Let op: bijzondere gemeenteavond

Let op: bijzondere gemeenteavond op maandag 20 maart 2017 om 19.30 uur in De Voorhof.

Op 9 maart jl. is de Kerkenraad in een bijzondere vergadering samen geweest. De beroepingscommissie heeft toen verslag gedaan van hun werkzaamheden en een predikant voorgedragen die past in de profielschets. Vervolgens is deze predikant, samen met zijn vrouw, in de vergadering gekomen. Zij hebben zich voorgesteld waarna we met elkaar in gesprek zijn geweest. Na vertrek van het echtpaar heeft de Kerkenraad besloten deze predikant aan u voor te stellen.

Dat zal dus op 20 maart plaatsvinden. De beroepingscommissie zal dan uiteen zetten hoe zij tot dit voorstel zijn gekomen. Daarna zal het echtpaar zich aan de gemeente voorstellen waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. In de pauze is er gelegenheid om kort kennis met hen te maken. Na de pauze, als de predikant met zijn vrouw weer zijn vertrokken, zal uw steun worden gevraagd voor de keuze van deze predikant. Bij een akkoord, zal de Kerkenraad heel kort in vergadering bij elkaar komen om te besluiten een beroep op deze predikant uit te brengen.

Na de vergadering is er gelegenheid om samen nog gezellig na te praten.