Gebed voor de Eenheid.

een gezamenlijke dienst met de Catharinaparochie. Op 20 januari zal die dienst in De Voorhof gehouden worden. Het thema is dit jaar: “Recht voor ogen”. Een Bijbelse oproep uit Deuteronomium: Zoek het recht en niets dan het recht. Het thema is gekozen en uitgewerkt door de christenen in Indonesië. Veel van hun woorden en liederen zullen in de dienst een plaats krijgen. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst op:
Zondag 20 januari om 10.00 uur in De Voorhof.            Taakgroep Eredienst.