Kerkproeverij

Als je ergens enthousiast over bent, wil je dit delen met mensen die je kent. Als je enthousiast bent over korfballen, nodig je je buurmeisje een keer uit om mee te doen. Als je enthousiast bent over een boek, leen je het uit aan een vriend. Als je enthousiast bent over een type auto vertel je er vol overgave over bij een barbecue en laat je je collega een keertje proefrijden. Hoe zit dat met de kerk? Zijn we enthousiast over onze kerkdiensten en de activiteiten? Zo enthousiast dat we andere mensen daarvoor uitnodigen?

Nodig iemand uit
Dat is de uitdaging die we aangaan voor het komende seizoen: Kerkproeverij. Nodig iemand uit om mee te komen naar de kerkdienst of één van de activiteiten. Kerkproeverij is over komen waaien uit Engeland. De dragende kracht van de ‘back-to-church-Sunday’, Michael Harvey, zegt: ‘De belangrijkste reden om mensen niet uit te nodigen is: angst. We zijn bang voor hun reactie, bang dat ze het saai vinden, bang voor afwijzing, bang dat we onze relatie met hen op het spel zetten.’ Maar waarom zouden we bang zijn?

Durf het aan
Veel mensen hebben in onze tijd niet of nauwelijks een idee wat er in een kerk gebeurt. En als ze al een idee hebben, klopt het vaak niet met de werkelijkheid. Als mensen jou waarderen, is het helemaal niet zo’n gek idee dat ze op je uitnodiging ingaan. Net zoals je een boek uitleent of iemand uitnodigt voor korfbal, zo is het ook helemaal niet meer zo gek om iemand uit te nodigen voor een kerkproeverij kerkdienst en/of startdag. En er is een nog veel belangrijkere reden om niet bang te zijn. God zelf nodigt mensen uit om zich bij de kerk aan te sluiten. God zelf is al met mensen bezig om hen gereed te maken om jouw uitnodiging te ontvangen. Het is niet jouw taak om mensen zo ver te krijgen dat ze komen, laat staan om ze te ‘bekeren’. Het is jouw taak als arbeider van Gods Koninkrijk om anderen uit te nodigen. 

Startdag zondag 9 september 
Bid en luister naar God wie je mag uitnodigen. Laat je niet door angst leiden maar door Gods liefde en vrede. Veel kerken in Nederland doen mee aan de landelijke Kerkproeverij die in september georganiseerd wordt. Kerkproeverij in De Voorhof vindt plaats op de startdag zondag 9 september. In de Schakel, zondagsbrieven, website én tijdens een aantal diensten zullen we meer info ontvangen hoe je iemand kunt uitnodigen en hoe je over je eigen drempels heen kunt stappen.

Voor meer informatie:
kerkproeverij [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Marten Jan Kooistra (06-52684452)
Jannette Maijen (06-11286220)
Rob Koelewijn
Anneke Methorst
Louise Wijnberg