Taakgroep JOP

De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De Voorhof’.

Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te groeien in geloof.

En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt.

Waarom heten we JOP?

Omdat veel informatie en materiaal dat gebruikt wordt in de verschillende groepen afkomstig is van de organisatie JOP. JOP staat voor Jongeren Organisatie Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden op www.jop.nl.
De taakgroep vergadert om de zes weken. Tijdens deze vergadering is er van iedere groep binnen het jeugd- en jongerenwerk iemand aanwezig. JOP kids, JOP basics (basiscatechese), tienderdienst, 4G en de Hof van Hedendiensten commissie zijn allemaal vertegenwoordigd.
Naast bovenstaande vaste onderdelen worden er ook veel incidentele activiteiten georganiseerd zoals het jongerendiaconaat.

Om al deze groepen en activiteiten te kunnen organiseren zijn veel vrijwilligers nodig. Lijkt het jou leuk om iets te doen, maar weet je niet zo goed wat? Stuur gewoon een e-mail naar Jaap de Ronde, samen kijken we dan waar er hulp nodig is en wat er bij jou past.

Als je vragen hebt over JOP, de taakgroep of iets heel anders, dan kun je altijd iemand uit de taakgroep mailen of aanspreken.

We horen graag van je!


Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke schakel in onze gemeente. Het is de basis en opstap naar een verder geloofsleven. Wij willen deze basis breed houden en proberen dan ook een zo breed mogelijk pakket van jongerenwerk aan te bieden, om zoveel mogelijk jongeren aan te spreken. Hieronder is te lezen wat er georganiseerd wordt en hoe de zaken worden aangepakt. Zijn er vragen over de inhoud of de organisatie neem dan gerust contact op met Gerda Holl of Jaap de Ronde (jeugdouderlingen) .
Het team is als volgt georganiseerd: dominee, jeugdouderling, jeugddiaken, penningmeester en een aantal vrijwilligers. Zij coördineren:
 • het beleid t.a.v. de ontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk;
 • de opzet en coördinatie van activiteiten;
 • het onderhouden van contacten met de vaste onderdelen (hieronder genoemd).

Vaste activiteiten en onderdelen zijn:

 • JOP kids: Club voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Op dinsdag- en/of donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt aan een thema gewerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren: spel, praten en knutselen.
  Contactpersoon: Jacqueline van Bentum.  jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
 • JOP Basics: De eerste uitleg over wat er in de kerk gebeurt en waarom. Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
  Contactpersoon: Corine de Kruif 
 • Tienerdienst: Elke tweede zondag van de maand is er tijdens de ochtenddienst om 10.00 tienerdienst vanaf de brugklasleeftijd. We gaan met elkaar naar de soos en volgen ons eigen programma met muziek en gesprekken die jullie aanspreken. We proberen wel zoveel mogelijk hetzelfde thema als in de kerkdienst te volgen. Contactpersoon: Jaap de Ronde ronde_jaap@hotmailelly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com (.com)
 • 4G: Iedere 1e en 3e zaterdagavond van de maand: Een club waarin diverse activiteiten worden aangeboden voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Aan de hand van een menukaart wordt aan de jongeren diverse activiteiten aangeboden. De avonden worden gevuld met diverse actuele thema's door middel van praten, doen, luisteren en excursies.Contactpersoon: Hilde de Ronde- Van de Berk hberk2000 [apenstaartje] hotmail.com
 • 15+ meet en eat ; contactpersoon Elly Kramer elly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com
 • 18+ meet en eat ; op maandelijkse basis (meestal de vrijdagavond) in De voorhof voor lekker eten en een goed gesprek
 • Hof van Heden diensten: Elke laatste zondag van de maand (behalve in de maanden juli, augustus en december) is er 's avonds om 18.30 uur een bijzondere dienst in de Voorhof. Elke keer met een ander thema en een andere uitwerking.
  Contactpersoon: Geliene Boshuizen Gelieneb [apenstaartje] gmail.com

Dit is de basis van het jeugd- en jongerenwerk van de Voorhof. Daarnaast worden er nog tal van incidentele activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld:

Samenstelling en adressen Taakgroep JOP

Foto Functie Naam Adres Postcode Telefoon E-mail
André van der Veen lid André van der Veen P.C. Hooftlaan 2 3931 VD Woudenberg (033) 286 3424 veenvandera [apenstaartje] gmail.com
Elly Kramer contactpersoon

meet en eat 15+ en 18+

Elly Kramer De Koekel 2 3931 Woudenberg 06-40396261 elly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com
Gerda Holl Jeugdouderling 12-
contactpersoon
jop
kindernevendienst
oppasdienst
Gerda Holl   3931 Woudenberg   arnoud.holl [apenstaartje] hetnet.nl
smiley Jeugdouderling 12+ Jaap de Ronde       ronde_jaap [apenstaartje] hotmail.com
laugh Lid JOP Kids Jacqueline van Bentum   3931 Woudenberg   jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
wink Lid Hof van Heden dienst Cobi Stam