Bijbellezen uit de grondtekst:

Deze keer Lukas 4:1-13.Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof.