Berichtenarchief

Mailen aan

Wanneer u iets wilt doorgeven, vertellen, vragen aan de predikanten of de kerkenraad of wanneer u wilt reageren op een dienst, kan dat via de e-mailadressen van de predikanten en de scriba.

Voedselbank maart in coronatijdperk

Voedselbank Maart  2020

Kent u de uitdrukking wij vragen u om ’verschoning‘? Verschoning, het woord zegt het al.  Daar hebben we dus een wasmiddel bij nodig. Waspoeder of pods, enz.  voor de witte, gekleurde en bonte was en wasverzachter of welk alternatief om de was te verschonen dan ook. Dat 'was-het‘  Al. vast hartelijk dank.

Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op maandag van 14 tot 17 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur in de kist gelegd worden.  De kist wordt voor de ingang buiten  ‘De Voorhof’ neer gezet wordt, zolang de maatregelen van het RIVM nog gehandhaafd worden.

40-dagentijd


We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus opstanding uit de dood. Jezus zei: “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Bemoediging

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

(Lied 939:1)

Filosofisch Café - “Gelukt… hoezo?!” - gaat i.v.m. coronavirus niet door

I.v.m. coronavirus (COVID-19) gaat het filosofisch café niet door. Het begrip geluk is de laatste tijd nogal populair, er verschijnen regelmatig boeken over dit onderwerp. Wie wil er niet gelukkig zijn, wie wil er niet eens geluk hebben? Als je de bladen mag geloven, móet je bijna gelukkig zijn! Waar hebben we het eigenlijk over? Zijn er momenten van geluk of ervaren sommige mensen iets van een constant gegeven? In het voetspoor van oude filosofen proberen we ons eigen antwoord te geven op de vraag: wat is geluk eigenlijk?

Bemoediging

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

 

 

Pagina's

Abonneren op Front page feed