Intrededienst Ds. Marten Jan Kooistra

Op zondagmorgen 17 september 2017 zal onze nieuwe dominee, Marten Jan Kooistra zijn intrede doen in onze kerk.
Na afloop is er gelegenheid om Marten Jan en Elizabeth welkom te heten. Er wordt een uitnodigingskaart verzonden aan familie en relaties van Ds. Kooistra en realties van onze kerk.