JOP Kids

JOP kids

Wat is JOP KIDS hoor ik je denken?  JOP KIDS is de club voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de Voorhof! Elke 14 dagen is er een JOP KIDS clubavond verdeeld over 2 groepen groep 5/6 en groep 7/8.
Tijdens deze avonden zullen we een bijbels thema behandelen. We gaan hierover met elkaar in gesprek en doen daarnaast activiteiten die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan knutselen, spel of uitdagingen. De oudste groep doet  mee met sirkelslag. En met elkaar vieren we sinterklaas en kerst. We sluiten  het jopkidsseizoen af met een spectaculair kamp. Heb je je nog niet opgegeven en wil je graag meedoen? Stuur een mail naar jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl vermeld je naam, adres, telefoonnummer en op welke school je zit. Dan voegen wij je toe bij de club.

de avonden zijn in de soos van de Voorhof van 19:00u tot 20:00u. De contributie bedraagd 12,50 per seizoen. 

Contactpersonen:
Marten Jan Kooistra, Janneke Smit en Arieene Koelewijn
jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

Jopkids afsluiting

zaterdag 19 juni houden we met elkaar een jopkidsafsluiting. Jullie worden om 15:00u met fiets bij de Voorhof verwacht. Het feestje duurt tot ongeveer half acht. Wil iedereen ongeveer 6 hapjes meenemen? Die delen we dan met elkaar. Let er even op dat het geen hele maaltijden hoeven te zijn. 
Om 16:30u worden we bij de actielocatie van madventure verwacht. (Nieuwstraat 76 in Scherpenzeel) We gaan hiernaar toe fietsen met elkaar. Daar gaan we katapult bouwen en schieten. Na afloop fietsen we terug naar de kerk en eten we afsluitend patat met een snack met elkaar. 

Jopkids kamp

In goed overleg met YMCA is besloten het jopkidskamp te verplaatsen van 1 en 2 mei naar 11 en 12 september. De kinderen uit groep 8 die dit jaar hebben mee gedaan en eind van dit seizoen afscheid nemen zijn van harte welkom om met ons mee te gaan.  We hebben gekozen voor 11 en 12 september, omdat dit ook het startweekend van de Voorhof is. Het zou mooi zijn als we op zondag het kamp kunnen eindigen bij de activiteiten die dan georganiseerd worden door de Voorhof. Hoe dit er allemaal precies uit gaat zien? Daar gaan we ons als jopkidsleiding over buigen en daar komen we bij jullie op terug. 
 

Afsluiting jopkids seizoen

We kijken met elkaar terug op een mooi jopkids seizoen. Ondanks alle beperkingen die er waren en activiteiten die niet door konden gaan hebben we er met elkaar iets moois van gemaakt. In juni hopen we het seizoen af te kunnen sluiten met een leuke activiteit. Hoe, wat, wanneer en waar horen jullie nog. Mocht je een leuk idee hebben, laat het ons weten.