Noodhulp India

Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Velen van hen zijn dagloners en zitten zonder werk. Hierdoor kunnen ze zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien.
Onze broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding. Met onze eerdere gift in juli van dit jaar hebben zij inmiddels veel gezinnen kunnen helpen.
Maar de nood blijft onveranderd hoog. Inmiddels is er een bedrag van ruim € 2.000 aan giften ontvangen, waarvan € 750 van de kringloopwinkel en een anonieme gift van € 600. We zijn hier uiteraard heel erg dankbaar voor!
Wilt u ook Raju en Shanti helpen? U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding ‘Noodhulp India’. Of uw donatie in de melkbus stoppen, welke in de hal staat. Dank namens de ZWO