Gemeenteavond met jongeren

Dag allen,

Omdat ik mij zelf erg betrokken voel bij “onze kerk” heb ik gedacht dat het zou moeten kunnen dat ik anderen probeer ook enthousiast te maken.
Volgende week woensdag is er weer de jaarlijkse Gemeenteavond. Eén van de saaiste en minst inspirerende activiteiten van de kerk..... maar toch een noodzakelijk iets.
Noodzakelijk omdat beleidsbeslissingen genomen worden door de kerkenraad, maar die kerkenraad krijgt haar ideeën en suggesties vaak vanuit de gemeente en dus heel vaak via zo’n gemeenteavond.
Nou is het bijna altijd zo dat de gemeente-avonden bevolkt worden door de “Grijze hoofden brigade”, dus de ideeën die daar gelanceerd worden zijn vaak ook “grijze hoofden” gedachten en ideeën. Daar hoeft helemaal niets mis mee te zijn maar die ideeën en gedachten zijn vaak wel heel anders dan de ideeën van jongere mensen (zeg maar de 45-minners).
Als de kerk veranderingen wil, meer toegesneden op deze tijd, misschien meer passend bij de generatie van na de babyboomers dan zullen die ideeën toch moeten komen van de jongeren.
Ik denk bij veranderingen bijvoorbeeld aan andere activiteiten buiten de kerkdiensten om. Maar ook over wat er op ons af komt vanuit de maatschappij en welk antwoord de kerk daarop zou willen geven.
Activiteiten die om een bepaald beleid vragen, maar om dat beleid moet dan wel gevraagd worden; daar moeten suggesties voor gedaan worden en dat kan dus op een gemeente-avond.
Jullie zullen begrijpen dat ik met mijn mailtje zo veel mogelijk jongeren (45-minners) wil vragen om toch volgende week woensdag 22 mei naar de gemeenteavond te komen en van je te laten horen.
De kerkenraad heeft al laten weten dat het om de toekomst van onze kerk gaat. Maar dan niet alleen om de financiële toekomst maar ook om de inhoudelijke toekomst.
Wat willen wij vinden in onze kerk, wat zoeken wij in deze snel veranderende en lastige tijd? Kan de kerk in deze tijd nog wel iets betekenen voor ons?

Ik hoop niet dat jullie dit bericht voelen als bemoeizucht. Het is gewoon een stuk betrokkenheid van me.

Vriendelijke groet en wie weet tot woensdagavond,
Gerald ten Wolde