Liturgische bloemschikkingen

Klik op de foto's voor een vergroting.

Liturgische schikking Pinksteren 2017

Geschenk uit de hemel

Lopend vuur
fakkel
doorgegeven

Tongen van vuur
woorden
in alle talen
om mee te leven

Mensen van vuur
bewogen
door de Geest,
levensteken van God

Vervul ons
met uw Geest
dit uur.

Geschenk uit de hemel.

Gedicht naar lied 702, Pinksteren 2017

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt.
In de schikking te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed. In de schikking staan de tongen van vuur centraal.

De geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort, verbeeld door de drie hoog geplaatste bloemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vlammen die op hun hoofden staan, nemen de vorm van tongen aan. De tongen die alle talen spreken gaan als een lopend vuur de wereld door. Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God aan de mensen.