Liturgische bloemschikkingen

Klik op de foto's voor een vergroting.

Liturgische schikking ter gelegenheid van de intrede van ds. Marten Jan Kooistra

Intrede
nieuw begin
Dienaar
van het Woord.

Tastend, zoekend,
maar ook
vurig, geestdriftig,
hoopvolle toekomst.

Opgenomen
in de kring
van mensen
jong en oud.

Samen sterk
samen gemeente
in het Licht
van Christus.

De basis van de schikking wordt gevormd door een wilgenkrans en verbeeldt de kring van de gemeente.
In de kring staan verschillende soorten bloemen groot en klein, in rood en wit, samen vormen ze De Voorhof, waarin we onze nieuwe predikant opnemen.
De kleur wit verwijst naar het feest van de intrede en de kleur rood betekent leven, liefde en de Heilige Geest en staat voor geestdrift.
Vruchten en bessen zijn er en staan voor vrucht dragen, vruchten van de geest.
Groene hedera, groen als kleur van hoop en trouw, verwijst naar de hoopvolle toekomst die we met elkaar in vertrouwen tegemoet gaan.
In het midden van de schikking brandt een witte kaars als het zichtbare teken van Gods aanwezigheid in ons midden en tot slot is bij de schikking de Bijbel opengeslagen, het verwijst naar de dienaar van het Woord, maar ook naar het Woord van God dat ons steeds samenbindt.

Liturgische schikking Pinksteren 2017

Geschenk uit de hemel

Lopend vuur
fakkel
doorgegeven

Tongen van vuur
woorden
in alle talen
om mee te leven

Mensen van vuur
bewogen
door de Geest,
levensteken van God

Vervul ons
met uw Geest
dit uur.

Geschenk uit de hemel.

Gedicht naar lied 702, Pinksteren 2017

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt.
In de schikking te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed. In de schikking staan de tongen van vuur centraal.

De geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort, verbeeld door de drie hoog geplaatste bloemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vlammen die op hun hoofden staan, nemen de vorm van tongen aan. De tongen die alle talen spreken gaan als een lopend vuur de wereld door. Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God aan de mensen.