Uitnodiging Startzondag

Op zondag 9 september willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten. We hopen dat veel gemeenteleden, en ook anderen, samen met ons deze zondag willen meemaken. De start van een nieuw seizoen waarin we weer heel veel hopen te mogen doen samen. Een van de dingen die voor het komende seizoen op het programma staat, is de musical ‘Jacob’. En daarom willen we gedurende het hele seizoen aandacht geven aan het verhaal van Jacob in de bijbel, ook tijdens de Startzondag.

Programma
We beginnen vanaf 9:30 uur. Dan staat de koffie klaar. Daarna nodigen we iedereen uit om mee te doen met één van de groepen die zich, ieder op een eigen manier, over het verhaal van Jacob buigt. De bedoeling is dat er een tiental groepen zijn. Samen Bijbellezen, schilderen, een lied instuderen, een jacobsladder timmeren, koken/hapjes maken, een rap maken of middels een vorm van bibliodrama met het verhaal aan de slag. Het is allemaal mogelijk en gebeurt op een hele ongedwongen wijze. Je kunt ook bij verschillende groepen een kijkje nemen. We hopen dat er voor ieder iets te vinden is. Aansluitend is er een viering, waarin een aantal onderdelen die door de werkgroepen zijn voorbereid zal worden gebruikt. Om 12:30 uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd.

Samen gemeente zijn
Een startzondag is vooral: Samen gemeente zijn. We hopen dan ook dat heel veel mensen mee zullen willen doen op deze zondag. En mocht u niets van uw gading vinden in de werkgroepen: Kijk rustig rond. Even een praatje met andere gemeenteleden kan soms net zo belangrijk zijn.

U/jij bent van harte welkom.