Taakgroep Verdieping en Ontmoeting

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting is samengesteld uit leden van de Protestantse Gemeente ‘De Voorhof’ en leden van de St. Catharina Parochie.
De doelstelling van de taakgroep is o.a.:

  • het helpen bij opzet en vormgeving van programma's van groepen die werken aan het leerproces in zaken die met geloven te maken hebben;
  • het organiseren of helpen organiseren van bijeenkomsten, waarbij een kerkelijk of sociaal thema centraal staat;
  • het aanbieden van een jaarprogramma wat is toegesneden op voorlichting en bewustwording en op onze bronnen van inspiratie;
  • het verzorgen van allerlei activiteiten ten behoeve van de diverse leeftijdsgroepen in gemeente en parochie.

Klik hier om het programmaboekje 2017-2018 "Delen" te bekijken

Klik hier om het programmaboekje 2016-2017 "40" te bekijken
Klik hier om het programmaboekje 2015-2016 "Goede buren" te bekijken
Klik hier om het programmaboekje 2014-2015 "Kunst-zinnig" te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2013-2014 'Er zit muziek in de kerk' te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2012-2013 te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2011-2012 ‘Liefde’ te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2010-2011 ‘VerWonderen’ te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2009-2010 ‘de kracht van de Ene / ene’ te bekijken.
Klik hier om het programmaboekje 2008-2009 ‘Geloven over Grenzen’ te bekijken.

Samenstelling en adressen Taakgroep Verdieping & Ontmoeting

Samenstelling en adressen

Functie Naam Adres Postcode Tel.nr. E-mail
Voorzitter1 Annelies Buurmans     06-34518268 buurmansa [apenstaartje] gmail.com
lid Bep van Norden     06-54676750 bepvannorden12 [apenstaartje] gmail.com
lid Alette  van de Lagemaat     06-12949866 avdlagem [apenstaartje] kpnmail.nl
lid Rob Koelewijn     06-51483668 rjkoelewijn [apenstaartje] zonnet.nl