Organisatie - Algemeen

Inleiding | Gemeente zijn in De Voorhof | Samenstelling Kerkenraad: Moderamen/Dagelijks bestuur | Notuliste | Ledenadministratie

Inleiding

U vindt hier informatie over vrijwel alles wat in en rond ‘De Voorhof’ gebeurt. De bouw van ‘De Voorhof’ vormde destijds de aanzet tot samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk van Woudenberg en de Hervormde Gemeente ‘Salem’. Zo'n gezamenlijk gebouw betekent dat je elkaar regelmatig ontmoet, steeds beter leert kennen en in het kader van het ‘Samen op Weg-proces’ resulteerde dit in de protestantse gemeente ‘De Voorhof’ op 27 september 2005 binnen de structuur van de Protestantse Kerken in Nederland.

Gemeente zijn in De Voorhof

Al meer dan veertig jaar komen de meest verschillende mensen in de Voorhof samen rond het oude boek dat bijbel heet. Zoekend naar de zin van hun bestaan. Ze vinden er een plaats voor hun verdriet en hun blijdschap, voor hun vragen en hun antwoorden.
Samen vormen zij de Voorhofgemeente. Een gemeente die er zorg voor draagt dat je er niet verloren loopt - al is er ook alle ruimte om er even voor jezelf alleen te zijn, zonder meteen van alles te moeten.
De Voorhofgemeente wil een open gemeenschap zijn van en voor alle leeftijden in een open gebouw waar je adem kunt halen en op adem kunt komen - waar ruimte is voor allerhande initiatieven en activiteiten.
Zo proberen we hier en nu kerk te zijn. Een mondige gemeenschap voor wie het kerk-zijn niet ophoudt bij de muren van het gebouw.

De Voorhof presenteert zich als een dorpsplein en een kruispunt. Een dorpsplein waarop het leven van alledag gewogen wordt. In woord en beeld, muziek en stilte. En een kruispunt waarop je weer even beseft waar je eigenlijk staat en waar je je kunt bezinnen op de vraag: waarheen?
Uit de zondagse samenkomsten vloeien allerhande doordeweekse activiteiten voort.

Samenstelling Moderamen/Dagelijks bestuur

Functie Naam Tel.nr. E-mail Wijk
Predikant  ds. Pieter Koekkoek  (033) 286 7225 pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com N1, N2 en N3
Predikant   ds. Marten Jan Kooistra  06 5264 4452 dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl Z4, Z5 en Z6
Voorzitter  Sierd Smit 033 2863949 voorzitter.kerkenraad [apenstaartje] pkndevoorhof.nl  
Voorzitter Diaconie  Gerrit Jan Busser  06 2030 3516 voorzitter.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl  
Scriba/secretaris  Lia Stegehuis-Meijer  06 5206 3119 scribaat [apenstaartje] pkndevoorhof.nl  
Ouderling-kerkrentmeester  Evert van Asselt  06 5380 1118 voorzitter.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl  

Notulist

Naam
Esther Sjollema                

Ledenadministratie

Per oktober 2022 bedroeg het aantal leden van de Voorhofgemeente ongeveer 1350 leden.

Bent u ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Woudenberg en wilt u bijvoorbeeld uw adresgegevens wijzigen of de geboorte van uw kind melden, stuur dan een bericht aan het kerkelijk bureau van onze kerkgemeente.
Nico Bergsteijnweg 139
3931 CC Woudenberg
E-mail: kerkelijkbureau [apenstaartje] pkndevoorhof.nl of via het contactformulier.