Liturgische bloemschikkingen

Toelichting bij de schikking van 7 maart

3e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag is Jezus te vinden in de tempel. Daar is het druk vanwege de voorbereidingen voor Pesach. Mensen uit de wijde omtrek komen een offer brengen. Maar handelaars en geldwisselaars maken er een markt van. Een duistere plaats waar geld de boventoon voert. Jezus kan het niet verdragen en herstelt de orde: ‘maak geen markt van het huis van mijn Vader. Geen winst, maar offers! Schep ruimte zodat de eredienst in de tempel weer tot bloei kan komen!’

In de schikking is weer een boog weggehaald. Er zijn bakstenen voor de tunnel geplaatst, als verwijzing naar de tempel. Bij de ingang zijn een zweep en bezem geplaatst.

Woorden bij de schikking

Lawaai, geschreeuw,
handel, winstbejag.
De tempel:
een markthal...

De zweep erover,
De bezem erdoor.

De orde hersteld.
Plaats van offer en gebed:
het Heilig Huis,
het huis van zijn Vader!

Toelichting bij de schikking van 28 februari

2e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag speelt het verhaal van Jezus zich af op de berg. Drie van Jezus’ discipelen zijn erbij als Jezus de berg opgaat. Boven op de berg verandert Jezus van gedaante en wordt zijn kleding stralend wit. Ook heeft hij daar een ontmoeting met Mozes en de profeet Elia. Een glimp van het koninkrijk van God wordt zichtbaar, wanneer er een stem uit de hemel zegt: Dit is mijn geliefde Zoon.

In de schikking is de regenboog en de 1e boog van de tunnel weggehaald. In plaats van het zand ligt er groen mos en ook zijn er de groene ranken van de klimop. Beide staan zij symbool voor Gods eeuwige trouw. Voor de tunnel staat hoog een witte amaryllis te bloeien als verwijzing naar Jezus, Het Licht. En als verwijzing naar het helder wit van zijn kleding.

Woorden bij de schikking

Beproevingen: niet om
weggeredeneerd te worden,
maar om te groeien in geloof.

Hindernissen:
waar ik doorheen moet.
Bergen:
waar ik tegen opzie,
maar niet omheen kan,

om uit te komen bij mijzelf,

om een glimp
op te vangen
van Gods koninkrijk.

Toelichting bij de schikking van 21 februari

1e zondag in de 40-dagentijd

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Vandaag is de eerste zondag in de 40-dagentijd. In deze periode leven we toe naar het Licht van Pasen, maar eerst gaan we nog door een periode van inkeer en bezinning.
De liturgische kleur is in deze periode paars.

De weg naar Pasen kan symbolisch door een weg worden weergegeven. Jezus gaat die weg, die steeds donkerder lijkt te worden, alsof het een tunnel is.
Aanvankelijk is de tunnel nog ruim genoeg. Maar naarmate de tijd vordert blijkt de weg een trechter te zijn die Jezus naar het diepste donker van de dood voert.

De gebogen vorm van de tunnel herinnert ook aan de (regen)boog uit het verhaal in het Oude Testament: de boog van het verbond van God met de aarde, met alles wat leven heeft. Gods belofte aan de mensen: Ik ben bij je, Ik laat je niet los.

Voor de tunnel liggen stenen, zand, en dorre takken, symbool voor de woestijn, waar Jezus zich bevindt.
Ranken van klimop benadrukken Gods eeuwige trouw, evenals de regenboog, die voor de tunnel is geplaatst.

Woorden bij de schikking

Woestijn:
dor en droog.
Hitte, geen schaduw, stilte.
Inkeer en bezinning.

Levensweg:
een weg, die leidt
naar hoge toppen,
soms door diepe donkere dalen.

Levensles:
wie ben ik,
welke weg ga ik?
Maak ik de juiste keuzes.

Gods belofte:
Ik ga met jou mee.
Altijd.
Ik laat jou niet los.

Toelichting bij de liturgische schikking Kerst 2020

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Het is feest, het is eindelijk feest: we hebben er lang naar uitgekeken, maar vandaag is Jezus geboren: dat is wereldnieuws!!
De liturgische kleur is wit: witte kleden, witte bloemen. Wit is de kleur van Feest, van Licht en Vrede.
Eén grote witte kaars staat hoog te branden.
In de schikking staan veel witte bloemen, zoals rozen (zuiverheid), Violieren, Chrysanten, vermengd met het groen van de kersttakken, conifeer en taxus. ( groen is de kleur van hoop, groei en leven)
Takken van de wilg met witte katjes vormen de verbinding tussen hemel en aarde.

In de schikking daarvoor is in een ronde cirkel een stralend witte bloem van de Amaryllis geplaatst, wit als het Licht wat op aarde is gekomen.
De bloem is ingebed in stro, verwijzend naar de stal waarin Jezus is geboren.
Aan de rand bloeien witte kerstrozen, als geschenk voor het nieuwgeboren kind.
Er is gekozen voor een ronde schaal omdat deze symbool staat voor de oneindige (cirkel) liefde van God voor alle mensen op de hele wereld (ronde vorm van de aarde). .

In een kind
is het Woord
tot bloei gekomen.

En het heeft God,
als mens op aarde,
aan het Licht gebracht.

En alle volken zullen zien
hoe onze God
redding zal brengen
voor heel deze wereld.

Wat een wereldnieuws!

Toelichting bij de liturgische schikking op 4e Advent

Zondag 20 december

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent
 

Op deze 4e Advent horen we over de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël.
In de schikking wordt de boodschap, die de engel aan Maria brengt, verbeeld door rode takken (rood: de kleur van de Geest), geschikt in een gebogen, ontvangende vorm, als open armen.
Vanuit die takken steekt een Amaryllisbol met een knop.
Deze bol staat symbool voor het groeiende nieuwe leven in de schoot van Maria.
Een groene halve mos bol en groene kersttakken staan voor hoop en verwachting van nieuw leven.
De 4e kaars is aangestoken.

De Geest van leven
daalt neer
in Maria,
als rode takken
vol liefde en passie.

Met open armen
verwachten we
de Heer,
die Leven is
en leven schenkt.

Wat een geschenk!

Toelichting bij de liturgische schikking op 3e Advent

Zondag 13 december

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Op deze 3e Advent mogen we blij zijn, daarom is de liturgische kleur op deze zondag roze, de kleur van blijdschap.
We mogen ons al verheugen op het kerstfeest: het feest van het nieuwe begin.
Dit is in de schikking te zien aan het roze kleed bij het paarse en er bloeien roze bloemen van de cyclaam.
De kronkeltakken van de afgelopen weken zijn verdwenen en daarvoor in de plaats staan mooie rechte takken van de wilg met zilverwitte katjes, als beeld van de vrede.
Ze zijn geplaatst op een bed van groen mos, symbool van groei en nieuw begin.
Ze wijzen naar de hemel en vormen zo de verbinding tussen hemel en aarde.
Bij de schikking branden 3 kaarsen.

Verheugt u,
het feest is ophanden.
De Heer belooft
ons
een nieuw begin.

Verheugt u,
het feest is ophanden.
De Heer belooft
ons
Vrede.

Leef en werk.
Leef in verbinding
met elkaar en
met de Heer

Vrede en
een nieuw begin
zal uw beloning zijn.

Ben jij er al klaar voor?

Toelichting bij de liturgische schikking op 2e Advent

Zondag 6 december

LIturgische bloemschikking 1e advent

In de schikking staan nog de kronkelige takken en de rechte tak van vorige week.
Het dorre blad is vervangen door zand wat een pad voorstelt.
Daarbij klinkt de oproep: Baan voor de Heer een weg door de woestijn,
maak kromme wegen recht.
Bij de schikking ligt ook een schelp met water, symbool voor de doop, met daarbij witte bloemen van de Helleborus (kerstroos) als symbool voor gerechtigheid.

 
LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Woorden bij de schikking op 2e Advent

Maak kromme wegen
recht
Maak ruim baan
voor de Heer.

Laat water stromen
als teken van
een nieuw begin.

Laat gerechtigheid
zegevieren.

Let op.
Zie uit.
Wees waakzaam.
Hij is reeds onder ons

Toelichting bij de liturgische schikking op 1e Advent

Zondag 29 november

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Vandaag is de liturgische kleur groen verwisseld voor de kleur paars.
De kleur van inkeer, van afwachten.
We wachten, kijken uit naar de komst van Jezus.
In wat voor een tijd zijn we beland. De wereld weet het niet meer. Mensen zijn angstig.
In de schikking wordt dit verbeeld door verwelkte bladeren, kale takken van de kronkelhazelaar en de vijgenboom. Alles lijkt dor en doods.
Maar wie goed kijkt, ziet aan zowel de hazelaar als de vijgenboom kleine nieuwe, groene bladpuntjes.
De belofte van nieuw leven.
De 1e kaars staat hoog te branden, hij staat als het ware op de uitkijk.
Op de uitkijk naar het kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus.

Woorden bij de schikking op 1e Advent

Verwelkte bladeren
verwaaid op de wind
door ons
eigen wangedrag.

Niemand
die nog Zijn naam
aanroept.
Hemel en aarde
zullen verdwijnen.

Maar niet
Gods woorden.
Niet Zijn belofte
zal verdwijnen

Daarom blijven we
uitkijken naar
Zijn komst.

Daarom moeten we
waakzaam zijn.
Het kan zomaar gebeuren.

Wees waakzaam!!