Taakgroep Verdieping en Ontmoeting

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting is samengesteld uit leden van de Protestantse Gemeente ‘De Voorhof’.

Creativiteit en diversiteit voor alle gemeenteleden om met geloof bezig te zijn door middel van diverse vormen   verdieping te vinden/ aan te bieden. Ontmoeten is hierin onmisbaar en een doel op zich. Ontmoeting onderling in de  gemeente en met anderen om ons heen. Denk aan het filosofisch cafe, muziek, film en andere vormen.

De doelstelling van de taakgroep is o.a.:

  • het helpen bij opzet en vormgeving van programma's van groepen die werken aan het leerproces in zaken die met geloven te maken hebben;
  • het organiseren of helpen organiseren van bijeenkomsten, waarbij een kerkelijk of sociaal thema centraal staat;
  • het aanbieden van een jaarprogramma wat is toegesneden op voorlichting en bewustwording en op onze bronnen van inspiratie;
  • het verzorgen van allerlei activiteiten ten behoeve van de diverse leeftijdsgroepen in gemeente en parochie.

Klik hier om het programmaboekje 2018-2019 "Nodig uit en wees Welkom" te bekijken
 

Samenstelling en adressen Taakgroep Verdieping & Ontmoeting

Samenstelling en adressen
 

Functie Naam Adres Postcode Tel.nr. E-mail
Voorzitter vacant       voorzitter.vo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Lid Gerda van de Laan       secretaris.vo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
lid ds. MJ Kooistra        
lid Jannette van de Lagemaat        
lid Diane Kegler