Uit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Voor ons aller veiligheid heeft de kerkenraad, na de afgekondigde strengere coronamaatregelen van 14-12-2012 helaas moeten besluiten, om voorlopig geen bezoekers toe te laten in ‘De Voorhof’.
Dit betekent, dat er tot nader bericht geen bezoekers meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn en ook, dat er voorlopig geen inloopochtenden meer zullen worden gehouden. Wanneer we elkaar, al is het op beperkte schaal, weer kunnen ontmoeten, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Namens de kerkenraad,
Cor Kwakernaak, voorzitter
Lia Stegehuis, scriba