Liturgische bloemschikkingen

 
 

Toelichting bij de schikking

Thema: Een teken van leven

Zondag 1 maart 2020

Exodus 3: 1 - 8
‘Een teken van leven’
Herder Mozes [staf] ontmoet de God van zijn voorouders, Abraham, Izaäk en Jakob.
Braamstruik met 3 vlammen.
Het gouden koord, het symbool voor God, die met Mozes meegaat om zijn volk uit Egypte te leiden.
Zand staat symbool voor de woestijn.
Paars, de kleur van de veertig dagentijd.

Een teken van leven,
'Ik zal er zijn'.
Eens gegeven aan Mozes, in de woestijn
De God van Abraham, Izaäk, Jacob
houdt zijn woord, door de eeuwen heen.

'Ga op weg'
Hij gaat met ons mee
Een teken van leven
'Ik zal er zijn'
Hij gaat met ons mee,
groot en klein

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Toelichting bij de schikking

Thema: Buitengewoon vriendelijk

Zondag 19 januari 2020
Dienst van Gebed voor de eenheid

Opvallend aan deze schikking is de trekkende beweging van de rode ‘touwen’: het beeld van een reddingsactie.
Een reddingsactie waarmee een welvarende bevolking de opvarenden die uit de ‘wereld’boot dreigen te vallen, naar zich toe trekt.
Het gammele vlot ziet er mistroostig uit door het droge materiaal dat is gebruikt. De bessen geven de wanhoop en het verdriet van de wereld weer.
Maar de schipbreukelingen brengen ook het Evangelie – een brandende kaars -met zich mee.
De cyclaampjes zijn gekozen in de roze/rode kleur, symbool voor het warme welkom.

Storm op zee, dagenlang.
Angst, doodsangst,
koud en nat. Maar dan:
Land in zicht,
redding nabij?

Hoop doet leven.
Vreemde mensen,
helpende handen
verzorgen, verwarmen,
buitengewoon vriendelijk.

Gods liefde
ontvangen en uitdelen

LIturgische bloemschikking 1e advent

Toelichting bij de schikking

Thema: De wijzen vinden het Koningskind

In de schikking zien we de ster, groot en stralend.
De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren.
In een mooie stronk is op stro een groen blad zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe.
Daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte Koning.
De 3 wijze mannen komen aan bij de stal en vol blijdschap bieden zij hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.

De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid.
Een grote witte kaars staat te branden.

Woorden bij de schikking

LIturgische bloemschikking 1e advent

Stralend
schittert de ster
hoog boven de stal
van Bethlehem.

Daar vinden
de wijze mannen
het Koningskind:
Jezus.

Vol vreugde
aanbidden ze hem.
En bieden ze
hun geschenken aan:

Goud, wierook en mirre.

Toelichting bij de schikking op Kerstavond en Kerstmorgen

Thema: Jezus, Koning
LIturgische bloemschikking 1e advent

Vier zondagen lang lazen we over de voorouders van Jezus. En de wijzen volgden de ster. In de schikking zien we opnieuw de ster, maar nu groot en dichtbij.
De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren.
In een mooie stronk is op stro een groen blad zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe.
In de bloemschikking daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte Koning.
De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid.
Een grote witte kaars staat te branden.

Wekenlang
de ster gevolgd.
Gezocht
en uiteindelijk gevonden.

In een uithoek,
in een stal,
in een kribbe,
in een pikdonkere nacht.

Geen plaats.

En juist
deze plaats wordt
stralend
in het licht gezet:

De geboorte
van het lang verwachte
Koningskind, Davids’ zoon:
Jezus

Gods belofte
wordt heerlijk vervuld.

Toelichting bij de 4e schikking in Advent

Zondag 22 december
Thema: Opruimen
LIturgische bloemschikking 1e advent

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.
Zij komen steeds dichter bij Bethlehem, ze volgen de steeds groter wordende ster
We zijn bijna aan het einde van onze reis naar het Kerstfeest.
Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag staat een andere voorouder centraal. Op deze vierde Advent is dat Koning Josia.
Deze zondag gaat het over opruimen, de weg vrij maken voor de komst van de Messias.
Er ligt nogal wat puin op de weg, de koningen die na koning David op de troon zaten, namen het niet zo nauw met het naleven van de regels.
In de schikking is te zien, dat de bergen (stenen) vlakker worden en zo neergelegd zijn, dat er een pad, een weg, ontstaan is. Een weg met aan weerszijden groene rechte takken, die wijzen in de richting van de ster.
Die takken staan symbool voor de rechte weg, die gemaakt wordt om de Messias te ontvangen.
Ze zijn groen van kleur en verwijzen naar hoop en verwachting.
De liturgische kleur is vandaag nog paars.
Bij de schikking branden vier kaarsen, 3 paarse en 1 roze.  

Opruimen,
puin ruimen.
De weg vrij maken
voor de komst
van de Messias.

Opruimen.
Open staan
voor de komst
van de langverwachte
Koning.

Maak recht
de weg
van de Heer.

Toelichting bij de 3e schikking in Advent

Zondag 15 december
Thema: Koning en herder

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.
Zij zijn nog steeds ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, ze komen langzaam dichterbij. De liturgische kleur is vandaag roze. Het paars is vermengd met de witte kleur van Kerst.
We zijn halverwege op onze tocht naar het Kerstfeest.
Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag staat een andere voorouder centraal. Op deze derde Advent is dit David.
De herdersjongen die gekroond is tot koning en heerst over Israël.
In de schikking een herdersstaf, die herinnert aan de afkomst van David en de kroon van de koning, die hij nu is.
Als bloemen heb ik roze lelies gebruikt om aan te geven dat we halverwege zijn op weg naar de geboorte van de echte Koning: Jezus. Met kerst zijn de lelies wit!
Bij de schikking branden drie kaarsen, 2 paarse en 1 roze.

LIturgische bloemschikking 1e advent

David:
herder en koning,
mens naar Gods hart,
maar ook mens
met fouten en gebreken.

God
laat David niet los,
doet belofte van een
altijd durend
koningshuis

De lang verwachte.
Geboren
uit het geslacht David.
De Messias
Koning
voor eeuwig.

Toelichting bij de 2e schikking in Advent

Zondag 8 december
Thema: Trouw en dienstbaarheid

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen. Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, ze komen langzaam dichterbij. Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. Op deze tweede Advent is dat Obed. Zijn naam betekent: dienaar. Ruth is trouw aan haar schoonmoeder Noömi door haar te volgen. Op de voorgrond in de schikking staan korenschoven. Zij verbeelden de korenvelden, waar Ruth aren mocht lezen. Daar ontmoet zij Boaz. Hij bewijst trouw door later voor deze twee vrouwen te zorgen. Boaz en Ruth trouwen met elkaar en hun zoon Obed wordt geboren. Dit wordt verbeeld door de rode roos. Deze ligt op een ondergrond van groen mos met daarbij de groene takken van de hedera. Liefde en trouw. Bij de schikking branden twee kaarsen.

LIturgische bloemschikking 1e advent

Op weg gaan,
in vertrouwen
de ster volgen.

Op weg gaan
naar het onbekende
trouw zijn aan
je medemens

Vertrouwen hebben
in God
die je leidt.

Verwachtingsvol uitzien
naar het Kind.

Toelichting bij de 1e schikking in Advent

Zondag 1 december
LIturgische bloemschikking 1e advent

 

Liturgische kleur is paars.
 

Thema: Volg de ster.

 

Met dit thema gaan we dit jaar op weg naar het Kerstfeest.

Samen met de wijze mannen uit het oosten, die een nieuwe ster hebben gezien, gaan wij op zoek naar de pasgeboren Koning.

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.

Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar zien de ster, die ze gaan volgen.

Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. We beginnen op deze 1e Advent met Juda.

Zijn vader Jakob vergelijkt Juda met een leeuw De leeuw wordt als sterkste dier onder de dieren gezien en wordt daarom ook wel de koning der dieren genoemd.

Als Juda dus op een leeuw lijkt, lijkt hij dus op een indrukwekkende koning.

Op de voorgrond in de schikking is een grote geel/bruine chrysant te zien. Omdat dit een sterke bloem is, verbeeldt hij de leeuw, Juda.

Daarbij de druivenstok en de wingerd waarover in de tekst wordt gesproken.

Bij de schikking brandt 1 kaars.
 

LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto's
voor een vergroting)

Woorden bij de 1e schikking

De Ster

De tijd is donker,
koud en kil.
Het lijkt of alles
verdort.

Ineens
is daar die ster,
zo ver, maar zo helder.
Ze weten het zeker:
Een koning is geboren.

Stil
gaan ze op pad
die drie wijze mannen.
Ze volgen
de ster.
Op zoek
naar het Koningskind.