Zondag 1 maart familiedienst

De Familiedienst van zondag 1 maart om 10:00 uur is samen met de jongeren van ‘Geen bereik’ voorbereid. Het thema van deze dienst is: "Sta op voor onzekerheid..."

Er spelen veel dingen in onze wereld en naaste omgeving die ons onzeker maken. Denk maar aan het oprukkende Coronavirus, bosbranden en andere natuurrampen. We zien een verharding en bepaalde mate van onverschilligheid in onze samenleving optreden. Je wordt soms belachelijk gemaakt, niet geaccepteerd. Het maakt je onzeker en plaatst je voor vragen als: Wie ben ik? Hoe ga ik hiermee om? Moet ik me zorgen maken? Kan ik er wat aan doen?

We lezen Exodus 3:1-18, het gaat over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich aan Mozes bekend met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht. We hopen weer op een mooie en inspirerende dienst en natuurlijk op jouw aanwezigheid. - Ds. Marten Jan Kooistra