Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst

We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een letterlijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van de tekst en de bedoeling hiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke vertaling op papier klaar in De Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden.

Voor wie: Ieder die belangstelling heeft voor de achtergrond van de Bijbeltekst en mee wil denken over de vraag wat die teksten ons vandaag te vertellen hebben.
Tijd: 20:00 uur
Waar: De Voorhof
Leiding: Ds. Pieter Koekkoek