Liturgieboekje

In de seizoenen 2015 en 2016 heeft de Taakgroep Eredienst tijdens een deel van de vergaderingen nagedacht over de vraag: wat gebeurt er eigenlijk in een ‘gewone’ kerkdienst op zondagmorgen en wat is de betekenis van de verschillende onderdelen in de dienst:
Wat betekent die handdruk aan het begin, waarom wordt er op die plaats in de dienst gebeden en welke betekenis heeft bijvoorbeeld het lied na de preek.
Dan blijkt dat al die verschillende onderdelen nodig zijn om de dienst tot één geheel te maken. Het ene onderdeel kan niet zonder het andere. Niets gebeurt zomaar willekeurig.
Beide predikanten, Pieter Koekkoek en Dick Steenks, hebben ons daar inzicht in gegeven.
En omdat het voor de leden van de taakgroep heel verhelderend was, kwamen we met elkaar tot de conclusie, dat dit ook voor de hele gemeente zo zou kunnen werken.
De predikanten hebben alle onderdelen digitaal uitgewerkt en ik heb er een mooi boekje van gemaakt met de titel: “Wat gebeurt er in Gods-naam in een kerkdienst”.
Omdat we het als taakgroep belangrijk vinden, dat iedereen in het bezit zou moeten zijn van dit boekje, zodat het als een soort naslagwerkje kan dienen, hebben we er een mooi bewaarboekje van gemaakt, gedrukt door drukkerij Woudenberg.
Het boekje ligt in de hal op de kast en u mag er een exemplaar van mee naar huis nemen.
Er zijn in principe geen kosten aan verbonden, maar u mag, geheel vrijblijvend, een kleine bijdrage in het doosje, wat er naast staat, deponeren. Ter bestrijding van de onkosten.
Collectebonnen mogen er ook in.
Namens de Taakgroep Eredienst wens ik u veel leesplezier en wat nog belangrijker is: meer inzicht in de zondagse eredienst.
Henneke Loosman