Bijbelkring Groenewoude:

De teksten sluiten aan bij deze zondag Voleinding. Van harte welkom! We drinken koffie in de soos en zullen daarna starten. Voor meer informatie: Corine de Kruijf (corinedk [apenstaartje] gmail.com of 06-18340158