Kerkdiensten

Voorbeden
Nu het kerkelijk centrum  'De Voorhof' beperkt open is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs deze weg voorbeden aan te vragen.

Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten:

Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com
Per app - mob.nr.               06 4245 6049

Marten Jan Kooistra        - dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl 
Per app - mob. nr.              06 5268 4452

Of stuur een app, zie hiervoor de mob. nrs. van de predikanten.

Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst.
Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Het moderamen