Liturgische bloemschikkingen

Toelichting bij de schikking op Kerstmorgen

Zondag 25 december 2022

Het tafelkleed is klaar. De tafel is gereed om de gasten te ontvangen, die op bezoek komen bij het kind Jezus dat geboren is in de Kerstnacht. En die eerste gasten zijn geen hooggeplaatste personen, nee, het zijn de herders die in de velden hun schapen weiden. Zij horen als eerste van de geboorte van Jezus, verbeeld door een witte roos (vrede), en zij komen om hem te aanbidden.

In de schikking straalt de ster van Bethlehem en er bloeit een witte amaryllis: de Zoon van David is aan het licht gekomen. Vier hoge kaarsen branden in de 4 hoeken en daarbij veel kleine lichtjes. Voor de schikking brandt een witte Kerstkaars.

Woorden bij de schikking

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Toelichting bij de schikking op 4e Advent

zondag 18 december 2022

Op deze zondag gaat het over Tamar, de weggestuurde. Zij is in rouw om het sterven van haar beide echtgenoten.
Juda, haar schoonvader, komt zijn belofte niet na, door zijn derde zoon Sela bij haar weg te houden. Hij stuurt haar weg, waardoor ze hopeloos eenzaam wordt. Door een list raakt ze toch zwanger.
In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst. Juda herkende haar en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.

In de schikking is nu 100% van de jute bedekt met mos. De laatste rand van de tafel wordt bekleed met riethalmen, en is ook iets langer dan bij de andere drie delen. Het geeft het versluierde leven van Tamar aan, omdat zij in de rouw is. Boven en achter de riethalmen hangen rode bessen. Het rood geeft aan, dat zij pijn leed, omdat Juda niet deed wat hij haar beloofd had. De pijn wordt verzacht als zij door een list toch zwanger raakt. Het licht breekt door in haar ellendige bestaan.
Vier kaarsen staan op de schikking te branden. De 4e Adventskaars is aangestoken.

Woorden bij de schikking

Verstopt
achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte
voor nieuw leven.

Toelichting bij de schikking op 3e Advent

zondag 11 december 2022

Op deze 3e Adventszondag gaat het verhaal over Rachab, een hoer. Dat klinkt niet positief. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die bang zijn voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

De tafel wordt nu voor driekwart bekleed met mos. Op de tafel branden nu 3 kaarsen. Aan de rand van de tafel worden dorre blaadjes van de eik gehangen als symbool van het oude leven wat zij verlaat en aan een nieuw leven begint. De rode bessen en botteltjes verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. Rood is de kleur van liefde, maar ook van gevaar en pijn.

Woorden bij de schikking

Het rode koord
als draad door haar leven
van schaamte en pijn.

Het rode koord
als verbinding naar vrijheid,
gevonden vruchten
van ware liefde

Toelichting bij de schikking op 2e Advent

zondag 4 december 2022

schikking 2e Adventschikking 2e Adventschikking 2e AdventOp deze 2e Adventszondag gaat het verhaal over Ruth, een buitenlandse.
Zij komt met Naomi mee, als die vol verdriet en teleurstelling terugkeert naar Israël, naar Bethlehem. Naomi wil eigenlijk niet dat ze meegaat, stuurt haar terug bij de grens, maar Ruth volhardt. Ruth wil ook geloven in die bijzondere God van Israël. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Zo geeft God deze buitenlandse een plek in zijn familie...

In de schikking krijgt zij een plaats aan de tafel.
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed. 50% van de jute wordt bekleed met plaatmos.
Er staan 2 kaarsen op het tafelkleed.
We zien korenaren, symbool voor de korenaren, die zij mocht lezen op het land van Boaz. Bethlehem betekent broodhuis.
En we zien pinusnaalden. Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeldt.
Bij de schikking zijn 2 kaarsen aangestoken.

Woorden bij de schikking

Een buitenlandse
een buitenstaander.
Kan zij meedoen
in Gods verhaal?
Mag zij plaats nemen
aan de tafel?

Haar geloof
wordt beloond.
Ze wordt gezien.
Ze mag er zijn
met het oog
op Jezus.

Toelichting bij de schikking op 1e Advent

zondag 27 november 2022

schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (mede) dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen, één van deze dragers.
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

De tafel is bedekt met jute, de kleur van inkeer. Maar iedere week wordt een kwart van de tafel bedekt met groen mos, de kleur van verwachting en nieuw leven.
Op deze 1e Advent zien we bij de donkerste stam paarse Callicarpa bessen. Paars is de kleur van rouw.
Batseba rouwt om de dood van haar man Uria. David neemt haar als vrouw en daardoor wordt zij koningin. De gele kogelbloemen over de Callicarpa bessen heen verwijzen daarnaar. Geel is een koninklijke kleur.
1 kaarsje staat in de schikking te branden.

Woorden bij de schikking

Jong is zij,
mooi in paarse rouw.

Maar God
ziet haar,
geeft haar leven
een andere wending,
plaatst haar
aan de koninklijke tafel

Klik hier voor de Liturgische bloemschikkingen over het kerkelijke jaar 2021-2022