Gemeenteavond duurzaamheid met Valk Architecten

van Valk Architecten uit Soest in op de vraag wat “Rentmeterschap” en “Duurzaamheid” voor ons betekenen en hoe wij dit toe kunnen passen in ons kerkelijk gebouw en in ons eigen leven.
Tijdens deze avond willen we ons vooral bezig houden met vragen over de verbinding tussen geloof, klimaatverandering en duurzaamheid. De problemen rondom klimaatverandering spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke en politieke discussies van het moment. Niemand kan er omheen, het klimaat is aan het veranderen. Hoe de toekomst er uit zal zien weten we niet, maar er is alle reden voor zorg. Voor ons is tijdens deze avond allereerst de vraag van belang: Wat betekent ons geloof in deze discussie en in de wijze waarop wij hiermee omgaan?
Beide predikanten willen dit toelichten vanuit de bijbel en de theologie, waarna we hierover in gesprek gaan. Tot slot zal de architect ons iets vertellen over de mogelijkheden ons gebouw klimaatneutraat te maken.
We hopen dat veel van onze gemeenteleden komen meepraten over dit onderwerp, dat zo belangrijk is voor onze toekomst en die van de geslachten na ons.
Tevens wordt u tijdens deze avond in de gelegenheid gesteld de jaarrekeningen 2018 in te zien. Van 19.00 u. tot 19.30 u. en tijdens de pauze van deze avond liggen deze stukken ter inzage en kunt u desgewenst vragen stellen.