Bloemschikking centraal in kerkdienst

Zondag 29 september hopen we op een mooie kerkdienst waar we onze buren, famllie en vrienden voor uitnodigen om dit eens met ons mee te beleven. Na de dienst zal er ook nog een rondleiding door de Voorhof tuin zijn.

Wie laat u/jij dit weekend mee beleven/proeven?