Kerstnachtdienst

“Very important Person! (VIP)” Dat is het thema van de kerstnachtdienst. In Gods ogen zijn we allemaal VIP´s. De mens was de kroon op de schepping en God heeft ons mensen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ja, bijna goddelijk heeft hij ons gemaakt! Daarom zijn we uitermate uniek en bijzonder! Gods liefde voor ons gaat zelfs zo ver dat Hij zijn zoon naar deze aarde liet gaan. Ieder jaar opnieuw staan we, met Kerst stil, bij dat mysterie van 2020 jaar geleden.

Jezus een VIP! Jij een VIP?
En toch, is Kerst meer dan een gebeurtenis van ruim 2000 jaar geleden… Oók vandaag wil God nog steeds bij ons leven betrokken zijn. In deze wereld vol prestige, deadlines en geldingsdrang mag je weten dat je niet altijd de eerste, de snelste of de beste hoeft te zijn. Bij God mag je zijn wie je bent!! Neem een voorbeeld aan het Kerstkind: klein en eenvoudig! Maar wel de ster van Bethlehem. Jezus een VIP! Jij een VIP? Maar hoe VIP voel je je eigenlijk…? Dominee Marten Jan Kooistra zal hierover een korte overdenking houden. Het gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel, onder leiding van Anna Wya de Jong, zal een aantal prachtige liederen ten gehore brengen. Natuurlijk gaan we zelf, onder leiding van Wim van Hoek, ook mooie en bekende kerstliederen zingen. Alle liederen worden geprojecteerd, dus zing lekker mee!

Kom op kerstavond naar de Voorhof. Volg je hart, want soms worden onverwachte deuren geopend door je over te geven aan de dingen die op je pad komen.