Extra coronamaatregelen

In verband met de laatste lock down maatregelen en de zeer besmettelijke Engelse variant van het coronavirus heeft de synode van de Protestantse Kerk dringend geadviseerd om de komende vier zondagen niet meer te zingen in de kerk. Ook het zingen met groepjes van 2 tot 5 solisten wordt dringend afgeraden. Wij vinden dat we gehoor moeten geven aan dit dringend advies. De komende zondag zullen we de diensten daarom met het minimale aantal mensen uitzenden en voor de zang zullen we naar alternatieven zoeken. Vanuit de synode wordt de mogelijkheid aangeven om met één solist en een piano of snaarinstrument vanuit een andere ruimte dan de kerkzaal een paar liederen te spelen/zingen. Voor a.s. zondag zullen we dit proberen te realiseren. Daarnaast zullen een paar liederen die tijdens diensten in de afgelopen tijd zijn gezongen en gespeeld ten gehore brengen. Op deze manier zullen we proberen om onder de gegeven omstandigheden toch mooie en inspirerende diensten te verzorgen.