de 2e adventskaars aangestoken.

Liturgische schikking voor de 1e Advent, thema: Ik zorg voor jou (3 december 2017)

Een verborgen begin
verdiept,
geworteld.
Een stronk loopt uit.
Een nieuwe loot
aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
komt tot bloei.

Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen om waakzaam te zijn, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.
De stronk is beeld van hoop en verwachting. Op de stronk ligt een ring van kleine takjes met daaruit groeiend een tak met knoppen en een amaryllisbol, die allebei een belofte inhouden van bloei.
Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
Aan de voet van de stam liggen dorre takjes en  bladeren, die deze verwarrende tijd  symboliseren.
Maar er ligt ook groen mos. Groen is de kleur van hoop en verwachting, leven en toekomst.
In de schikking staan twee glazen schaaltjes met in elk schaaltje: water, kleine bloemetjes en daarboven twee bladeren beschermend gebogen over de bloemetjes. Er worden deze morgen twee kinderen gedoopt.
De liturgische kleur in deze periode is paars, kleur van inkeer en bezinning.
Bij de schikking wordt de eerste kaars aangestoken.

Liturgische schikking voor de Gedachteniszondag (26 november 2017)

MENS,

Je werd verwacht, bent geboren,
in het licht gekomen.
Gedoopt,
in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent kind geweest,
hebt gespeeld,
zorgeloos en blij, onbevangen,
soms verdrietig, zelfs angstig,
nog niet wetend van de wereld.

Je bent volwassen geworden,
hebt lief gehad,
bent bemind.
Je hebt geleerd, gewerkt,
vreugde en verdriet gekend:

je hebt geleefd!

Je bent steeds
ouder geworden, wijzer.
Tenslotte
gestorven, begraven.

Maar in leven en sterven
altijd verbonden
gebleven
met het Licht
van de Eeuwige

De schikking is zo geplaatst op het liturgisch centrum, dat hij dichtbij het doopvont staat en bij het kruis (in het raam).
Het doopvont is open en gevuld met water, symbool voor het begin van ons leven, waaruit we de Heilige doop ontvingen.
Het kruis als teken van lijden en opstanding van Jezus en symbool van het christelijk geloof.
Het kruis wordt ook gezien als verbinding tussen hemel en aarde.
In de bloemschikking verwijzen  drie witte calla’s naar de doop: gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.    
Verder zijn er veel witte bloemen in de schikking, de kleur van reinheid.

We steken een kaars aan voor de mensen die ons dit jaar ontvielen. Mensen die leefden in ons midden en waarmee we ons verbonden weten. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige. De 19 witte rozen, die liggen vanuit de schikking naar de kaarsen toe geven die verbondenheid aan. De liturgische kleur is groen, van de Eeuwige, evenals de groene hedera in de schikking.
Er staan 19 kaarsen rond de schikking: 18 voor de mensen, die we gedenken en 1 voor de naamlozen en niet genoemden.

Liturgische schikking voor de Dankdag (1 november 2017)

De zon verwarmde de aarde, zodat er een rijke oogst volgde.

Liturgische schikking ter gelegenheid van de intrede van ds. Marten Jan Kooistra

Intrede
nieuw begin
Dienaar
van het Woord.

Tastend, zoekend,
maar ook
vurig, geestdriftig,
hoopvolle toekomst.

Opgenomen
in de kring
van mensen
jong en oud.

Samen sterk
samen gemeente
in het Licht
van Christus.

De basis van de schikking wordt gevormd door een wilgenkrans en verbeeldt de kring van de gemeente.
In de kring staan verschillende soorten bloemen groot en klein, in rood en wit, samen vormen ze De Voorhof, waarin we onze nieuwe predikant opnemen.
De kleur wit verwijst naar het feest van de intrede en de kleur rood betekent leven, liefde en de Heilige Geest en staat voor geestdrift.
Vruchten en bessen zijn er en staan voor vrucht dragen, vruchten van de geest.
Groene hedera, groen als kleur van hoop en trouw, verwijst naar de hoopvolle toekomst die we met elkaar in vertrouwen tegemoet gaan.
In het midden van de schikking brandt een witte kaars als het zichtbare teken van Gods aanwezigheid in ons midden en tot slot is bij de schikking de Bijbel opengeslagen, het verwijst naar de dienaar van het Woord, maar ook naar het Woord van God dat ons steeds samenbindt.

Liturgische schikking Pinksteren 2017

Geschenk uit de hemel

Lopend vuur
fakkel
doorgegeven

Tongen van vuur
woorden
in alle talen
om mee te leven

Mensen van vuur
bewogen
door de Geest,
levensteken van God

Vervul ons
met uw Geest
dit uur.

Geschenk uit de hemel.

Gedicht naar lied 702, Pinksteren 2017

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt.
In de schikking te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed. In de schikking staan de tongen van vuur centraal.

De geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort, verbeeld door de drie hoog geplaatste bloemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vlammen die op hun hoofden staan, nemen de vorm van tongen aan. De tongen die alle talen spreken gaan als een lopend vuur de wereld door. Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God aan de mensen.