Liturgische bloemschikkingen 2019-2020

Gedachtenisdienst

22 november 2020

Vandaag een bijzondere schikking ter gelegenheid van de gedachtenis aan de overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar.

De liturgische kleur is groen en wit.
Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst.
Wit, de kleur van reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.

In de schikking staan hoog geschikt, de kronkeltakken van de hazelaar, symbool voor het voorbije leven en de 3 witte calla’s, die symbool staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn.
In de schikking staan voornamelijk witte en groen/witte bloemen: Rozen, Chrysanten, Lysianthus, Alstroemeria, en Gipskruid.

De twee vingerplant bladeren verwijzen naar de handpalmen van God, waarin onze namen geschreven staan.
De witte linten, die lopen vanaf het bloemstuk naar de kaarsjes, evenals de groene klimop, geven de verbinding (het verbond) aan van God met de mensen.
Bij de schikking staan 19 kaarsjes, voor de 19 gemeenteleden, die van ons gingen in het voorbije jaar.
Eén grote kaars wordt aangestoken voor allen, die hier niet genoemd zijn, maar met wie wij ons in gedachten verbonden weten.

 

Woorden bij de schikking

Je hebt je verwonderd, mateloos verwonderd:
over vogels, bloemen, bomen.
over de lente, over de herfst.
over het gewoonste –
een schaduw, een lichtval, een groet, een glimlach.

Je hebt liefgehad,
een vrouw, een man, kinderen, kleinkinderen,
de mensen om je heen.
Je bent hartverwarmend geweest.

Je hebt gelachen en gehuild,
gehoopt en gewanhoopt,
gezongen en geschreeuwd.

Je bent steeds wijzer geworden.
Steeds vertrouwder met het geheim.

Je hebt geleefd, met huid en haar,
met hart en ziel geleefd.
Je bent van ons gegaan.

Je bent mens geweest.

Dankstond viering

4 november 2020

Zoals graan,
verzameld tot de oogst
-met zorg gemaakt tot levend brood-
de honger stilt
van mensen overal,
maak zo ons bestaan
tot een goede oogst.

God van het graan,
van mensen en van wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde
in uw zonneschijn-
zie naar ons om
en vrede zal er zijn.

Lied 715, 3 en 4

 

Liturgische schikking Kerkproeverij 2020

11 oktober 2020

Kerken die meedoen aan Kerkproeverij vragen eigen kerkleden om mensen uit te nodigen een kerkdienst bij te wonen. Mensen die niet (meer) gewend zijn een kerkdienst te bezoeken. Ze krijgen op deze manier de gelegenheid weer eens te zien hoe het tegenwoordig in de kerk toegaat.
Ze kunnen proeven van de stilte, de woorden uit de bijbel, de gemeenschap en... de koffie.
Hoe anders gaat het dit jaar in coronatijd.
Geen volle kerk, er mag niet gezongen worden en.. er is geen koffie.

Toch is er vandaag aandacht voor kerkproeverij en is er een schikking, die iets wil uitbeelden van veel verschillende mensen die een gemeenschap vormen … en genieten van een kopje koffie.
Op de tafel staat een moderne koffiezetter met een rood snoer als beeld van de geest, die een inspiratiebron wil zijn. Daarbij veel verschillende soorten kopjes, serveerschaaltjes, suiker- en melkkan, koffielepels. Verschillende kleuren bloemen, gelegd in het serviesgoed, als symbool voor de verschillende mensen, die toch met elkaar verbonden zijn.

 

Woorden bij de schikking

Kerkproeverij

Te gast
in de kerk.
onwennig, onzeker,
zoekend...

Maar welkom geheten
bij de ingang.
Oprechte aandacht,
veilig en gastvrij.

Stilte, mooie woorden, muziek,
gebed en zegen.

En dan... is er koffie!!

Toelichting bij de bloemschikking op 1e Pinksterdag

31 mei 2020

De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt. In de schikking is dat te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed.

De discipelen zijn bijeen in verbondenheid om te bidden. Het rode koord om de schikking heen, geeft die eenheid in verbondenheid aan.
In de schikking staan12 rode rozen, symbool voor de 12 apostelen, vuurtongen en vuurpijlen verbeelden de vurige tongen, die zich op hun hoofden neerzetten.
Het geluid uit de hemel, de windvlaag wordt verbeeld door de groene grasstengels: zij waaien door de schikking.
Hoog boven de schikking uit wordt de uitstorting van de Heilige Geest zichtbaar in de takken van de rode gloriosa.

Woorden bij de schikking

Wachten, bidden,
bijeen in verbondenheid

Plotseling...
een geluid, een windvlaag,
tongen van vuur.

Tongen komen los,
en spreken
in alle talen
over Gods grote daden:

Gods Geest
vult ons leven
met Glorie:

Toekomst
vol van hoop.

Toelichting en gedicht bij de liturgische schikking van Hemelvaart

21 mei 2020

De liturgische kleur is wit.

De schikking staat in een vierkante schaal, symboliserend de wereld met de vier windstreken.
De schikking is gemaakt vanuit het midden, wat de verbondenheid aangeeft met Jezus en waaiert uit naar de vier windstreken: oost en west, noord en zuid.
De discipelen krijgen van Jezus de opdracht om twee aan twee op weg te gaan om de blijde boodschap te brengen over de hele aarde naar alle uiteinden.
De bloemen (aronskelken) wijzen naar boven, wat de hemelvaart uitdrukt.
Eén bloem steekt er ver naar boven uit, maar is omgeven door gipskruid (wolk); deze bloem staat voor Jezus die onttrokken wordt aan het oog van zijn leerlingen.

Woorden bij de schikking

Hij vroeg ons
om op weg te gaan,
twee aan twee,
de weg naar oost en west,
naar noord en zuid.

Hij zou uit ons gezicht
verdwijnen
maar meer dan ooit
zou Hij
onze blijdschap zijn
en dat,
tot aan het einde
van de tijden.

Toelichting bij de schikking van Pasen

Paasmorgen 12 april 2020

De liturgische kleur is wit, kleur van het feest van de Opstanding, van nieuw Leven. In de schikking, op de achtergrond, is het graf te zien van donkere lavastenen. De steen waarmee het graf was afgesloten is weggerold en het graf is leeg.
Op de voorgrond staat een witte lelie (symbool voor Jezus) met daarbij een witte gerbera.Deze gerbera staat voor Maria, die, nadat Jezus haar toegesproken had, besefte dat het Jezus was, die tegen haar sprak. Haar ogen (donker hart van de gerbera) werden geopend en ze zag Jezus. Rondom het graf bloeit een witte paastuin.

Het is lente, het is feest: het Feest van de Opstanding.

 

Woorden bij de schikking

Opstaan in het donker,
niets ziend door verdriet
en ongeloof... Keer je om
kijk naar het Licht
luister naar Zijn stem

Een feest van herkenning
Hij leeft
Hij is opgestaan

Een tuin bloeit
rond het open graf.
Een nieuw begin
van Leven.
Het is Pasen!

Paaswake

Zaterdag 11 april 2020

 
 

Goede Vrijdag

Vrijdag 10 april 2020

Een sobere schikking vanavond, omdat we verdriet hebben om alles wat er is gebeurd.
Er is geen enkele steen op de andere gebleven, alles is afgebroken: Jezus is gestorven.
Het kruis staat te midden van de puinhopen.
Rode anemonen treuren rond het kruis, het bloed van Jezus: Vader waarom hebt Gij mij verlaten.
In en naast het schaaltje liggen kleine stenen als symbool voor wat wij mensen als een steen op ons hart meedragen.

Witte Donderdag

Donderdag 9 april 2020

Lezing uit Mattëus 26: : 17 - 19 en 20 - 35

In de schikking van vandaag is nog steeds een stuk van de muur zichtbaar, maar het grootste gedeelte is al afgebroken.
De leerlingen ( 12 witte tulpen) hebben het pesachmaal bereid zoals Jezus (witte lelie) hen had opgedragen.
Als teken daarvan staan een schaal, een kan en beker klaar.
Op de schaal liggen matzes (ongezuurde broden) en bij de beker liggen druiven als teken van de wijn.

Woorden bij de schikking

Ze hadden zo hun best gedaan.
Aan alles gedacht, goed voorbereid:
brood en wijn.
Het leek zo mooi,
maar het bleek
het einde te zijn...
... of toch niet.

Vespers

Woensdag 8 april 2020

Lezing uit Mattëus 26: 14 - 16

In de schikking weer de muur met de poort, maar de muur brokkelt verder af: de dood van Jezus komt dichterbij.
De schikking van de voorgaande dagen is er nog steeds. In de kring van de leerlingen ontbreekt een tulp: Judas heeft de kring verlaten om naar de hogepriesters te gaan om te onderhandelen over de uitlevering van Jezus.
Links in de schikking ligt het zakje met de 30 zilverstukken (judaspenning), het bedrag waarvoor hij Jezus uitleverde.
De gele tulp daarbij staat symbool voor Judas.
 

Dinsdag 7 april 2020

Lezing uit Mattëus 26: 6 - 13

In de schikking is de muur met de poort, maar de muur brokkelt af. Er staat immers geschreven: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. Jezus duidt hiermee op zijn eigen dood. De schikking van gisteren is gebleven met de witte lelie als middelpunt. Daarbij een kannetje met olie, een schaal en een doek, als symbool voor de vrouw die Jezus zalft.

 

Maandag 6 april 2020

Lezing uit Mattëus 26: 1 - 5

In de schikking is een muur met een poort gebouwd, symbool voor de poort waar Jezus op Palmzondag zijn intocht vierde en de mensen riepen: Hosanna voor de Koning. Rechts een witte lelie (symbool van zuiverheid en onschuld) als beeld voor Jezus. Rondom hem, op een groene ondergrond( trouw) zijn leerlingen, verbeeld door verschillende kleuren tulpen (ieder mens is anders). Links voor de muur liggen een touw en een kruis, als teken van de plannen die beraamd worden om Jezus gevangen te nemen en te doden

 

Toelichting bij de schikking

Thema: Op weg naar Egypte

Zondag 8 maart 2020

Mozes, vol twijfel en onzekerheid, ontvangt in de woestijn bij Gods, de Horeb in de Sinaï
‘Een teken van leven’.
Daar komt zijn broer Aäron, door God gezonden, hem tegemoet.
Deze zal voor Mozes het woord doen bij de Farao.
Mozes(staf), Aäron(Aronskelk), de berg Horeb(stenen) en woestijn(zand).

Ik zal er zijn
in je onzekerheid
en twijfel.
Ik zal er zijn

Vertrouw op Mij,
vervul mijn opdracht
Ik geef je een spreker:
je broer Aäron.

Ga op weg naar het land,
dat mijn volk verdrukt,
ga, zij aan zij.

Het gouden koord
is een teken
Shalom.
Ik ga met je mee.
Ik zal er zijn.

 

Toelichting bij de schikking

Thema: Een teken van leven

Zondag 1 maart 2020

Exodus 3: 1 - 8
‘Een teken van leven’
Herder Mozes [staf] ontmoet de God van zijn voorouders, Abraham, Izaäk en Jakob.
Braamstruik met 3 vlammen.
Het gouden koord, het symbool voor God, die met Mozes meegaat om zijn volk uit Egypte te leiden.
Zand staat symbool voor de woestijn.
Paars, de kleur van de veertig dagentijd.

Een teken van leven,
'Ik zal er zijn'.
Eens gegeven aan Mozes, in de woestijn
De God van Abraham, Izaäk, Jacob
houdt zijn woord, door de eeuwen heen.

'Ga op weg'
Hij gaat met ons mee
Een teken van leven
'Ik zal er zijn'
Hij gaat met ons mee,
groot en klein

LIturgische bloemschikking 1e advent

LIturgische bloemschikking 1e advent

Toelichting bij de schikking

Thema: Buitengewoon vriendelijk

Zondag 19 januari 2020
Dienst van Gebed voor de eenheid

Opvallend aan deze schikking is de trekkende beweging van de rode ‘touwen’: het beeld van een reddingsactie.
Een reddingsactie waarmee een welvarende bevolking de opvarenden die uit de ‘wereld’boot dreigen te vallen, naar zich toe trekt.
Het gammele vlot ziet er mistroostig uit door het droge materiaal dat is gebruikt. De bessen geven de wanhoop en het verdriet van de wereld weer.
Maar de schipbreukelingen brengen ook het Evangelie – een brandende kaars -met zich mee.
De cyclaampjes zijn gekozen in de roze/rode kleur, symbool voor het warme welkom.

Storm op zee, dagenlang.
Angst, doodsangst,
koud en nat. Maar dan:
Land in zicht,
redding nabij?

Hoop doet leven.
Vreemde mensen,
helpende handen
verzorgen, verwarmen,
buitengewoon vriendelijk.

Gods liefde
ontvangen en uitdelen

LIturgische bloemschikking 1e advent

Toelichting bij de schikking

Thema: De wijzen vinden het Koningskind

In de schikking zien we de ster, groot en stralend.
De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren.
In een mooie stronk is op stro een groen blad zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe.
Daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte Koning.
De 3 wijze mannen komen aan bij de stal en vol blijdschap bieden zij hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.

De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid.
Een grote witte kaars staat te branden.

Woorden bij de schikking

LIturgische bloemschikking 1e advent

Stralend
schittert de ster
hoog boven de stal
van Bethlehem.

Daar vinden
de wijze mannen
het Koningskind:
Jezus.

Vol vreugde
aanbidden ze hem.
En bieden ze
hun geschenken aan:

Goud, wierook en mirre.

Toelichting bij de schikking op Kerstavond en Kerstmorgen

Thema: Jezus, Koning
LIturgische bloemschikking 1e advent

Vier zondagen lang lazen we over de voorouders van Jezus. En de wijzen volgden de ster. In de schikking zien we opnieuw de ster, maar nu groot en dichtbij.
De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren.
In een mooie stronk is op stro een groen blad zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe.
In de bloemschikking daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte Koning.
De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid.
Een grote witte kaars staat te branden.

Wekenlang
de ster gevolgd.
Gezocht
en uiteindelijk gevonden.

In een uithoek,
in een stal,
in een kribbe,
in een pikdonkere nacht.

Geen plaats.

En juist
deze plaats wordt
stralend
in het licht gezet:

De geboorte
van het lang verwachte
Koningskind, Davids’ zoon:
Jezus

Gods belofte
wordt heerlijk vervuld.

Toelichting bij de 4e schikking in Advent

Zondag 22 december
Thema: Opruimen
LIturgische bloemschikking 1e advent

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.
Zij komen steeds dichter bij Bethlehem, ze volgen de steeds groter wordende ster
We zijn bijna aan het einde van onze reis naar het Kerstfeest.
Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag staat een andere voorouder centraal. Op deze vierde Advent is dat Koning Josia.
Deze zondag gaat het over opruimen, de weg vrij maken voor de komst van de Messias.
Er ligt nogal wat puin op de weg, de koningen die na koning David op de troon zaten, namen het niet zo nauw met het naleven van de regels.
In de schikking is te zien, dat de bergen (stenen) vlakker worden en zo neergelegd zijn, dat er een pad, een weg, ontstaan is. Een weg met aan weerszijden groene rechte takken, die wijzen in de richting van de ster.
Die takken staan symbool voor de rechte weg, die gemaakt wordt om de Messias te ontvangen.
Ze zijn groen van kleur en verwijzen naar hoop en verwachting.
De liturgische kleur is vandaag nog paars.
Bij de schikking branden vier kaarsen, 3 paarse en 1 roze.  

Opruimen,
puin ruimen.
De weg vrij maken
voor de komst
van de Messias.

Opruimen.
Open staan
voor de komst
van de langverwachte
Koning.

Maak recht
de weg
van de Heer.

Toelichting bij de 3e schikking in Advent

Zondag 15 december
Thema: Koning en herder

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.
Zij zijn nog steeds ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, ze komen langzaam dichterbij. De liturgische kleur is vandaag roze. Het paars is vermengd met de witte kleur van Kerst.
We zijn halverwege op onze tocht naar het Kerstfeest.
Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag staat een andere voorouder centraal. Op deze derde Advent is dit David.
De herdersjongen die gekroond is tot koning en heerst over Israël.
In de schikking een herdersstaf, die herinnert aan de afkomst van David en de kroon van de koning, die hij nu is.
Als bloemen heb ik roze lelies gebruikt om aan te geven dat we halverwege zijn op weg naar de geboorte van de echte Koning: Jezus. Met kerst zijn de lelies wit!
Bij de schikking branden drie kaarsen, 2 paarse en 1 roze.

LIturgische bloemschikking 1e advent

David:
herder en koning,
mens naar Gods hart,
maar ook mens
met fouten en gebreken.

God
laat David niet los,
doet belofte van een
altijd durend
koningshuis

De lang verwachte.
Geboren
uit het geslacht David.
De Messias
Koning
voor eeuwig.

Toelichting bij de 2e schikking in Advent

Zondag 8 december
Thema: Trouw en dienstbaarheid

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen. Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, ze komen langzaam dichterbij. Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. Op deze tweede Advent is dat Obed. Zijn naam betekent: dienaar. Ruth is trouw aan haar schoonmoeder Noömi door haar te volgen. Op de voorgrond in de schikking staan korenschoven. Zij verbeelden de korenvelden, waar Ruth aren mocht lezen. Daar ontmoet zij Boaz. Hij bewijst trouw door later voor deze twee vrouwen te zorgen. Boaz en Ruth trouwen met elkaar en hun zoon Obed wordt geboren. Dit wordt verbeeld door de rode roos. Deze ligt op een ondergrond van groen mos met daarbij de groene takken van de hedera. Liefde en trouw. Bij de schikking branden twee kaarsen.

LIturgische bloemschikking 1e advent

Op weg gaan,
in vertrouwen
de ster volgen.

Op weg gaan
naar het onbekende
trouw zijn aan
je medemens

Vertrouwen hebben
in God
die je leidt.

Verwachtingsvol uitzien
naar het Kind.

Toelichting bij de 1e schikking in Advent

Zondag 1 december
LIturgische bloemschikking 1e advent

 

Liturgische kleur is paars.
 

Thema: Volg de ster.

 

Met dit thema gaan we dit jaar op weg naar het Kerstfeest.

Samen met de wijze mannen uit het oosten, die een nieuwe ster hebben gezien, gaan wij op zoek naar de pasgeboren Koning.

In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen.

Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar zien de ster, die ze gaan volgen.

Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. We beginnen op deze 1e Advent met Juda.

Zijn vader Jakob vergelijkt Juda met een leeuw De leeuw wordt als sterkste dier onder de dieren gezien en wordt daarom ook wel de koning der dieren genoemd.

Als Juda dus op een leeuw lijkt, lijkt hij dus op een indrukwekkende koning.

Op de voorgrond in de schikking is een grote geel/bruine chrysant te zien. Omdat dit een sterke bloem is, verbeeldt hij de leeuw, Juda.

Daarbij de druivenstok en de wingerd waarover in de tekst wordt gesproken.

Bij de schikking brandt 1 kaars.
 

LIturgische bloemschikking 1e advent
(klik op de foto's
voor een vergroting)

Woorden bij de 1e schikking

De Ster

De tijd is donker,
koud en kil.
Het lijkt of alles
verdort.

Ineens
is daar die ster,
zo ver, maar zo helder.
Ze weten het zeker:
Een koning is geboren.

Stil
gaan ze op pad
die drie wijze mannen.
Ze volgen
de ster.
Op zoek
naar het Koningskind.