Kerkdiensten

De activiteiten in 'De Voorhof' kunnen tot maximaal 70 personen bezocht worden,
i.v.m. het bron- en contactonderzoek zal uw naam en telefoonnummer bij bezoek worden genoteerd en na 2 weken weer worden vernietigd.

Vanaf 5 september 2021 mogen er weer 70 bezoekers aanwezig zijn bij de diensten.

Voorbeden
Nu het kerkelijk centrum  'De Voorhof' beperkt open is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs deze weg voorbeden aan te vragen.

Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten:

Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com
Per app - mob.nr.               06 4245 6049

Marten Jan Kooistra        - dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl 
Per app - mob. nr.              06 5268 4452

Of stuur een app, zie hiervoor de mob. nrs. van de predikanten.

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst.
Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Pastoraat
In verband met het coronavirus en de afgekondigde maatregelen door de overheid en het RIVM, hebben we gemeend voorzorgsmaatregelen te moeten treffen. We zullen de komende tijd zeer terughoudendend zijn in het pastoraat en alleen op verzoek bezoeken afleggen.
Dit betekent dat vooral oudere en kwetsbare mensen alleen op eigen verzoek worden bezocht. Om besmettingsgevaar te voorkomen zullen we ook geen mensen vlak na elkaar bezoeken en niet meer dan 1 bezoek per dag afleggen.
Het spreekt voor zich dat u -van uw kant- te allen tijde een beroep op de predikanten kunt doen. 
De predikanten zullen veel van hun normale pastorale werk ook nu doen, maar dan per telefoon.
Tel.nr. ds. Pieter Koekkoek         - 06 4245 6049
Tel.nr. ds. Marten Jan Kooistra   - 06 5268 4452
Ouderlingen kunt u natuurlijk ook altijd bellen.

Wij raden u aan de komende weken de website en uw e-mail in de gaten te houden. Via deze media zullen wij u zoveel mogelijk informeren.
Wij vragen u dit bericht met zo veel mogelijk mensen te delen.

Verder wensen wij u Gods zegen toe in deze lastige tijd.

Het moderamen