The Psalmproject - 20 maart in Leusden

Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema's als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden een rol spelen. Toch bieden de Psalmen ook uitzicht, troost en inspiratie want God staat boven alles en is en blijft trouw.
 
The Psalm Project
The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Mede door de concerten in het land en de uitzendingen van 'Nederland Zingt' vinden deze liederen steeds vaker hun weg naar diverse kerken en gemeenten en houden ze betekenis voor jong en oud.
 
Psalm Paastour 2020
De Psalm Pasen concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Op 20 maart doet de achtmansformatie de Koningshof (de Blekerij 33) in Leusden aan. In deze bijzondere avond worden luisterliederen, samenzang afgewisseld met lezingen uit het paasevangelie.door Gert Visscher.
Het concert begint om 20.00 en zal ongeveer anderhalf uur duren.
Locatie: De Koningshof, De Blekerij 33 in Leusden
Kaarten zijn verkrijgbaar voor €7,50 per stuk; kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.
Ga voor meer informatie en tickets naar: www.zingenindekerk.nl/psalmpasen