25 december: we vieren Kerst

Op 25 december om 10:00 uur vieren we Kerst in de Voorhof. Het thema van de dienst is ´Lichtpunt'. Op deze 1e Kerstdag sluiten we het kindernevendienst project 'Geloof met me mee´ af. We lezen het bekende Kerstverhaal uit Lucas 2. Keizer Augustus lijkt met zijn volkstelling de wereld naar zijn hand te kunnen zetten. Maar Lucas laat zien dat in de politieke wereld van keizer Augustus Jezus de ware vredevorst is. Jezus wordt in uiterste armoede geboren.

Vervulling van God's belofte
Lucas ziet in dit alles de vervulling van Gods belofte uitkomen. Jezus wordt in Bethlehem geboren. Het is de geboorteplaats van koning David, de herder koning. De profeet Micha profeteerde: ´Uit jou Bethlehem in Efratha, te klein om tot Juda´s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen´. Als in de Kerstnacht Jezus is geboren klinkt de engelenzang over de velden van Efratha; ´Ere zij God in de Hoge en vrede op aarde´. Het zijn herders die deze blijde boodschap als eerste mogen horen. Herders stonden op de laagste trede van de maatschappelijke ladder. Maar juist zij worden uitgenodigd om met Jozef en Maria mee te geloven in het KIND dat God dichtbij brengt. Zij moeten in beweging komen en hun schapen achterlaten en dat doen ze ook. Ze komen bij een stal en ontmoeten een pasgeboren kind in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe. Een wonder dat de wereld over zal gaan, als lichtpunt in het donker. Geloof met mee mee!!! Natuurlijk gaan we ook mooie en bekende kerstliederen zingen…

Ds. Marten Jan Kooistra