Gemeenteavond woensdag 22 mei (update)

Poster gemeenteavondKlik op de poster voor een vergroting.

Gemeenteavond over de toekomst v.d. Voorhof

U heeft er al over kunnen lezen in de Schakel en als u alle teksten samenvat kun u al een 1e conclusie trekken.

De toekomst van de onze gemeente is geen gelopen koers, geen gebaand pad.

En dan bedoelen we ( het is niet anders ) de economische toekomst van de Voorhof. We moeten schaarser wordende middelen en toenemende kosten in balans proberen te houden. Alleen dan kunnen we de goede kwaliteit van de Voorhof voor onze nieuwe generatie veilig stellen!

Als we het hebben over de middelen: het is nu al zichtbaar dat de belangrijkste geldstroom: de “ vrijwillige bijdrage” van de leden hooguit zal stabiliseren, maar de huidige trend is neerwaarts. Dat zien we op de korte termijn, maar zeker op lange termijn. Het is niet fijn om te horen, maar de oudere leden brengen het meest bijeen, maar worden minder talrijk. En de jongere leden compenseren dat niet.

Deze geldstroom is de basis voor de financiering van de Voorhof.

We hebben evenwel een aardige spaarpot, maar u weet zelf wel; als je huishoudrekening niet sluit en je gaat aan de spaarpot zitten ”kluiven”…

Een andere belangrijke bron van inkomsten is de kringloopwinkel. Maar nu komt al een bruggetje naar de spaarpot: om die kringloopinkomsten in stand te houden moet er geїnvesteerd worden en dat betekent gewoonweg: zwaar knabbelen aan de spaarpot. Want we moeten onvermijdelijk, eerder vroeg dan laat naar een andere huisvesting omzien.

En ons eigen gebouw is aan het verouderen, is niet zo functioneel meer. Wat moeten we nu doen?, Hoe belangrijk is een goede ontvangsthal, een goede stoel, multifunctionele zaalruimte. En zonder dat: we zullen toch af en toe (groter) onderhoud moeten plegen. Dat kan dus niet uit het overschot, dus wat we overhouden in ons huishoudpotje, maar u raadt het al….

En dan de grootste kostenpost; ja echt!: onze predikanten, wij betalen ze uit úw bijdrage. Twee fulltimers en we zijn als gemeente tot nu gezegend, dat we er 2 in dienst kunnen hebben!.

Onze landelijke organisatie PKN kijkt al een tijd met gefronste wenkbrauwen naar ons of we dat wel aankunnen. Als we zelf ook gaan vaststellen, dat dit moeilijk wordt… wat dan te doen?.

En het gaat net zo goed hier in de Voorhof!; een dynamische, betrokken, inspirerende en groeiende gemeente. Maar ja, ook wij moeten de tering naar de nering zetten. Daarin zijn we overigens absoluut geen uitzondering ten opzichte andere gemeenten. Maar er is een groot verschil; onze kerk “loopt niet leeg”!.

En dat is toch onze grote plus en daar moeten we dankbaar voor zijn, maar die dan ook wel inzetten.

Daarom; het gaat niet alleen over geld en het is geen gebedel, waar we u mee lastig (blijven) vallen. Het gaat er om op welke manieren wij de toekomst van onze gemeente veilig kunnen stellen.

Op de gemeenteavond willen we aan de hand van een aantal toekomst scenario’s met u keuzes bespreken.!

Op die avond zullen we aan de hand van een aantal toekomst scenario’s aan u o.a. voorleggen :

  • Blijvend investeren in de kwaliteit van ons kerkgebouw of alleen in stand houden;
  • Investeren in een nieuwe kringloopwinkel (nu nog goed voor > € 40.000,-/jaar);
  • Op termijn de predikants kosten substantieel terugdringen;
  • Extra acties voor verhoging van de inkomsten uit kerkbalans;
  • En?..................

De Kerkenraad worstelt – feitelijk namens u - met al deze vragen en wil met u persoonlijk in gesprek komen hoe we de toekomst van de Voorhof veilig kunnen stellen.

Komt u ook meedenken en meepraten!

Wij zien u heel graag op :

woensdag 22 mei om 20.00 uur in de Voorhof.