Liturgische bloemschikkingen 2022-2023

Liturgische schikking op de zondag van Pinksteren

Liturgische schikking Pinksteren 2023Liturgische schikking Pinksteren 2023Zondag 28 mei 2023

Vandaag is de 50e dag na Pasen en vieren we het feest van Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster.

De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen. De kleur van bloemschikking is daarom voornamelijk in roodtinten gemaakt: rode gebera’s en andere rode, oranje en gele bloemen. Oranje/gele vuurpijlen steken als vlammen boven de schikking uit. Vanuit de schikking, die op een hoge glazen vaas is geplaatst, lopen linten naar vier kleine vaasjes met bloemen: beeld voor de vier windstreken, de aarde. De kleine knopjes en de open gebloeide gebera’s staan symbool voor de mens, jong en oud, die Gods Geest mogen ontvangen en mogen uitdragen de wereld in.

Woorden bij de schikking

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt de wereld
voor mij open.

Met U aan mijn zij
met U op mijn pad
zal ik gaan zonder angst
want U bent nabij.


Liturgische schikking voor Wezen-zondag

Liturgische schikking 21 mei 2023Liturgische schikking 21 mei 2023Liturgische schikking 21 mei 2023Zondag 21 mei 2023

Op wezen-zondag voelen we ons verweesd en onzeker omdat Jezus is opgenomen in de hemel en dat geeft ons een verlaten gevoel. Het ene, zijn nabijheid, is niet meer... het andere, zijn geest, moet nog komen. Een pauze waarin eenzaamheid en onzekerheid ons bekruipt. Een tijd om te beseffen wie we zijn. Toch: zoals we met Hemelvaart Jezus hebben zien gaan naar de hemel, zo verwachten we hem ook weer terug.

Symbool voor Jezus is de witte roos die met Hemelvaart ónder de wolk stond maar nu bóven de wolken troont! De boog laat zien dat wat wij in Hem bezaten altijd om ons heen is. En zoals de beide bladeren beschermend om de bloem heen staan, zo is een moeder om haar kind. Zo mogen we gaan in Zijn licht en Zijn bescherming om ons weten.

Lied bij de schikking (663)

Al is Hij opgenomen
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.


Liturgische schikking voor Hemelvaart

Liturgische schikking Hemelvaart 2023Donderdag 18 mei 2023

In de schikking wordt een boog gebruikt die met wit lint en groene hedera is omwikkeld. De boog verwijst naar de regenboog, het beeld van Gods trouw met de mensen. De kleine bloemschikkingen bij de voet van de boog staan symbool voor de leerlingen, die Jezus heeft meegenomen naar de Olijfberg, even buiten Jeruzalem. Daar zegt Hij: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van mijn Vader vervuld wordt’. Boven de boog is een wolk van gipskruid bevestigd. De witte roos spreekt voor zich.

Lied bij de schikking (663:1)

Al heeft hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.


'Uit liefde voor jou' is het thema van de veertigdagentijd 2023

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

Liturgische schikking op Paasmorgen

Liturgische schikking 9 april 2023Liturgische schikking 9 april 20239 april 2023

Jezus is opgestaan. Niet de dood, maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de donkere lavastenen in de schikking te vervangen en te maken tot een feestelijke paastuin met witte bloemen. Bij de schikking liggen de linnen windsels. In de schikking brandt een witte kaars als symbool van het nieuwe Leven.

Woorden bij de schikking

Zie het Leven
opgestaan
uit de dood.

Een stralend Licht
verlicht
het leven op aarde.

Dit Licht,
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.

Liturgische schikking doopvont in de Paasnacht

Liturgische schikking 8 april 20238 april 2023

De gedachtenis aan de doop heeft in de katholieke traditie een plek in de paasnacht. Pasen is immers de viering van de bevrijding uit de dood. Als het water is gewijd wordt het over de gelovigen gesprenkeld. De gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis vormt de herinnering aan de doop. De toef witte bloemen en het witte kleed aan het doopvont verwijzen naar onze eigen doop.

Liturgische schikking op Goede Vrijdag

Liturgische schikking Goede Vrijdag 2023Liturgische schikking Goede Vrijdag 20237 april 2023

In de schikking is er gekozen voor de kleur van het bloed, dat geofferd is voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige. Daarom zijn er rode anemonen tussen de stenen gezet. Onder de stenen ligt een zwarte doek als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag. Het kruis is bij aanvang van de dienst in de schikking geplaatst.

Liturgische schikking op Witte Donderdag, Johannes 13: 1-17

Liturgische schikking Witte Dinderdag 2023Liturgische schikking Witte Dinderdag 20236 april 2023, thema: De voetwassing

Centraal in de dienst staat de Voetwassing en er wordt Avondmaal gevierd. De liturgische kleur is wit.

Bij de stronk, die ook op Palmzondag is gebruikt, liggen nog de lavastenen en de tak van de kronkelhazelaar. Voor de stronk staat een schaal gevuld met water. Daarnaast ligt een witte doek. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid. Kleine witte violen staan tussen de stenen te bloeien. Violen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid. Een paar matses complementeren de schikking als verwijzing naar het laatste Avondmaal wat Jezus met zijn leerlingen gebruikte.

Liturgische schikking op de 6e zondag in de 40-dagentijd: Matteüs 21 : 1-11

Liturgische schikking 2 april 2023Liturgische schikking 2 april 20232 april 2023, thema: Intocht in Jeruzalem / Palmpasen

Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en Zijn leven in het licht van God.

In de schikking ligt een stronk, donkere stenen en een tak van de kronkelhazelaar. Deze attributen verbeelden de pijn en het verdriet. Bij de stronk zijn buxustakjes geplaatst, zij verwijzen naar de palmen waarmee de mensen zwaaiden. Kleine roodbruine violen bloeien op de voorgrond. Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.

De liturgische kleuren zijn paars en rood. Paars de kleur van inkeer en rood de kleur van het hart, de liefde, de geest, maar ook van het bloed.

Woorden bij de schikking

Een weg zoeken
in pijn en verdriet
vanuit liefde.

Ontdekken:

niet ik, maar de Ander
niet een doel,
maar het leven
is de weg.

Liturgische schikking op de 5e zondag in de 40-dagentijd: Johannes 11:1-4, 17-44

Liturgische schikking 26 maart 2023Liturgische schikking 26 maart 202326 maart 2023, thema: Kringloop van het leven, troost

In het bijbelverhaal van de opwekking van Lazarus gaat het over de troost en de menigte komt in beweging om die troost te brengen bij Marta en Maria nadat hun broer Lazarus is gestorven. Ook Jezus is daarbij, maar hij komt niet om te troosten. Hij praat over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Hij praat over leven uit geloofsvertrouwen.

In de schikking is een krans gemaakt van de kronkeltakken van de wilg en de hazelaar. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de takken zijn gedroogde bloemen en gedroogd gras geplaatst, die herinneren aan het aardse leven. Groene bosbestakjes en roze tulpen maken de cirkel levend.

Woorden bij de schikking

Cirkel

vol ogenschijnlijk
dode bloemen

zijn
levende herinneringen
geworden.

Liefde voor jou.

Liturgische schikking op de 4e zondag in de 40-dagentijd: Johannes 9

Liturgische schikking 19 maart 2023Liturgische schikking 19 maart 202319 maart 2023, thema: zien, kijken, open ogen

Jezus geneest een blindgeborene op de Sabbat. Dat levert veel verdeeldheid op tussen de Joden, de man die genezen is en de Farizeeën. Iedereen doet er zijn zegje over. Uiteindelijk maakt Jezus zich bekend bij de man en de man gelooft dat Hij de Mensenzoon is. Jezus zegt: Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.

Op deze 4e zondag in de 40-dagentijd gaat het over zien en over niet zien, of over kijken, maar niet zien.

In de schikking is de vorm van een oog gemaakt van wilgentakken met katjes en daardoorheen zijn nog wat takjes van de kronkelhazelaar gevlochten. In het midden is een ring bevestigd als verwijzing naar het oog met daarin een witte primula, die het licht in je ogen symboliseert.

Woorden bij de schikking

Kijken
maar niet zien.

Open je ogen
om te zien.

Wie ben jij
geworden?

Liturgische schikking op de 3e zondag in de 40-dagentijd: Johannes 4 : 5-26

Liturgische schikking 12-03-2023Liturgische schikking 12-03-202312 maart 2023, thema: bron en reflectie

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’. eerste zendeling mag zijn. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.

Er is een krans gevlochten van de kronkeltakken. Deze ligt op een spiegel. Op de spiegel is een schaal geplaatst met water daarin.
Aan de achterkant staan kleine planten aan de waterkant en in het midden drijft een kleine waterplant. Hierdoor ontstaat een soort natuurlijk vijverbeeld.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

Woorden bij de schikking

Bronnen
van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij
en jou

Toelichting bij de schikking van Biddag

Liturgische schikking biddag 2023Liturgische schikking biddag 2023Woensdag 8 maart 2023

De takken van de kronkelhazelaar staan geschikt schuin naar boven. Zij symboliseren een open biddende houding. Tussen de dorre takken zijn groene takjes van de bosbes geschikt. Het beginnende groen van een nieuwe lente. In de open vorm zijn 3 bollen met knoppen van de hyacint geplaatst, als teken van liefde voor ons allen.

Woorden bij de schikking

In ootmoed
de handen geheven
in gebed.

Bloem vol belofte
Liefde voor jou.
Gegroeid
in zwarte aarde.

Liturgische schikking op de 2e zondag in de 40-dagentijd: Matteüs 17:1-9

Liturgische schikking 5 maart 2023Liturgische schikking 5 maart 2023Zondag 5 maart 2023; thema: bidden en luisteren

Op de berg bidt Jezus tot zijn Vader en worstelt hij met vragen als: “je kruis opnemen” en “uit de dood weer opgewekt worden”. Elia en Mozes komen hem te hulp en steken Jezus een hart onder de riem.
Zelf hebben zij in hun leven ook periodes gekend van 40 dagen, zelfs 40 jaar in de woestijn. Zij hebben ook woestijnervaring net als Jezus.

In de schikking zijn de bogen in elkaar geschoven met de stenen ervoor, zodat er een soort berg ontstaat.
In de takken zijn drie witte tulpen gestoken.
De tulp is het symbool van gebed. De bloembladen staan open naar de hemel.

Woorden bij de schikking

Op de berg
In stilte luisterend,
biddend.
Drie profeten
gevonden wijsheid.

Liturgische schikking op de 1e zondag in de 40-dagentijd: Matteüs 4:1-11

Zondag 26 februari 2023; thema: verleiding en beproeving, vergezichten

Liturgische schikking 26 januari 2023Liturgische schikking 26 januari 2023Liturgische schikking 26 januari 2023Liturgische schikking 26 januari 2023De lange weg.

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader.

In de schikking zijn, door middel van takken van de kronkelhazelaar, meerdere bogen ontstaan. Onder de bogen is zand neergelegd, symbool voor de woestijn.
Bij de bogen liggen stenen en brood. En er bloeit een witte Kerstroos, als teken van Jezus’ trouw aan God zijn Vader.

Woorden bij de schikking

Uit liefde voor jou
wandelen in de woestijn,
verleiding en beproeving
weerstaan.

Leeftocht
met het oog
op God de Vader.

Toelichting bij de schikking op Kerstmorgen

Zondag 25 december 2022

Het tafelkleed is klaar. De tafel is gereed om de gasten te ontvangen, die op bezoek komen bij het kind Jezus dat geboren is in de Kerstnacht. En die eerste gasten zijn geen hooggeplaatste personen, nee, het zijn de herders die in de velden hun schapen weiden. Zij horen als eerste van de geboorte van Jezus, verbeeld door een witte roos (vrede), en zij komen om hem te aanbidden.

In de schikking straalt de ster van Bethlehem en er bloeit een witte amaryllis: de Zoon van David is aan het licht gekomen. Vier hoge kaarsen branden in de 4 hoeken en daarbij veel kleine lichtjes. Voor de schikking brandt een witte Kerstkaars.

Woorden bij de schikking

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Toelichting bij de schikking op 4e Advent

zondag 18 december 2022

Op deze zondag gaat het over Tamar, de weggestuurde. Zij is in rouw om het sterven van haar beide echtgenoten.
Juda, haar schoonvader, komt zijn belofte niet na, door zijn derde zoon Sela bij haar weg te houden. Hij stuurt haar weg, waardoor ze hopeloos eenzaam wordt. Door een list raakt ze toch zwanger.
In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst. Juda herkende haar en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.

In de schikking is nu 100% van de jute bedekt met mos. De laatste rand van de tafel wordt bekleed met riethalmen, en is ook iets langer dan bij de andere drie delen. Het geeft het versluierde leven van Tamar aan, omdat zij in de rouw is. Boven en achter de riethalmen hangen rode bessen. Het rood geeft aan, dat zij pijn leed, omdat Juda niet deed wat hij haar beloofd had. De pijn wordt verzacht als zij door een list toch zwanger raakt. Het licht breekt door in haar ellendige bestaan.
Vier kaarsen staan op de schikking te branden. De 4e Adventskaars is aangestoken.

Woorden bij de schikking

Verstopt
achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte
voor nieuw leven.

Toelichting bij de schikking op 3e Advent

zondag 11 december 2022

Op deze 3e Adventszondag gaat het verhaal over Rachab, een hoer. Dat klinkt niet positief. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die bang zijn voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

De tafel wordt nu voor driekwart bekleed met mos. Op de tafel branden nu 3 kaarsen. Aan de rand van de tafel worden dorre blaadjes van de eik gehangen als symbool van het oude leven wat zij verlaat en aan een nieuw leven begint. De rode bessen en botteltjes verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. Rood is de kleur van liefde, maar ook van gevaar en pijn.

Woorden bij de schikking

Het rode koord
als draad door haar leven
van schaamte en pijn.

Het rode koord
als verbinding naar vrijheid,
gevonden vruchten
van ware liefde

Toelichting bij de schikking op 2e Advent

zondag 4 december 2022

schikking 2e Adventschikking 2e Adventschikking 2e AdventOp deze 2e Adventszondag gaat het verhaal over Ruth, een buitenlandse.
Zij komt met Naomi mee, als die vol verdriet en teleurstelling terugkeert naar Israël, naar Bethlehem. Naomi wil eigenlijk niet dat ze meegaat, stuurt haar terug bij de grens, maar Ruth volhardt. Ruth wil ook geloven in die bijzondere God van Israël. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Zo geeft God deze buitenlandse een plek in zijn familie...

In de schikking krijgt zij een plaats aan de tafel.
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed. 50% van de jute wordt bekleed met plaatmos.
Er staan 2 kaarsen op het tafelkleed.
We zien korenaren, symbool voor de korenaren, die zij mocht lezen op het land van Boaz. Bethlehem betekent broodhuis.
En we zien pinusnaalden. Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeldt.
Bij de schikking zijn 2 kaarsen aangestoken.

Woorden bij de schikking

Een buitenlandse
een buitenstaander.
Kan zij meedoen
in Gods verhaal?
Mag zij plaats nemen
aan de tafel?

Haar geloof
wordt beloond.
Ze wordt gezien.
Ze mag er zijn
met het oog
op Jezus.

Toelichting bij de schikking op 1e Advent

zondag 27 november 2022

schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022schikking 1e Advent 2022De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (mede) dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen, één van deze dragers.
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

De tafel is bedekt met jute, de kleur van inkeer. Maar iedere week wordt een kwart van de tafel bedekt met groen mos, de kleur van verwachting en nieuw leven.
Op deze 1e Advent zien we bij de donkerste stam paarse Callicarpa bessen. Paars is de kleur van rouw.
Batseba rouwt om de dood van haar man Uria. David neemt haar als vrouw en daardoor wordt zij koningin. De gele kogelbloemen over de Callicarpa bessen heen verwijzen daarnaar. Geel is een koninklijke kleur.
1 kaarsje staat in de schikking te branden.

Woorden bij de schikking

Jong is zij,
mooi in paarse rouw.

Maar God
ziet haar,
geeft haar leven
een andere wending,
plaatst haar
aan de koninklijke tafel

Klik hier voor de Liturgische bloemschikkingen over het kerkelijke jaar 2021-2022