JOP Kids

JOP kids

Wat is JOP KIDS hoor ik je denken?  JOP KIDS is de club voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de Voorhof! Elke 14 dagen is er een JOP KIDS clubavond verdeeld over 2 groepen groep 5/6 en groep 7/8.
Tijdens deze avonden zullen we een bijbels thema behandelen. We gaan hierover met elkaar in gesprek en doen daarnaast activiteiten die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan knutselen, spel of uitdagingen. De oudste groep doet  mee met sirkelslag. En met elkaar vieren we sinterklaas en kerst. We sluiten  het jopkidsseizoen af met een spectaculair kamp.

Contactpersonen:
Marten Jan Kooistra, Janneke Smit en Arieene Koelewijn
jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

Helaas liep het dit jaar helemaal anders. De laatste avonden en het kamp zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen die er toen waren. Gelukkig zijn de maatregelen weer aan het versoepelen en daarom hebben we dit seizoen toch nog kunnen afsluiten met een leuke activiteit met beide groepen. 

in twee groepen werd er een vlot gebouwd dit deden de kinderen met wat hulp helemaal zelf.

 Uiteindelijk kon het vlot echt varen! 

filmpje vlotvaren

We sloten de avond af met friet eten in de Voorhof

Er volgen nog meer foto's op de fotopagina van onze website. 

We hopen velen van jullie volgend seizoen weer terug te zien. Zodra er meer bekend is over het nieuwe seizoen komt dat op deze pagina. Mocht jij al weten dat je volgend jaar van de partij bent bij jopkids, meld je dan alvast aan via de email: jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl. Zet in de mail je naam, adres, telefoonnummer, emailadres, op welke school je zit en in welke groep je na de zomervakantie zit. 

Tot volgend seizoen!