Loten kopen voor de digitale verloting

Koop uw loten online via de webshop!

Hoe Corona roet in het eten gooide
Jarenlang hebben we veel plezier beleefd aan steeds weer terugkerende evenementen zoals de boekenmarkt en de najaarsmarkt. Het bekende concept gaf aldoor weer een vertrouwd gevoel. We verheugden ons op de dag dat het evenement plaatsvond. Veel handen waren in de weer om het tot een onvergetelijke dag te maken. Geen moeite was te veel en de saamhorigheid was groot.

En toen kwam corona en moesten we alle evenementen afzeggen. Uit de gemeente hoorden we steeds luider klinken dat we elkaar nog zo weinig konden ontmoeten. We misten de gezelligheid van de evenementen.

Zo ontstond er een ’actiegroep’ in onze gemeente. Het elkaar fysiek ontmoeten kunnen we niet waarmaken, maar we kunnen wel het gevoel van saamhorigheid opwekken. Acties ontplooien waar we allemaal aan kunnen meedoen. We krijgen regelmatig berichten hoe leuk iedereen het vindt. Even weg van de vertrouwde evenementen en uitzien naar het onbekende. Wat gaat er nu weer komen? Zal het een succes worden?

Voor de maand mei heeft het CvK een digitale verloting op de planning staan. U gaat daar nog veel van horen via de zondagsbrief en de Schakel van mei. De opbrengst van de acties is bestemd voor het renovatieproject van ons kerkgebouw. Op deze manier proberen we het inkomstenverlies door de sluiting van de kringloopwinkel en het niet doorgaan van de boekenmarkt en de najaarsmarkt, i.v.m. corona, enigszins te compenseren.

Het was gebruikelijk om 20% van de opbrengst van de najaarsmarkt aan goede doelen te besteden. Door het niet doorgaan van de markt komt dat ook te vervallen. Op voorstel van het CvK gaan we de opbrengst van de digitale verloting nu delen met ZWO. Van de opbrengst gaat 50% naar de kerk en 50% naar ZWO, bestemd voor het project 'Een beter inkomen voor Javaanse boeren'.

Renovatieproject kerkgebouw De Voorhof

Voor de uitbraak van corona waren we al bezig met de ontwikkeling van plannen voor de renovatie. Toen kwam corona en werden we met onze neus op de feiten gedrukt. Het gebruik van de kerkzaal zoals we gewend waren, was niet langer meer verantwoord. De luchtverversing is bij lange na niet toereikend. Om dat op peil te brengen is een flinke som geld nodig.

We zijn blij met onze voorzieningen op het terrein van beeld en geluid, maar deze zijn sterk verouderd. Die houdt in dat er diverse onderdelen, nodig voor onderhoud, niet meer leverbaar zijn. Ook daar zal een verbeterslag moet plaats vinden.

Al met al is er een behoorlijk bedrag nodig om ons gebouw klaar te maken voor de tijd ná corona. Help ook mee om dat doel te bereiken.

ZWO-project ’Een beter inkomen voor Javaanse boeren’
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.

Helpt u mee? Geef boerengezinnen via onze samenwerking met Kerk in Actie een beter inkomen! Het projectperiode start met Pasen en eindigt met Pinksteren, zoals u van ons gewend bent. Meer informatie over het project in de Schakel van april en de komende zondagsbrieven.

Koop uw loten online via de webshop!