ZWO: Noodhulp India.

Deze groep allerarmsten, veelal dagloners, zitten zonder werk en dus zonder inkomen. Ze hebben niets om van te leven. Onze broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding. Zij hebben onze hulp gevraagd in de vorm van financiële bijdrage om deze hulp te kunnen blijven verlenen. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding van ‘Noodhulp India’. Namens de taakgroep ZWO alvast hartelijk dank voor uw steun!