Liturgische bloemschikkingen

Toelichting bij de schikking van Kerst

25 december 2018
Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden.
Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.
Als symbool daarvan brandt er een grote witte kaars.
De krans is nu een kerstkrans geworden en daar binnen bloeien witte bloemen.
De bazuin hoog boven de bloemen uit  kondigt de geboorte van Jezus aan.
 
Woorden bij de schikking

Het Kind dat we verwachten
is geboren,
God is komen wonen
onder de mensen.
Als een kind,
zo klein en kwetsbaar.
Teer,
maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren.
Wat in donker leek verloren
wordt weer aan het licht gebracht
 
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

 (klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 4e schikking in Advent

Zondag 23 december 2018 
Vorige week mochten we al een glimp zien van het op handen zijnde feest van Kerst.
Vandaag is de kleur weer helemaal paars. Maar we komen steeds dichter bij de komst van de Messias, die we verwachten.
De vierde kaars wordt vandaag aangestoken.
Er vindt een ontmoeting plaats tussen Maria en Elisabeth.
Aan beide zijden van de schikking wordt dit verbeeld door twee bollen met een beginnende knop.
Vandaar uit gaan twee takken omhoog die elkaar in de punt raken. 
 
Woorden bij de 4e schikking

Hem die we verwachten
brengt vrijheid
rechtvaardigheid en standvastigheid.
Het kwaad
zal niet overwinnen.
Een nieuw lied klinkt
tot eer van God.
 
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

 

(klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 3e schikking in Advent

Zondag 16 december 2018
Over de paarse doek ligt vandaag een roze doek, omdat op deze zondag het licht van het op handen zijnde feest al doorbreekt en het roze even de plaats inneemt van het paars.
De eerste twee paarse kaarsen worden aangestoken, maar vandaag wordt ook de derde roze kaars aangestoken.

We mogen al iets merken van het komende feest: er is vreugde in de stad en we mogen  zingen en juichen en hoeven niet meer bang te zijn.
In de schikking zijn daarom roze bloemen geplaatst. De duif die boven de schikking ‘vliegt’ verbeeldt vrede en vrijheid. God zal in ons midden zijn.

Woorden bij de 3e schikking

Onstuitbaar
De hoop
die oplicht
in een kind
ons geboren
De Messiaanse mens
opent de toekomst
van heelheid

Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw

(klik op de foto voor een vergroting)

Toelichting bij de 2e schikking in Advent

Zondag 9 december
De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning.
Aan de linkerkant staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze.
Vandaag steken we de eerste en de tweede kaars aan.
Vandaag ligt de nadruk op een nieuw begin.
In de krans is nu een glazen schaal gezet, gevuld met water.
Het water symboliseert het water van de Jordaan, waar Johannes de Doper zich bevindt. Hij heeft opdracht van God gekregen om de mensen op te roepen om tot inkeer te komen en zich te laten dopen.
Buiten de krans rechtsonder liggen donkere stenen en kronkelige hazelaartakken, verbeeldend de donkerheid en het kromme waarin we ons als mensen bevinden.
Wanneer we gehoor geven aan de oproep van Johannes om ons te laten dopen, zullen de paden en wegen recht gemaakt worden. Dit wordt verbeeld door de rode rechte takken van de kornoelje.
Zo zal er een nieuw begin ontstaan.

 

LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto voor een vergroting)

Woorden bij de 2e schikking

Mensen
gaan in het donker
Kinderen
tasten in het duister
Iedereen
vindt graag
lichtstralen op zijn pad
Keer om
Wat krom is wordt recht
Nieuw begin ontstaat

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

Toelichting bij de 1e schikking in Advent

Zondag 2 december

De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning.
Aan de linkerkant staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze.
Vandaag steken we de eerste kaars aan.
In de schikking leggen we de nadruk op de gebeden.
De krans wordt gevuld met zeven witte rechtopstaande calla’s. Deze witte
bloemen staan voor de gebeden. De betekenis van de bloem is zuiverheid.
Maar ook verwijst de vorm van de bloem naar de bazuinen van de zeven engelen waarover in het bijbelgedeelte van vandaag wordt gesproken.
De wierookstokjes verwijzen naar de wierook waarvan de rook met de gebeden opstijgt naar de hemel.
Iedere week wordt de krans groener: kleur van hoop en verwachting op nieuw leven.
 

LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto voor een vergroting)

Woorden bij de 1e schikking

Hoort God
in de stilte?
Zoveel kostbare gebeden
Zoveel pijn en nood
Zoveel onmacht en moedeloosheid
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

 

Klik hier voor de Liturgische bloemschikkingen over het kerkelijke jaar 2017-2018