Gemeentelijk contactmoment op 9 juni 2021 om 19.30 u.

Tijdens deze middag/avonden staat het volgende op de agenda:

  • Opening door de voorzitter van de kerkenraad dhr. C. Kwakernaak
  • Inleiding door ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra
  • Kerkzijn 2020/2021 tijdens de coronapandemie, wat betekent dit voor ons, hoe                ervaart u de diensten, zijn er veranderingen/verbeteringen aan te brengen?

Uitkomst enquête november/december 2020.
Tijd voor het beantwoorden van vragen.

  • Herstructurering kerkenraad en Beleidsplan 2021-2025

Tijd voor het beantwoorden van vragen.

  • Afsluiting door dhr. C. Kwakernaak

Aangezien corona nog steeds onder ons is, vragen wij u zich op te geven voor deze contactmomenten via de website van De Voorhof (bij opgave kerkdiensten) of via
telefoonnr. 06 5206 3119 (scriba)
Ook tijdens deze middag/avonden gelden de volgende corona-regels:
- Handen ontsmetten bij binnenkomst
- Mondkapje dragen totdat u op uw stoel zit
- Jas over eigen stoel hangen

We kunnen slechts 30 personen per middag/avond toelaten.
Mocht er behoefte zijn aan een extra middag of avond, dan kunnen we deze nog inplannen.

De contactmomenten worden ook uitgezonden via Kerk-TV live.

Tijdens volgende gemeentelijke contactmomenten, die voor september of oktober gepland staan, zal de stand van zaken over de verbouw van kerkelijke centrum De Voorhof besproken worden.

De financiële jaarstukken 2020 worden op de website van De Voorhof geplaatst, te vinden onder:
Organisatie à College van Kerkrentmeesters (CvK)
Wanneer u vragen hebt voor de Penningmeester CvK Roel van Woudenberg,
is hij te bereiken via penningmeester.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl () of kunt u onderstaand nummer bellen
Organisatie à Diaconie
Penningmeester College van Diakenen te bereiken via penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl () of kunt u onderstaand nummer bellen.
Wanneer u geen internet hebt en de stukken toch wilt inzien, belt u dan:
Penningmeester College van Kerkrentmeesters: 06 1902 5419
Penningmeester College van Diakenen: 06 1012 6522

Ook het herstructureringsplan en het beleidsplan kunt u op de website van De Voorhof vinden onder:
Wie zijn wij à Herstructurering Kerkenraad 2021
Wie zijn wij à Beleidsplan 2021-2025
Hebt u geen internet en wilt u de plannen toch inzien, belt u dan met onderstaand nummer van de scriba.

Hebt u verder nog vragen, laat u ze ons dan tijdig (max. 24 uur voor de middag of avond) weten,
dit kan:
Per mail aan Scribaat [apenstaartje] pkndevoorhof.nl ()
Per brief t.a.v. Scriba PKN De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 39, 3931 CC Woudenberg
Per telefoonnr. 06 5206 3119

We wensen u een fijne middag/avond toe.