Gemeenteavond op 1 juni a.s.

Uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 1 juni 2022.

Beste gemeenteleden, 
 
Hierbij wil ik u namens de kerkenraad uitnodigen voor de gemeenteavond op 1 juni 2022 om 19.30 u. in De Voorhof. 
Het College van Kerkrentmeester presenteert dan het plan van aanpak m.b.t. de renovatie van De Voorhof. In het plan is aandacht voor o.a. de ventilatie en beeld en geluid. 
Aangezien het plan op dit moment nog door moderamen en kerkenraad moet worden bekeken kan ik u op dit moment nog niet veel meer vertellen. 
Wat ik wel weten is dat u deze avond ook kunt volgen via Kerk-TV live.  
Namens de kerkenraad,  
Lia Stegehuis, scriba