Toekomst van De Voorhof

Groep ‘Toekomst van De Voorhof’, gemeenteleden gevraagd!
Naar aanleiding van de gemeentelijke contactmomenten van eind september j.l. zijn wij op zoek naar gemeenteleden, die mee willen denken.
In het afgelopen tijd heeft CVK gedachten ontwikkeld over grootonderhoud, verwarming/ventilatie en renovatie van De Voorhof. Door de corona epidemie is een betere ventilatie een heel belangrijk punt geworden. In ruimere zin zijn er gedachten op papier gezet om het gebouw voor de toekomst bruikbaar te maken voor het gemeenteleven. Daarnaast zijn door gemeenteleden vragen gesteld over de toekomst van de gemeente en het gebouw en voorstellen gedaan voor aanpassingen. Dit alles betekent dat onderzocht moet worden wat de gemeente van het gebouw verwacht om dit in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Van belang is eveneens dat we meer zicht krijgen op de activiteiten die we op korte en midden lange termijn in het gebouw willen organiseren.
Wij vragen hiervoor 2 leden van de kerkenraad, 2 leden dan de klankbordgroep en een lid van het CvK en daarnaast vragen we ook 5 gemeenteleden om mee te denken en onze voorkeur gaat uit naar mensen, die jonger zijn dan ongeveer 50 jaar. Het is de bedoeling dat deze groep z.s.m. bij elkaar komt en vóór de kerkenraadsvergadering van 13 januari 2022 komt met een (kort) verslag, dat als basis kan dienen voor het verdere gesprek in kerkenraad en gemeente.
Dit betreft dus een kortdurende onderzoeksopdracht. Wilt u meedenken in deze groep, geef u dan op bij de scriba: per mail scribaat [apenstaartje] pkndevoorhof.nl of telefonisch via nr. 06 5206 3119. We hopen op een goede respons!